Το 3ο επιστημονικό forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα, με τίτλο: “Η Συμβολή των Ερευνητικών Φορέων της Χώρας στη Διαχείριση... “Η Συμβολή των Ερευνητικών Φορέων στη Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών”    

Το 3ο επιστημονικό forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα, με τίτλο: “Η Συμβολή των Ερευνητικών Φορέων της Χώρας στη Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών”, θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Μαρτίου 2020, στο Πολιτιστικό Κέντρο του ΕΚΠΑ «Κωστής Παλαμάς» (Ακαδημίας 48 & Σίνα).

Η επιστημονική εκδήλωση διοργανώνεται από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΠΜΣ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων” και το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ που φέτος κλείνει 50 χρόνια λειτουργίας.

«Η επιτυχής συνάντηση των ερευνητικών φορέων της χώρας τα δύο τελευταία χρόνια με θέμα τις εξελίξεις και τη συμβολή τους στο χώρο της διαχείρισης των καταστροφών αφενός, και αφετέρου η συνεχής και εκθετική αύξηση των καταστροφικών φαινομένων και των επιπτώσεων τους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθιστούν πλέον επιτακτική την ανάγκη συνέχισης της διοργάνωσης, τονίζεται σε ανακοίνωση.

Επιδίωξη του forum είναι ο συντονισμός των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Φορέων της χώρας, στο σύνολο τους, με σκοπό την κοινή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων και με κοινό στόχο τη μείωση των επιπτώσεων. Η συνάντηση είναι ανοιχτή, καθώς επιδιώκεται η διασύνδεση και η συνεργασία μεταξύ των τριών πυλώνων, της επιστημονικής

κοινότητας, των επιχειρησιακών φορέων και της κοινωνίας, ως αναγκαία προϋπόθεση για μια επιτυχημένη και αποτελεσματική διαχείριση καταστροφικών φαινομένων.

Στο forum καλούνται να συμμετέχουν εκπρόσωποι από Ερευνητικά Κέντρα, Εργαστήρια και Τομείς Πανεπιστημίων, αλλά και Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα που σχετίζονται με τη διαχείριση καταστροφών, παρουσιάζοντας τα νέα επιστημονικά, τεχνολογικά και επιχειρησιακά δεδομένα, τις δράσεις και εξελίξεις στο χώρο και τις καλές πρακτικές στη διαχείριση, ως συλλογική εργασία του κάθε Φορέα».

 

Η φόρμα αποστολής τίτλων εισηγήσεων στην ιστοσελίδα του forum θα είναι ανοιχτή έως και τις 10 Φεβρουαρίου, ενώ η φόρμα για τη δήλωση παρακολούθησης έως και τις 16 Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερα στο: https://edcm.edu.gr/en/hdrrf/2020, τηλ.: 210 7274051, 210 7274096.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας