ecopress
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ρυθμίσεις, οι οποίες αντιβαίνουν σε διατάξεις του Συντάγματος. Πιο συγκεκριμένα: -«Οι διατάξεις που εξαιρούν από την αποτύπωση στους δασικούς... Οι «οικιστικές πυκνώσεις» αποδεικνύονται «αχίλλειος πτέρνα» των δασικών χαρτών

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ρυθμίσεις, οι οποίες αντιβαίνουν σε διατάξεις του Συντάγματος. Πιο συγκεκριμένα:

-«Οι διατάξεις που εξαιρούν από την αποτύπωση στους δασικούς χάρτες τα δάση / δασικές εκτάσεις που έχουν λάβει παράνομα οικιστικό χαρακτήρα συρρικνώνουν το πεδίο προστασίας του δασικού πλούτου, καθώς έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, δεδομένου ότι η οικιστική επέκταση δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγος δημοσίου συμφέροντος. Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, έχει διαπιστωθεί ότι οι Δήμοι δεν κατορθώνουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους για την υπόδειξη των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια».

 

Αυτά επισημαίνονται από τον Συνήγορο του πολίτη, αναδεικνύοντας τη διάσταση ότι οι «οικιστικές πυκνώσεις» αποτελούν και αναδεικνύονται σε «αχίλλειο πτέρνα» των δασικών χαρτών.  Ειδικότερα σημειώνεται ότι συγκεκριμένα μέτρα για την βελτίωση της δασικής νομοθεσίας ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχει εντοπίσει με σειρά από παρεμβάσεις του, προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι ορισμένες από τις διατάξεις της νομοθεσίας δημιουργούν σοβαρά ζητήματα καθώς αντιβαίνουν σε διατάξεις του Συντάγματος ή έρχονται σε αντίθεση με τη λοιπή νομοθεσία αλλά και τη νομολογία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

-Η παρεχόμενη δυνατότητα έγκρισης επέμβασης σε δάση /αναδασωτέες εκτάσεις ήδη εκχερσωθείσες, μεταξύ 1975 έως 2007, έτος κατά το οποίο ξεκίνησε η αποτύπωση των εκτάσεων από την ΕΚΧΑ, εγείρει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας.

-Η πρόβλεψη για εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες εκτάσεων λόγω του ότι βάσει της νεότερης διαθέσιμης αεροφωτογραφίας δεν έχουν δασικό χαρακτήρα και έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε), έρχεται σε αντίθεση με τη λοιπή νομοθεσία και νομολογία.

-Η πρόβλεψη εξαίρεσης εκτάσεων από τους δασικούς χάρτες, κηρυγμένων ως αναδασωτέων, με αποφάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά ∆ασικών Χαρτών (ΕΠ.Ε.Α), χωρίς να έχει προηγηθεί ακύρωση ή ανάκληση των πράξεων κήρυξης αναδάσωσης, αντιβαίνει στο τεκμήριο της νομιμότητας των ατομικών διοικητικών πράξεων.

-Καθίσταται επιτακτική η άμεση συμμόρφωση της Διοίκησης σε αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, οι οποίες ακυρώνουν αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης ή διοικητικές αποφάσεις σχετικές με τον χαρακτηρισμό εκτάσεων.

-Με βάση τα ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει, κυρίως, τα ακόλουθα: Απάλειψη της πρόβλεψης περί οικιστικών πυκνώσεων, ως αντισυνταγματικής. Πρόβλεψη διαδικασίας άσκησης αντιρρήσεων για όλες τις περιπτώσεις αποτύπωσης ορίων οικισμών. Εξαίρεση από τις διατάξεις περί έγκρισης επέμβασης για γεωργική εκμετάλλευση σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις που έχουν εκχερσωθεί παράνομα. Απάλειψη του κριτηρίου περί ένταξης στο ΟΣ∆Ε ως συνεκτιμώμενου στοιχείου για την εξαίρεση περιοχών από τους δασικούς χάρτες. Τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, ώστε να προηγείται η τήρηση της διαδικασίας ανάκλησης ή τροποποίησης αποφάσεων αναδάσωσης, οποιασδήποτε απόφασης ΕΠ.Ε.Α για εξαίρεση αναδασωτέων εκτάσεων από τους δασικούς χάρτες. Παροχή οδηγιών για τον τρόπο συμμόρφωσης της Διοίκησης με, μη εισέτι εφαρμοσθείσες, ακυρωτικές αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, που αναπέμπουν την υπόθεση στη Διοίκηση για επανεξέταση, κατά το στάδιο της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Ως προς τη συγκρότηση τον ΕΠ.Ε.Α είναι αναγκαία η θέσπιση ειδικότερων τρόπων απόδειξης της γνώσης της δασικής νομοθεσίας από τους δικηγόρους ως μέλη των ΕΠ.Ε.Α., καθώς και η εξέταση της δυνατότητας απαγόρευσης της εντοπιότητας για τα μέλη της επιτροπής.

 

«Εκτός κανόνων η εξαγορά των καταπατημένων δασικών εκτάσεων»

 

Τον κίνδυνο να χαρακτηριστούν κρατικές ενισχύσεις, που παραβιάζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζει η νομοθετική διάταξη του υπουργείου Περιβάλλοντος, με βάση την οποία οι Έλληνες αγρότες μπορούν να εξαγοράσουν με χαμηλότερο αντίτιμο από αυτό που ισχύει στην αγορά τις δασικές εκτάσεις που χρησιμοποιούσαν τα προηγούμενα χρόνια ως καλλιεργήσιμες και έχουν πάψει να είναι δάση. Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν μπήκε η συγκεκριμένη διάταξη, όπως αποκαλύπτει το περιοδικό «Agricola» της «Καθημερινής» της 25ης Ιουνίου, με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας (DG AGRI) της Κομισιόν, που απευθύνεται στην ελληνική αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. με τίτλο «Σχέδιο δασικής νομοθεσίας». Στο δημοσίευμα των Νίκου Φιλιππίδη και Προκόπη Χατζηνικολάου αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Στον «αέρα» βρίσκεται η ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με τη δυνατότητα εξαγοράς σε προνομιακές τιμές από αγρότες καταπατημένων εκτάσεων, χαρακτηρισμένων ως δασικών, προκειμένου να συνεχίσουν να τις καλλιεργούν, σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Κομισιόν που αποκαλύπτει το «Α». Στην επιστολή, που απειλεί να «τινάξει» στον αέρα τη διαδικασία εξαγοράς δασικών εκτάσεων, που είχαν εκχερσωθεί, αναφέρεται ότι «βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποκλείσει ότι τα μέτρα αυτά περιέχουν στοιχείο κρατικής ενίσχυσης, η οποία δύσκολα θα μπορούσε να δικαιολογηθεί βάσει των εφαρμοστέων κανόνων των κρατικών ενισχύσεων». Η γενική διευθύντρια Γεωργίας της Ε.Ε. στην επιστολή της προσθέτει ότι η ευνοϊκή ρύθμιση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ως ενίσχυση που δεν ενέχει στοιχείο κρατικής ενίσχυσης, στην περίπτωση που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στον γεωργικό Τομέα. Κάτι που ωστόσο δεν προκύπτει από την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος. Μάλιστα, η Κομισιόν ζητάει από τις ελληνικές αρχές εντός μηνός να διαβιβάσουν στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εξέταση των μέτρων. Επιπλέον διαφαίνεται άγνοια από πλευράς της Κομισιόν ότι όχι μόνο έχει ψηφιστεί η σχετική διάταξη, αλλά και έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση εφαρμογής της, καθώς συστήνει στις ελληνικές αρχές «να μη μετατρέψουν το σχετικό σχέδιο νόμου σε νόμο πριν η Επιτροπή εξετάσει τη συμβατότητα των μέτρων με την εσωτερική αγορά». Στην περίπτωση που οι εξηγήσεις της ελληνικής κυβέρνησης δεν πείσουν τις κοινοτικές αρχές, σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού «Agricola» της «Καθημερινής», η χώρα βρίσκεται προ του κινδύνου να της επιβληθούν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σημαντικές δημοσιονομικές διορθώσεις και χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι πιθανό να κληθούν να επιστρέψουν ακόμα και τα ποσά των επιδοτήσεων που έλαβαν στο παρελθόν.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας