ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Τον σχεδιασμό ενός  Εθνικού Δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μελέτησε και ανέπτυξε το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι. ΜΕ.... ΙΜΕΤ: Ο εθνικός χάρτης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Της Ντίνας Καράτζιου/

Τον σχεδιασμό ενός  Εθνικού Δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μελέτησε και ανέπτυξε το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι. ΜΕ. Τ), το οποίο έχει υλοποιήσει μία σειρά από δράσεις και μελέτες για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης της χώρας.

Το ecopress, παρουσιάζει βάσει των στοιχείων που του παραχώρησαν ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης Διευθυντής και η αν. Διευθύντρια ΙΜΕΤ Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου την ερευνητική μελέτη και τους χάρτες της χώρας, με τις ελάχιστες απαιτούμενες υποδομές για τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου  φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης,  οι ελάχιστες υποδομές που απαιτούνται για να εξυπηρετηθούν πρωτίστως αστικές μετακινήσεις στους δήμους της χώρας, προβλέπουν 1448 σταθμούς ημιταχείας φόρτισης. Επιπλέον, η μελέτη στο βέλτιστο σενάριο της, προβλέπει  338 σταθμούς ταχείας φόρτισης για να εξυπηρετηθούν υπεραστικές μετακινήσεις στο δίκτυο των εθνικών οδών και των αυτοκινητοδρόμων όσο και οι ανάγκες για άμεση φόρτιση εντός αστικών περιοχών σε μεγάλες πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των  50 χιλιάδων,  λιμάνια, με επιβατική κίνηση μεγαλύτερη των 200 χιλιάδων επιβατών,  αεροδρόμια με κίνηση μεγαλύτερη των 10.000  και συνοριακούς σταθμούς, καθώς αποτελούν σημαντικούς κόμβους μεταφορών.

Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, συγκριτικά με τα συμβατικά, πολλές προσπάθειες καταβάλλονται σε επίπεδο Ε.Ε. για την προώθηση της ηλεκτροκίνηση, αναφέρουν οι επιστήμονες του Ι.ΜΕ.Τ. Και υπογραμμίζουν, ότι μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους, που αποτελεί εμπόδιο στις προσπάθειες αυτές είναι οι ανεπαρκείς υποδομές φόρτισης και κατ’ επέκταση το άγχος που δημιουργείται στους οδηγούς  λόγω της περιορισμένης αυτονομίας (rangeanxiety) των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Ήδη σε πολλές χώρες της Ευρώπης αναπτύσσονται κατάλληλες υποδομές και σε συνδυασμό με την παροχή κινήτρων που αποδίδονται στους πολίτες για την αγορά ηλεκτροκίνητου οχήματος, επιτυγχάνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης.

Η μεθοδολογία και η ταυτότητα  της μελέτης  του Ι.ΜΕ.Τ

«Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) ανέπτυξε μία μεθοδολογία, στο πλαίσιο μελέτης που του ανατέθηκε από το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), για την ποσοτικοποίηση των ελάχιστα απαιτούμενων υποδομών φόρτισης σε εθνικό επίπεδο.  Στόχος να δημιουργηθεί στη χώρα ένα δίκτυο ικανό να εξυπηρετήσει τη βασική μελλοντική ζήτηση για αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις. Η δημιουργία ενός δικτύου που θα καθιστά εφικτή τη σύνδεση μεταξύ των κύριων αστικών κέντρων, λιμένων, αεροδρομίων και συνοριακών σταθμών και παράλληλα θα διευκολύνει τις μετακινήσεις εντός των αστικών περιοχών εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην χώρα», αναφέρει Αν. Διευθύντρια ΙΜΕΤ η κ. Αϋφαντοπούλου,  Διευθύντρια Ερευνών-Υπεύθυνη Τομέα Β’ «Μεταφορές & Δίκτυα Επιφάνειας».

Οι δύο κατηγορίες σταθμών φόρτισης

«Η μεθοδολογία της ανάλυσης διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες, αναλόγως του τύπου των σταθμών φόρτισης: Τους σταθμούς ημιταχείας φόρτισης να εξυπηρετούν πρωτίστως αστικές μετακινήσεις και τους σταθμούς ταχείας φόρτισης να εξυπηρετούν τόσο υπεραστικές μετακινήσεις όσο και ανάγκες για άμεση φόρτιση εντός αστικών περιοχών», προσθέτει.

Το δίκτυο των σταθμών ημιταχείας φόρτισης

Όσον αφορά στην ποσοτικοποίηση των ελάχιστων απαιτούμενων σταθμών ημιταχείας φόρτισης το ΙΜΕΤ συνέλλεξε πλήθος δεδομένων για τους 238 Δήμους της Ηπειρωτικής Ελλάδας (συν Εύβοια και Λευκάδα). Ως κύρια στοιχεία για την εκτίμηση του αριθμού των σταθμών θεωρήθηκαν ο πληθυσμός και ο τουρισμός (αφίξεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου). Με βάση τα στοιχεία αυτά, η μεθοδολογία διακρίθηκε σε δύο κατηγορίες, όπου η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε Δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων ή σημαντική τουριστική επισκεψιμότητα μεγαλύτερη των 50.000 αφίξεων σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε Δήμους με μικρό πληθυσμό και χαμηλή τουριστική κίνηση.

Για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 20 χιλιάδων κατοίκων

Για την πρώτη κατηγορία Δήμων αξιοποιήθηκαν προηγούμενες έγκυρες μελέτες, οι οποίες προσαρμόστηκαν κατάλληλα στα ελληνικά δεδομένα, ώστε να εκτιμηθεί το πλήθος των ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε κάθε Δήμο για το έτος-στόχο της ανάλυσης (2025). Μέσω της διαμόρφωσης διαφόρων σεναρίων διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και διαφόρων υποθέσεων αντιστοίχισης του αριθμού των οχημάτων σε αριθμό σταθμών φόρτισης, προέκυψε ένας αριθμός σταθμών φόρτισης ανά Δήμο που ικανοποιεί την εκτιμώμενη μελλοντική ζήτηση. Για τους ίδιους Δήμους υπολογίζεται ο απαιτούμενος αριθμός σταθμών για την επίτευξη πλήρους γεωγραφικής κάλυψης με ακτίνα επιρροής σταθμού είτε τα 5 είτε τα 7 χιλιόμετρα . Για κάθε Δήμο συγκρίθηκε ο αριθμός φορτιστών που προέκυψε για κάλυψη της εκτιμώμενης ζήτησης με αυτόν που προέκυψε για γεωγραφική κάλυψη και επιλέχθηκε ο μεγαλύτερος εκ των δύο, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ικανοποίηση και των δύο.

Οι μικρότεροι δήμοι

Για τη δεύτερη κατηγορία Δήμων, δηλαδή για τους Δήμους με μικρό πληθυσμό και χαμηλή τουριστική κίνηση προτάθηκε η εγκατάσταση 1 σταθμού φόρτισης, με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα και την παροχή της δυνατότητας χρήσης ηλεκτροκίνητου οχήματος στους κατοίκους όλων των Δήμων.Βάσει της παραπάνω μεθοδολογίας διαμορφώθηκαν 4 σενάρια και αυτό που επιλέχθηκε προτείνει την εγκατάσταση 1448 σταθμών ημιταχείας φόρτισης στην Ηπειρωτική Ελλάδα, οι οποίοι κατανέμονται στους διάφορους Δήμους. Ειδικότερα, βάσει της κατανομής της μελέτης, εγκαθίστανται σε 12 δήμους από 15έως 24 φορτιστές, σε 34 δήμους εννέα έως 14 φορτιστές ημιταχείας φόρτισης, σε 50 δήμους από 4 έως οκτώ και τους υπόλοιπους από ένας έως τρεις.

Οι απαιτούμενοι σταθμοί ταχείας φόρτισης

Όσον αφορά στην ποσοτικοποίηση των ελάχιστων απαιτούμενων σταθμών ταχείας φόρτισης, η μεθοδολογία που ανέπτυξε το ΙΜΕΤ επικεντρώνεται στο κύριο οδικό δίκτυο της Ελλάδας, λόγω της αυξημένης σπουδαιότητάς του συγκριτικά με τις υπόλοιπες οδούς. Βασικό στόχο της μεθοδολογίας αυτής αποτέλεσε η επίτευξη πλήρους γεωγραφικής κάλυψης κατά μήκος των εξεταζόμενων οδών.

Η πλήρης γεωγραφική κάλυψη επιδιώχθηκε θεωρώντας ως επιθυμητή απόσταση μεταξύ διαδοχικών ταχυφορτιστών τα 60 χιλιόμετρα. Η συγκεκριμένη τιμή επιλέγεται βάσει: α) της διεθνούς πρακτικής, β) έγκυρων μελετών και γ) της αυτονομίας των ηλεκτρικών οχημάτων που κυκλοφορούν σήμερα στη χώρα. Για το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων λήφθηκαν υπόψη υφιστάμενοι ή προβλεπόμενοι χώροι κατάλληλοι για στάση και φόρτιση των οχημάτων (σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών – ΣΕΑ, χώροι στάθμευσης και αναψυχής – ΧΣΑ).Για το δίκτυο εθνικών οδών εξετάστηκαν τρία διαφορετικά σενάρια, χρησιμοποιώντας για καθένα από αυτά διαφορετικό βήμα μεταξύ διαδοχικών σταθμών φόρτισης.

Τα σενάρια που διερευνήθηκαν χρησιμοποιούν βήμα 60, 80 και 100 χιλιομέτρων. Επίσης, προτάθηκε η εγκατάσταση σταθμών ταχείας φόρτισης και σε μεγάλες πόλεις (πληθυσμός >50.000), κύρια λιμάνια (επιβατική κίνηση>200.000), κύρια αεροδρόμια (επιβατική κίνηση >10.000) και συνοριακούς σταθμούς, καθώς αποτελούν σημαντικούς κόμβους μεταφορών.  Αναφορικά με τις πόλεις, ο απαιτούμενος αριθμός ταχυφορτιστών υπολογίστηκε με βάση την έκταση και θεωρώντας ως ακτίνα επιρροής του κάθε σταθμού ταχείας φόρτισης τα 5 χιλιόμετρα.

Σε κάθε κύριο λιμάνι και αεροδρόμιο, καθώς και στους συνοριακούς σταθμούς προτάθηκε 1 σταθμός φόρτισης. Μέσω της παραπάνω διαδικασίας διαμορφώθηκαν 3 σενάρια, το καταλληλότερο εκ των οποίων προτείνει την εγκατάσταση 338 σταθμών ταχείας φόρτισης στην Ηπειρωτική Ελλάδα

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας