ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Μεγάλη αύξηση, η οποία ωστόσο διατηρεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα τις αποζημιώσεις μηχανικών, δικηγόρων και δικαστικών στις επιτροπές εξέτασης ενστάσεων του... Κτηματολόγιο: οι νέες αμοιβές μηχανικών και δικηγόρων στις επιτροπές ενστάσεων

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Μεγάλη αύξηση, η οποία ωστόσο διατηρεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα τις αποζημιώσεις μηχανικών, δικηγόρων και δικαστικών στις επιτροπές εξέτασης ενστάσεων του Κτηματολογίου προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων ΥΠΕΝ και Οικονομικών.

Στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, που ολοκληρώνεται μέχρι τις αρχές του 2024 σε όλη τη χώρα, κατά τη φάση των αναρτήσεων να κατατεθούν προς εξέταση από τις αρμόδιες επιτροπές περισσότερες από 1 εκατομμύριο εντάσεις.

Σύμφωνα με την Ελληνικό Κτηματολόγιο προεκτιμώνται 13 εκατομμύρια ιδιοκτησιακά δικαιώματα ενω το ποσοστό των ενστάσεων αναμένεται να κυμανθεί στο 10% των δικαιωμάτων, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων του δημοσίου και ενός σημαντικού αριθμού «καθαρών» και μεγάλων ιδιωτικών ιδιοκτησιών αναμένονται λοιπόν περισσότερες από 1 εκατομμύριο εντάσεις.

Οι νέες αποζημιώσεις

Με κοινή υπουργική απόφαση, μία από τις τελευταίες πριν τον κυβερνητικό ανασχηματισμό και την έκδοση νέου ΠΔ, με το οποίο περνούν όλες οι αρμοδιότητες του Κτηματολογίου από το ΥΠΕΝ στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress καθορίζονται οι νέες αποζημιώσεις  του προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Ενστάσεων του Κτηματολογίου και ταυτοχρόνως προϋπολογίζεται δαπάνη συνολικού ύψους 5.290.000 ευρώ για τις αποζημιώσεις της περιόδου 2020-2022.

Η απόφαση την οποία συνυπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης και ως υφυπουργός ΠΕΝ ο Δημήτρης Οικονόμου αυξάνει την οικονομική αποζημίωση για τους μηχανικούς, δικηγόρους και δικαστικούς που στελεχώνουν τις επιτροπές ενστάσεων του Κτηματολογίου από κατά μέσο όρο 3,5 ευρώ ανά υπόθεση που ίσχυε μέχρι τώρα σε 5,5 ευρώ ανά υπόθεση. Πρόκειται για σημαντική αύξηση, σημειώνουν τεχνικοί παράγοντες, αναφέροντας ωστόσο ότι οι αποζημιώσεις παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ώστε να αποτελέσουν δέλεαρ για την στελέχωση των επιτροπών σε συνδυασμό με το έργο και την ευθύνη που συνεπάγονται οι αποφάσεις τους.

Συγκεκριμένα η απόφαση προβλέπει ότι  «στον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων του άρθρου 7 και της τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης του άρθρου 7 Α του Ν. 2308/1995 (Α’114) όπως ισχύει, τόσο στους ιδιώτες-μέλη των ανωτέρω επιτροπών, όσο και σε εκείνους που υπηρετούν στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθορίζεται για τη συμμετοχή τους σε αυτή, αποζημίωση ανά συνεδρίαση και μέχρι εκατό συνεδριάσεις ετησίως, ως ακολούθως:

α) πρόεδρος εξήντα πέντε (65) ευρώ

β) μέλη πενήντα τέσσερα (54) ευρώ και

γ) γραμματείς σαράντα (40) ευρώ.

Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται εφόσον ανά συνεδρίαση εξετάζονται τουλάχιστον δέκα (10) υποθέσεις και με την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει αποφανθεί και παραδώσει τις αποφάσεις της στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ο παραπάνω προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός εξέτασης των δέκα (10) υποθέσεων ανά συνεδρίαση, οι τυχόν υπολειπόμενες εξετάζονται σε επόμενες συνεδριάσεις και ως εκ τούτου καταβάλλεται στα μέλη και γραμματείς η καθοριζόμενη αποζημίωση και για τη συνεδρίαση κατά την οποία δεν πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός εξέτασης των υποθέσεων.

Ο ανωτέρω περιορισμός του ελάχιστου αριθμού των υποθέσεων που περιλαμβάνονται σε κάθε πινάκιο δεν ισχύει στις περιπτώσεις εξέτασης υποθέσεων από την Επιτροπή κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 10, 6 Α παρ. 12 και 7 Α παρ. 5 του Ν.2308/1995, καθώς και στην περίπτωση του τελευταίου πινακίου προς εξέταση ανά ΟΤΑ κτηματογράφησης».

Δαπάνη

Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται  για τις αποζημιώσεις των επιτροπών δαπάνη συνολικού ύψους 5.290.000 ευρώ η οποία σημειώνεται ότι  “θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, (Λογαριασμό 61.97 «Αμοιβές Επιτροπών») και ανέρχεται συνολικά στις εξακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (620.000,00 €) για το οικονομικό έτος 2020, 2.232.000,00 για το οικονομικό έτος 2021 και 2.448.000,00 για το οικονομικό έτος 2022 η οποία δαπάνη είναι εντός του εγκεκριμένου Μ.Π.Δ.Σ. 2019-2022 (ΦΕΚ 105/Α / 14.6.2018)”.

Στελέχωση επιτροπών 

Η αύξηση των αποζημιώσεων εντάσσεται στα μέτρα που έλαβε η Ελληνικό Κτηματολόγιο και νομοθέτησε το ΥΠΕΝ ώστε να αναβαθμιστεί η λειτουργία των επιτροπών ενστάσεων και να διεκπεραιωθεί ο όγκος των ενστάσεων που έχουν συγκεντρωθεί αλλά και το νέο μεγάλο κύμα ενστάσεων που αναμένεται να εκδήλωση κατά την πρόοδο της κτηματογράφησης σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα προβλέπεται διεύρυνση της  στελέχωσης των επιτροπών, στις οποίες μέχρι τώρα είχαν δικαίωμα συμμετοχής αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί.  Μπορούν πλέον να συμμετέχουν στις επιτροπές οι μηχανικοί που έχουν στο πλαίσιο των επαγγελματικών δικαιωμάτων τη δυνατότητα να συντάσσουν τοπογραφικά διαγράμματα. Δηλαδή να συμμετέχουν στις επιτροπές  αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, τοπογράφοι Τ.Ε. και πολιτικοί μηχανικοί.

Αναμένεται, επιπλέον, η ενεργοποίηση του θεσμού του διαπιστευμένου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο, με τον οποίο θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες των απαιτούμενων διορθώσεων.

Κτηματογράφηση

Για την πορεία της κτηματογράφησης από την Ελληνικό Κτηματολόγιο γίνεται γνωστό ότι μέσα στο 2021 ξεκινά η συλλογή δηλώσεων για το υπόλοιπο –και τελευταίο -7% της χώρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό του Κτηματολογίου, τον Μάρτιο αρχίζει η συλλογή δηλώσεων στο Ρέθυμνο. Τον Μάρτιο ακολουθούν οι Κυκλάδες, τον Αύγουστο παίρνουν σειρά τα Χανιά και το Ηράκλειο (ένα τμήμα του) ενώ τον Δεκέμβριο ακολουθούν η Θεσπρωτία και η Κέρκυρα.

Στο μεταξύ το πάγωμα για 6 μήνες των προστίμων συνεπάγεται μια άτυπη παράταση –για όλη τη χώρα –στη συλλογή δηλώσεων .Αυτό σημαίνει πως οι ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και το Δημόσιο έχουν στη διάθεση τους ένα περιθώριο έως τον ερχόμενο Μάιο για να δηλώσουν ψηφιακά στο Κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία τους.

Επανελέγχος  κτηματολογικών εγγραφών

Το 2021 θα είναι το έτος επανελέγχου των κτηματολογικών εγγραφών. Και αυτό διότι πάνω από 11 εκατ. δικαιώματα σε 36 Περιφερειακές Ενότητες σε όλη τη χώρα θα πρέπει να ελεγχθούν, να επιβεβαιωθούν ή να διορισθούν από τους ιδιοκτήτες τους.

Οι 36 περιοχές στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η ανάρτηση φέτος (κατά αλφαβητική σειρά) είναι: Αττική (Γραμματικό, Βαρνάβας), Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Άρτα, Αχαΐα, Βοιωτία, Γρεβενά, Δράμα , Δυτική Αττική ( Μέγαρα, Οινόη), Έβρος, Ευρυτανία, Ηράκλειο, Θάσος, Θεσπρωτία, Θεσσαλονίκη , Ιωάννινα, Κάλυμνος, Καρδίτσα, Κάρπαθος, Καστοριά, Κορινθία, Λάρισα, Λασίθι , Λευκάδα , Μαγνησία, Μεσσηνία, Ξάνθη, Πιερία, Πρέβεζα, Ροδόπη, Ρόδος , Σποράδες, Φθιώτιδα, Φλώρινα, Φωκίδα, Χαλκιδική.

Υπενθυμίζεται πως όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. Πρόκειται για την τελευταία φάση της κτηματογράφησης κατά την οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων ελέγχουν για τελευταία φορά την ορθότητα των στοιχείων της ατομικής τους ιδιοκτησίας .Σε αυτό το στάδιο οι ιδιοκτήτες αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους , ελέγχουν και επιβεβαιώνουν ή διορθώνουν τυχόν σφάλματα στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τις ενστάσεις

Στη φάση της προανάρτησης, που ακολουθεί για τις περιοχές που έγιναν οι δηλώσεις ιδιοκτησίας τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες αναρτώνται στα Γραφεία Κτηματογράφησης και παραμένουν αναρτημένα για δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης του υπολογισμού προθεσμίας και τέσσερις μήνες για τους ιδιοκτήτες εξωτερικού.

Κατά την περίοδο της προανάρτησης, οι πολίτες που έχουν δηλώσει την περιουσία τους θα λάβουν επιστολές, στις διευθύνσεις που έχουν δώσει, και θα έχουν τη δυνατότητα για διάστημα δύο μηνών (το οποίο μπορεί να παραταθεί για άλλους δύο) να προβούν σε απλές διορθώσεις (τυπογραφικά κ.λπ.), καθώς επίσης και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους υποβάλλοντας «αίτηση επανεξέτασης στοιχείων».

Οι σχετικές διορθώσεις θα γίνουν άμεσα και θα ακολουθήσει η περίοδος της ανάρτησης. Η ανάρτηση, µέσω της δημοσιότητας των στοιχείων της κτηματογράφησης, έχει ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους δηλούντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και στο ελληνικό Δημόσιο να λάβουν γνώση των αναρτημένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, ώστε να μπορούν να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και να διορθώσουν, αν χρειαστεί, τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να υπάρχουν στην καταγραφή των δικαιωμάτων τους ή στη γεωγραφική απεικόνιση του ακινήτου τους στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Οι δικαιούχοι που διαφωνούν µε κάποιο από τα στοιχεία της ανάρτησης αλλά και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον θα μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ή ένσταση (μέσα σε προθεσμία δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και σε προθεσμία τεσσάρων μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού και το ελληνικό Δημόσιο).

Ένσταση ή αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής μπορεί να υποβάλει όποιος έχει έννομο συμφέρον. Μαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τοπογραφικά διαγράμματα που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον του. Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης  Στα είδη ενστάσεων συγκαταλέγονται:

  • Οι αιτήσεις πρόδηλου σφάλματος, δηλαδή λανθασμένη αντιγραφή των στοιχείων του δικαιούχου, του είδους του καταχωρισθέντος δικαιώματος και της αναγραφής του τίτλου κτήσης.
  • Οι διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων, δηλαδή της θέσης, του σχήματος, των ορίων και του εμβαδού.
  • Οι αιτήσεις αλλαγής δικαιούχου (εκτοπισμός).

Για τα δύο τελευταία είδη αιτήσεων οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας δύο μηνών (ή τεσσάρων μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού) και εξετάζονται από την επιτροπή ενστάσεων. Η επιτροπή, η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από έναν δικηγόρο, έναν τοπογράφο και έναν δικαστικό, οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα για τις ενστάσεις εντός δύο μηνών από την παράδοση των φακέλων των ενστάσεων από το Γραφείο Κτηματογράφησης. Η συγκεκριμένη προθεσμία, πάντως, μπορεί να παραταθεί µε απόφαση του Κτηματολογίου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται αυτοπροσώπως, είτε μετά ή διά πληρεξούσιου δικηγόρου, ενώ επιτρέπεται και η συμμετοχή τεχνικών συμβούλων των παρισταμένων.

Κατά την περίοδο αυτή, εκτός της ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων στα Γραφεία Κτηματογράφησης, προβλέπεται και ταχυδρομική αποστολή αποσπασμάτων από τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε δικαιούχο. Με τον τρόπο αυτό, καθένας λαμβάνει γνώση της καταγραφής των δικαιωμάτων του και της γεωγραφικής απεικόνισης του ακινήτου του, και εφόσον συμφωνεί µε τα στοιχεία αυτά δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια. Εάν όμως δεν συμφωνεί µε κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση.

Συγκεκριμένα, κάθε δικαιούχος θα λάβει φάκελο µε τα ακόλουθα έντυπα:

Έντυπο Α: Στοιχεία Δικαιούχου-Κωδικοί Ιδιοκτησίας. Το έντυπο περιλαμβάνει:

Τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, όπως έχουν καταχωριστεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Τους κωδικούς ιδιοκτησίας των δικαιωμάτων, για τα οποία έχει υποβάλει δήλωση. Οι κωδικοί ιδιοκτησίας είναι αυτοί που αναγράφονταν στο «Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης», που έλαβε κατά την υποβολή της δήλωσης.

Έντυπο Α1: Απόσπασμα Πίνακα Ανάρτησης. Το έντυπο περιλαμβάνει τα στοιχεία του ακινήτου/δικαιώματος του Κτηματολογικού Πίνακα που αφορούν στην ιδιοκτησία κάθε δικαιούχου.

Έντυπο Α2: Απόσπασμα Διάγραμμα

Ειδικές περιπτώσεις

Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν, αλλά είτε δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους είτε τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν κρίθηκαν επαρκή, οι δικαιούχοι θα λάβουν µόνο το Έντυπο Α.

Επίσης, στο Έντυπο Α ενδέχεται κάποιοι δικαιούχοι να βρουν στοιχεία δικαιωμάτων που τους αφορούν, για τα οποία δεν έχουν υποβάλει δήλωση, αλλά προέκυψαν από την επεξεργασία άλλων στοιχείων που συλλέχθηκαν.

Για τα δικαιώματα αυτά, εφόσον κάποιος συνεχίζει να είναι δικαιούχος, οφείλει να υποβάλει δήλωση του Ν. 2308/95, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο πάγιο τέλος (35 ή 20 ευρώ). Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης, προκειμένου να τους δοθούν οδηγίες για τις ενέργειές τους.

Σύμφωνα µε τις οδηγίες του Κτηματολογίου, το πιο κρίσιμο σημείο της διαδικασίας είναι ο προσεκτικός έλεγχος των εγγράφων που θα παραλάβει κάθε δικαιούχος ταχυδρομικά. Σημειώνεται ότι καθένας θα λάβει τόσα αποσπάσματα όσα είναι και τα δικαιώματα που δήλωσε στον ίδιο ΟΤΑ που πραγματοποιείται ανάρτηση. Εάν κάποιος ιδιοκτήτης που έκανε δήλωση ιδιοκτησίας δεν παραλάβει φάκελο, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Γραφείο Κτηµατογράφησης της περιοχής που ανήκει το ακίνητό του.

Η περίοδος της ανάρτησης αποτελεί και την τελευταία ευκαιρία οι δικαιούχοι που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν υποβάλει μέχρι τότε δήλωση να προσέλθουν στο Γραφείο Κτηµατογράφησης και να καταγράψουν το δικαίωμά τους ώστε να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια της ανάρτησης οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν ηλεκτρονικά τα κτηματολογικά στοιχεία µέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου (ktimatologio.gr) επιλέγοντας το portal των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ειδικά για τα προσωπικά στοιχεία μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωσή τους και ηλεκτρονικά µέσω του e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Κτηµατογράφηση/Ανάρτηση. Μέσω του e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ κάθε δικαιούχος, αφού δημιουργήσει τον προσωπικό του κωδικό, μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της ανάρτησης που τον αφορούν.

Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή είναι οι τρεις αριθμοί-«κλειδιά» οι οποίοι αναγράφονται πάνω στο αποδεικτικό υποβολής δήλωσης, και συγκεκριμένα ο Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης, ο Κωδικός Προσώπου και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας.

Να σημειωθεί ότι µέσω της ίδιας εφαρμογής μπορεί να γίνει και αναζήτηση όλων των ακινήτων των περιοχών που βρίσκονται σε ανάρτηση και έχουν συνδεθεί µε ένα ΑΦΜ σας, µε τη χρήση των κωδικών ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές Τaxisnet.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας