ecopress
Για πρώτη φορά σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα συνδέεται η επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας και κριτηρίων ESG με τη μείωση του ανεξόφλητου ποσού του δανείου,  προσφέροντας ένα... HDB: επιστροφή δανείου 20% για καινοτόμες εταιρείες με κριτήρια ESG

Για πρώτη φορά σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα συνδέεται η επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας και κριτηρίων ESG με τη μείωση του ανεξόφλητου ποσού του δανείου,  προσφέροντας ένα σημαντικό bonus, ειδικά σε νέους επιχειρηματίες που τολμούν να καινοτομήσουν. Ποιες είναι  οι δυνατότητες που δίνει το πρώτο Ταμείο Εγγυοδοσίας  της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καινοτομούν.

Μέσα από αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που διατίθεται μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών, η HDB προσφέρει στην αγορά ένα υβριδικό προϊόν που συνδυάζει την παροχή εγγύησης σε δάνειο και την επιχορήγηση έως 20% του δανειακού κεφαλαίου, βασισμένη στην επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας και ESG (δηλαδή περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήρια) ενισχύοντας την καινοτόμο επιχειρηματικότητα εμπράκτως. Η λήψη της επιχορήγησης μειώνει αντίστοιχα το υπόλοιπο δάνειο προς αποπληρωμή.

Η εγγύηση

Η εγγύηση που παρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) είναι σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου, μειώνοντας σημαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζών. Αυτή η εγγύηση αντικατοπτρίζεται σε καλύτερους όρους χρηματοδότησης για την επιχείρηση στο επιτόκιο και στις λαμβανόμενες εξασφαλίσεις. Για πρώτη φορά σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας συνδέεται η επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας και κριτηρίων ESG με τη μείωση του ανεξόφλητου ποσού του δανείου προσφέροντας ένα σημαντικό bonus, ειδικά σε νέους επιχειρηματίες που τολμούν να καινοτομήσουν.

Επιστροφή δανείου

Ουσιαστικά πρόκειται για επιστροφή δανείου 20% για καινοτόμες εταιρείες με κριτήρια ESG Bonus 20% με τη μορφή επιστροφής δανείου, αλλά και ευνοϊκούς s όρους χρηματοδότησης για δάνεια έως 400.000 ευρώ, θα μπορούν να λάβουν όσες επιχειρήσεις καινοτομούν και παράλληλα επιτυγχάνουν κριτήρια ESG, δηλαδή περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.

Εννέα τράπεζες

Τα νέα δάνεια θα χορηγούνται μέσω 9 εμπορικών τραπεζών που έχουν συμβληθεί με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), η οποία δημιούργησε γι’ αυτόν τον σκοπό το πρώτο Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που ερευνούν και καινοτομούν.

Πρωτοποριακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα που συνδυάζει την παροχή εγγύησης σε δάνειο και την επιχορήγηση έως 20% του δανειακού κεφαλαίου, βασισμένη στην επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας και ESG. Συγκεκριμένα, η εγγύηση που παρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου, μειώνοντας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της HDB, «σημαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζών και αντικατοπτρίζεται σε καλύτερους όρους χρηματοδότησης για την επιχείρηση σε ό,τι αφορά το επιτόκιο και τις εξασφαλίσεις που ζητούν οι τράπεζες.

Δυνατότητα συνολικής χρηματοδότησης

Μέσω του ταμείου υπάρχει η δυνατότητα συνολικής χρηματοδότησης ύψους 140 εκατ. ευρώ. Κάθε επιχείρηση-δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί τη λήψη τραπεζικού δανείου από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, για την κάλυψη των αναγκών του στη χρηματοδότηση επενδυτικού πλάνου και κεφαλαίου κίνησης καλύπτοντας σχετικές λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με την έρευνα και καινοτομία.

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου φτάνει έως και τα 10 έτη, συνδυάζοντας περίοδο χάριτος από 1 έως και 3 έτη. Σύμφωνα με τους όρους του ταμείου, οι τράπεζες δεν λαμβάνουν εμπράγματες εξασφαλίσεις για δάνεια έως 50.000 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα ποσά υπάρχει ανώτατο όριο στο 20% του δανείου σε εμπράγματες εξασφαλίσεις. Παράλληλα, σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι νεοσύστατες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα με βάση ένα επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan). Ενδεικτικά, μεταξύ των κριτηρίων επιλεξιμότητας είναι το αν η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του Elevate Greece, το ποσοστό δαπανών της σε έρευνα και καινοτομία σε σχέση με τα συνολικά λειτουργικά της έξοδα, τυχόν βραβεία έρευνας και καινοτομίας που της έχουν απονεμηθεί ή κάποια καταχώρηση τεχνολογικού δικαιώματος και άλλα. Μέσα από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας» ενισχύεται η κουλτούρα επιβράβευσης για τις ΜμΕ στην κατεύθυνση ορθών πρακτικών, όπως η επένδυση σε έρευνα και καινοτομία, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η αύξηση του ποσοστού γυναικών που συμμετέχουν σε θέσεις ευθύνης, η επένδυση στην εκπαίδευση του προσωπικού, η ύπαρξη πολιτικής και μεθοδολογίας μέτρησης ικανοποίησης πελατών, η ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας δεδομένων και άλλων.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος της επιχείρησης, πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr δηλώνοντας την τράπεζα συνεργασίας, από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί. Παράλληλα, η επιχείρηση μπορεί να εγγραφεί δωρεάν στην πλατφόρμα διασύνδεσης InnoAgora powered by HDB μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.innoagora.gr

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας