ecopress
Υπερψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο οποίο περιλαμβάνεται και η τροπολογία για τους νέους όρους χορήγησης της Golden Visa.... Golden Visa: η τελική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή

Υπερψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο οποίο περιλαμβάνεται και η τροπολογία για τους νέους όρους χορήγησης της Golden Visa.

Το νομοσχέδιο αφορά στην «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις».

Γα τη χορήγηση άδειας διαμονής διάρκειας 5 ετών σε πολίτες τρίτων χωρών (Golden Visa), σύμφωνα με την τελική ρύθμιση, στην οποία επήλθαν νομοτεχνικές αλλαγές  ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

Στην Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Μυκόνου και Σαντορίνης και στα νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.100 κατοίκους, (Κρήτη Πάτμος, Αλόνησος, Κύθηρα, Σπέτσες, Πόρος, Σκόπελος, Μήλος, Σκιάθος, Κάρπαθος, Λέρος, Ικαρία, Τήνος, Ανδρος, Πάρος, Αίγινα, Θάσος, Κάλυμνος, Λήμνος, Νάξος, Σύρος, Λευκάδα, Κως, Σάμος, Κεφαλονιά, Σαλαμίνα, Ζάκυνθος, Χίος, Λέσβος, Κέρκυρα, Ρόδος και Εύβοια) η αξία της ακίνητης περιουσίας που πρέπει να κατέχει ο ενδιαφερόμενος αυξάνεται στις €800.000.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η αξία της ακίνητης περιουσίας διαμορφώνεται στις €400.000. Σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου, η ελάχιστη αξία καθορίζεται στις €800.000 και €400.000 αντίστοιχα.

Η επένδυση πρέπει να γίνει σε ένα ακίνητο (όχι σε περισσότερα ακίνητα μικρότερης αξίας) επιφάνειας τουλάχιστον 120 τ.μ.

Για κτίρια που έχουν σήμερα διαφορετική χρήση και μετατρέπονται σε κατοικίες, (γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία αποθήκες) το ελάχιστο ύψος επένδυσης διαμορφώνεται στις €250.000. Ειδικά για τις περιπτώσεις επένδυσης μέσω αγοράς ακίνητη περιουσία που αποτελείται από βιομηχανικό κτίριο, τμήμα βιομηχανικού κτιρίου η εντος της οποίας ευρίσκεται βιομηχανικό κτίριο, αποκλειστικά κσι μόνο εφόσον τα τελευταία τουλάχιστον 5 έτη, δεν βρισκόταν αυτό εγκατεστημένη και σε λειτουργία βιομηχανία. Η μετατροπή της χρήσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής.

Στις €250.000 ευρώ καθορίζεται επίσης το όριο αν πρόκειται για επένδυση σε διατηρητέο κτίριο που είναι προς αποκατάσταση.

Τέλος η ελάχιστη αξία ακίνητης περιουσίας κατά χρόνο κτήσης της, καθώς και συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων τουριστικών κατοικιών θα  πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν υποβολή του αιτήματος για χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.

Οι άδειες διαμονής μπορούν να ανανεώνονται για το ίδιο χρονικό διάστημα (πέντε χρόνια) εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην ιδιοκτησία του επενδυτή. Αν πρόκειται για επένδυση σε διατηρητέο κτίριο, πρόσθετη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας διαμονής είναι να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του κτιρίου. Αν ο επενδυτής πουλήσει το ακίνητο τότε η άδεια διαμονής του ανακαλείται και ο αγοραστής αποκτά δικαίωμα να αποκτήσει άδεια διαμονής.

Οι επενδυτές μπορούν να εκμισθώνουν τα κτίρια που αποκτούν, δεν επιτρέπεται όμως η διάθεσή τους μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, ενώ στις περιπτώσεις μετατροπής σε κατοικία απαγορεύεται και η χρήση τους ως έδρα ή υποκατάστημα επιχείρησης.

Σε περίπτωση παράβασης η άδεια διαμονής ανακαλείται και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους €50.000.

Εκτός από την αγορά ακινήτων οι πολίτες τρίτων χωρών αποκτούν άδεια διαμονής και με την σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης σύνθετου τουριστικού καταλύματος ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, αντίστοιχης ανά περιοχή αξίας (€800.000 σε Αττική κλπ., €400.000 στην υπόλοιπη χώρα κ.ο.κ.).

Μεταβατική περίοδος μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024

Προκειμένου το νέο σύστημα να εφαρμοστεί ομαλά και να μην διαταραχθεί η λειτουργία της αγοράς, προβλέπεται μεταβατική περίοδος με τις εξής προϋποθέσεις:

Πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι θα εξοφλήσουν το τίμημα ή θα καταβάλουν προκαταβολή 10%, ή θα υπογράψουν προσύμφωνο ή ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς, αποδεικνύοντας τις σχετικές πιστώσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 μπορούν να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν έως τώρα .

Στις περιπτώσεις αυτές, αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακινήτου, ο αγοραστής μπορεί να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε άλλο ακίνητο πάντα με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν έως τώρα αλλά πάντως όχι μετά τις 30 Απριλίου 2025.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας