ecopress
Του Παναγιώτη Ράγγου* Οικονομολόγος panraggos@gmail.com   Η νέα παγίδα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με τις αποδείξεις. Τι ισχύει και τι πρέπει να γνωρίζουν... Η νέα παγίδα για τους ελεύθερους επαγγελματίες με τις αποδείξεις

Του Παναγιώτη Ράγγου* Οικονομολόγος

panraggos@gmail.com  

Η νέα παγίδα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με τις αποδείξεις. Τι ισχύει και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι μετά τα νέα δεδομένα που επέφερε η ψήφιση στη Βουλή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου τον Δεκέμβριο του 2023. Ενδεικτικά παραδείγματα.

Το σημερινό άρθρο θα ασχοληθεί ξανά με το θέμα της συλλογής των αποδείξεων των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μετά τα νέα δεδομένα που επέφερε η ψήφιση στη Βουλή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου τον Δεκέμβριο του 2023. Με συνεχή αρθρογραφία προσπαθούμε να ενημερώσουμε για όλες τις πτυχές του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και συγκεκριμένα με τον νέο τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού.

Η βάση υπολογισμού είναι το ποσό των 10.920 ευρώ προσαυξανόμενο με τριετίες (10% έως 30% η τριετία), προσαύξηση λόγω τζίρου (5%), προσαύξηση προσωπικού (10%) κτλ. Οι νέες αλλαγές που θα εφαρμοστούν αναδρομικά από  έτος (2023) και οι φόροι θα φανούν στα νέα εκκαθαριστικά που θα υποβληθούν έως την 26 Ιουλίου 2024 (με τις ισχύουσες προθεσμίες).

Μία παγίδα πρόσθετης επιβάρυνσης, πέραν του αυξημένου φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, είναι η συλλογή των αποδείξεων που θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει μέχρι το τέλος του έτους και συγκεκριμένα έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Μέχρι και το έτος 2022, το σύνολο των αποδείξεων που όφειλαν να προσκομίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι υπολογιζόταν με βάση το ύψος των καθαρών κερδών που δήλωναν.

Πλέον από το έτος 2023 όμως, θα υπολογίζονται στο τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, όταν αυτό είναι υψηλότερο. Υπερτερεί δηλαδή το τεκμαρτό του πραγματικού εισοδήματος.

Επομένως, σε περίπτωση που το τεκμαρτό εισόδημα υπερτερεί του πραγματικού, υψηλότερα θα είναι και τα ποσά των αποδείξεων που θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει με ηλεκτρονικό τρόπο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε φορολογούμενος που είναι μισθωτός, συνταξιούχος, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή αυτοαπασχολούμενος καθώς και κάθε φορολογούμενος με εισοδήματα από ενοίκια ακινήτων πρέπει να έχει πραγματοποιήσει έως το τέλος του έτους 2023, δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό 30% του ετήσιου ατομικού πραγματικού εισοδήματός του.

Παραδείγματα

1.  Έστω ελεύθερος επαγγελματίας δήλωσε το έτος 2023 εισόδημα βάση των βιβλίων του 8.000 ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι τα ίδια ήταν τα εισοδήματά του το 2022, θα έπρεπε να συγκεντρώσει αποδείξεις 2.400 ευρώ (8.000 Χ 30%).

Έστω στο παράδειγμά μας ο ελεύθερος επαγγελματίας ασκεί τη δραστηριότητα 20 έτη και δεν έχει προσωπικό, τότε με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού θα πρέπει να δηλώσει εισοδήματα 10.920 + 3.614,52 (30% προσαύξηση 3 τριετιών). Σύνολο εισοδήματος 14.534,52 ευρώ.

Με βάση το ποσό των 14.534,52 ευρώ, θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις 4.360 ευρώ. Επομένως μέσα σε 1 μήνα θα έπρεπε να «τρέξει» ώστε να συλλέξει επιπλέον αποδείξεις 1.960 ευρώ (4.360 – 2.400).

Αν δεν μπορέσει να τις «μαζέψει», θα πληρώσει πέναλτι φόρου 431 ευρώ (1.960 Χ 22%).

2. Έστω αυτοαπασχολούμενος δηλώνει βάσει των βιβλίων του κέρδη 25.000 ευρώ και τζίρο 40.000 ευρώ. Έχει 20 έτη λειτουργίας και απασχολεί ένα άτομο με ετήσιες αποδοχές 12.000. Για ευκολία δεν θα υπολογίσουμε τζίρο με βάση τον ΚΑΔ. Έστω το 2022 είχε τα ίδια εισοδήματα. Θα έπρεπε να είχε συγκεντρώσει αποδείξεις 7.500 ευρώ.

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού το εισόδημα διαμορφώνεται ως εξής:

Έχουμε 10.920 (βάση υπολογισμού) + 3.614,52 (30% προσαύξηση 3 τριετιών) + 1.200 (προσαύξηση λόγω προσωπικού). Σύνολο εισοδήματος 15.734,52 ευρώ. Θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις ύψους 4.720 ευρώ (15.734,52 Χ 30%).

Στο παράδειγμά μας δεν θα έχουμε αλλαγή στην συλλογή των αποδείξεων. Θα μαζέψει κανονικά με βάση των πραγματικό δηλωθέν εισόδημα.

Προβληματισμοί

Έχουμε αναφερθεί στα προβλήματα που κατά τη γνώμη μας θα επιφέρει η ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου ως προς τη φορολόγηση με τον τρόπο τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού. Θεωρούμε, ότι μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Στο παράδειγμά μας, για τις αποδείξεις, αυτός που είναι στη δεύτερη κατηγορία και φορολογείται με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, γιατί να μην μπει σε δεύτερες σκέψεις, να κατεβάσει τα εισοδήματα του κοντά στα όρια του τεκμαρτού εισοδήματος.  Το κέρδος που θα έχει, θα είναι και στο φόρο, αλλά, και στην συλλογή των αποδείξεων. Αφού η εφορία θεωρεί ειλικρινή κάποιον που δηλώνει εισόδημα πάνω από το νέο τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού, γιατί να μην «φέρει» τα εισοδήματά του εκεί;

Ο δεύτερος προβληματισμός μας, είναι, στο γεγονός ότι μέχρι να ψηφιστεί  ο νέος νόμος και να καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες, είχε μείνει ελάχιστον χρόνος  για να καλύψουν τις τυχόν διαφορές που θα έχουν από τις λιγότερες αποδείξεις. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος επιβολής του πέναλτι φόρου (22%). Δεν είναι άδικο;

Ζητάς από κάποιον «αναδρομικά», στο τέλος της χρονιάς, να δηλώσει αποδείξεις για όλο το έτος. Επίσης και η προσαύξηση μέσω του μέσου όρου τζίρου κατά 5% επιβαρύνει με φόρο και αυτόν που δήλωνε επιπλέον εισοδήματα από τον μέσο όρο. Άρα τον τιμωρεί. 

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Έστω ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής δηλώνει ετήσιο εισόδημα το 2023 30.000 ευρώ. Βάσει του Μ.Ο. τζίρου ΚΑΔ ίδιας δραστηριότητας (λογιστών) το ποσό είναι 25.698,89 ευρώ. Άρα έχουμε διαφορά 4.301,11 ευρώ. Άρα έχουμε ποσοστό προσαύξησης 5% με φόρο 215 ευρώ. Τι συμπέρασμα βγάζουμε;

“Τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου”. Αν δεν είναι το συγκεκριμένο μέτρο παράλογο, τότε τι είναι;

Είναι σίγουρο ότι θα βάλουν “λουκέτο” αρκετές ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες μόλις λάβουν τα νέα “ραβασάκια”. Αρκετοί ακόμη δεν έχουν συνειδητοποιήσει την νέα πραγματικότητα. Το κυβερνητικό επιτελείο βέβαια τα γνωρίζει. Θέλει να γίνει μετατόπιση στις επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν, σε άλλες μορφές εταιρειών όπως π.χ ΙΚΕ. Σε νομικές οντότητες κυρίως με διπλογραφικά βιβλία. Εκεί θεωρεί ότι ο έλεγχος είναι ευκολότερος (ΓΕΜΗ, Τράπεζες, ταμεία κ.ά). Το μέλλον θα δείξει.

Τα συμπεράσματα δικά σας….

*Παναγιώτης Ράγγος
Λογιστής Φοροτεχνικός  Α΄ Τάξης
Οικονομολόγος
Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής
Πηγή: foronews

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας