ecopress
Της Γραμματής Μπακλατσή, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού baklatsi@yahoo.gr Η συμμετοχή των ιδιοκτητών στην ανάρτηση είναι κομβικής σημασίας, καθώς είναι το τελευταίο στάδιο πριν καταγραφεί... Κτηματολόγιο: τα λάθη που βάζουν σε κίνδυνο περιουσίες-οι περιοχές ανάρτησης

Της Γραμματής Μπακλατσή, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού

baklatsi@yahoo.gr

Η συμμετοχή των ιδιοκτητών στην ανάρτηση είναι κομβικής σημασίας, καθώς είναι το τελευταίο στάδιο πριν καταγραφεί οριστικά η ατομική τους ιδιοκτησία στο Κτηματολόγιο.

Στο στάδιο της ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων οι πολίτες θα πρέπει, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, να ελέγξουν και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο.

Η ανάρτηση, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικό Κτηματολόγιο άρχισε στη Μαγνησία και βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη στις περιφερειακές ενότητες Κιλκίς, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης και Ηλείας.

Στο μεταξύ η ανάρτηση  ολοκληρώθηκε στην Αθήνα, όπως επίσης σε περιφερειακές ενότητες των νομών Ευβοίας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Κοζάνης, Πιερίας και Λάρισας.

Η διαδικασία της ανάρτησης έχει διάρκεια 2 μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και 4 μήνες για όσους διαμένουν στο εξωτερικό.

Η συμμετοχή των ιδιοκτητών στην ανάρτηση είναι κομβικής σημασίας,  καθώς είναι το τελευταίο στάδιο πριν καταγραφεί οριστικά η ατομική τους ιδιοκτησία στο Κτηματολόγιο.

Για αυτό τον λόγο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες με προσοχή όλα τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματος και να διορθώσουν τώρα τυχόν σφάλματα και όχι στην επόμενη φάση διορθώσεων που απαιτεί πολύπλοκες δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες (π.χ. δικαστική απόφαση).

Σημειώνεται ότι η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά χωρίς την υποχρέωση των ενδιαφερομένων για αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία κτηματογράφησης.

Ποια είναι τα στοιχεία της ανάρτησης

Τα στοιχεία της ανάρτησης είναι:

1) Ο κτηματολογικός πίνακας, που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων μιας περιοχής, όπως τεκμηριώθηκαν από τους τίτλους και τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ο πίνακας είναι οργανωμένος ανά ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, που είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο).

2) Το κτηματολογικό διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται τα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων (όρια, θέση).

Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης

1ον) Να ελέγξει προσεκτικά όλα τα στοιχεία των δύο αρχείων (Απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα και Απόσπασμα Κτηματογραφικού Διαγράμματος). Το πρώτο περιλαμβάνει την περιγραφή των ακινήτων και τη νομική πληροφορία που αφορά σε αυτά. Στο δεύτερο απεικονίζεται το γεωτεμάχιο (όρια, θέση).

2ον) Σε περίπτωση που τα καταγεγραμμένα στοιχεία είναι σωστά, δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια.

3ον) Σε περίπτωση που διαφωνεί με κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση διόρθωσης/ένσταση στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, συνυποβάλλοντας τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την αντίρρησή.

Πώς γίνεται ο έλεγχος

Όπως προαναφέρθηκε η ανάρτηση γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Οι δικαιούχοι μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου και συγκεκριμένα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» στη διεύθυνση www.ktimatologio.gr.

Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι

Η είσοδος στο ktimatologio.gr

Οι πολίτες αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου ( www.ktimatologio.gr) θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας) όπως και τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα). Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της ανάρτησης δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια .Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης (μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης) ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού.

Κωδικοί taxisnet

Οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxisnet μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία και να ελέγξουν την ορθότητα τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας μας στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου.

Η αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος

Αν υπάρχουν σφάλματα πληκτρολόγησης – προφανή σφάλματα, υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος. Αφορά σε περιπτώσεις όπου έχει καταχωριστεί εσφαλμένα το πατρώνυμο, έχει γίνει αναριθμητισμός στον αριθμό συμβολαίου, έχουν καταχωριστεί εσφαλμένα ο τόμος και ο αριθμός μεταγραφής του συμβολαίου ή έχουν καταχωριστεί εσφαλμένα ο όροφος ή το εμβαδόν του διαμερίσματος σας. Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς είτε ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISNET είτε κατόπιν ραντεβού στο γραφείο κτηματογράφησης.

Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων

Αν τώρα υπάρχουν πιο σοβαρά σφάλματα υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων. Η αίτηση απαραίτητα πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για τη θεμελίωση της και υπόκειται σε τέλος 5 ευρώ. Υποβάλλεται και αυτή είτε ηλεκτρονικά μέσω υπηρεσιών του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο με χρήση τω προσωπικών κωδικών Taxisnet είτε κατόπιν ραντεβού στο γραφείο κτηματογράφησης.

Ποια είναι τα σοβαρά προβλήματα σφάλματος

Πρόκειται για περιπτώσεις όπου δεν εμφανίζεται η ιδιοκτησία που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, υπάρχουν λάθη τα οποία αφορούν στα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου (π.χ. εμβαδόν, όρια ιδιοκτησίας) ή γίνεται αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους /ψιλής κυριότητας, επικαρπία).

Για παράδειγμα:

  • Δεν έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου.
  • Η ιδιοκτησία βρίσκεται σε άλλη θέση.
  • Το εμβαδόν κτηματογράφησης (τετραγωνικά μέτρα) ή και το σχήμα του ακίνητου σας διαφέρουν σημαντικά από αυτά που έχουν δηλωθεί.
  • Το ποσοστό δικαιώματος είναι λανθασμένο

Γιατί ιδιοκτησίες που δηλώθηκαν δεν παρουσιάζονται στην ανάρτηση;

Κατ’ αρχάς βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει το ακίνητο που αναζητάτε ελέγχοντας το σχετικό αποδεικτικό της δήλωσης σας. Σε περίπτωση που κάνατε δήλωση και παρουσιάζεται το δικαίωμα σας, αυτό συμβαίνει γιατί είτε το δικαίωμά σας δεν εντοπίστηκε είτε η δήλωση ήταν ελλιπής και απορρίφθηκε ή προκρίθηκε άλλο δικαίωμα έναντι του ενδιαφερομένου. Στην περίπτωση αυτή, κατά την είσοδο στο Κτηματολόγιο (στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες) θα εμφανίζεται το μήνυμα: «Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για τον κάτοχο του συγκεκριμένου ΑΦΜ».

Εδώ, ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει να απευθυνθεί στο γραφείο κτηματογράφησης για να κλείσει ραντεβού και να ενημερωθείτε.

Τι γίνεται όταν έχετε υποβάλει δήλωση, αλλά δεν έχετε καταβάλει το πάγιο τέλος;

Μπορείτε να πληρώσετε τώρα το παράβολο με τον κωδικό πληρωμής που θα σας χορηγήσει το γραφείο κτηματογράφησης.

Εγώ δήλωσα το 2018 την ψιλή κυριότητα και ο πατέρας μου την επικαρπία. Ο πατέρας μου όμως απεβίωσε. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να υποβάλετε συμπληρωματική αίτηση, καταθέτοντας την ληξιαρχική πράξη θανάτου του πατέρα σας, για να εμφανιστείτε στον κτηματολογικό πίνακα, με πλήρη κυριότητα.

Δεν θυμάμαι αν έχω υποβάλει δήλωση στο κτηματολόγιο. Τι πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να ελέγξετε με χρήση των κωδικών taxisnet, μέσω της ιστοσελίδας https://www.ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»: https://www.ktimanet.gr, αν το δικαίωμά σας επί του ακινήτου σας έχει συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική ανάρτηση.

Σε περίπτωση που δεν βρείτε στοιχεία που αφορούν στο δικαίωμα σας στην ηλεκτρονική ανάρτηση, τότε μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 2421066524 ή να μεταβείτε ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο Γραφείο Κτηματογράφησης Βόλου, Δημοκρατίας και Αϊδινίου 14, Τ.Κ. 38446, Νέα Ιωνία Βόλου, για να ενημερωθείτε.

(Υπάρχει περίπτωση το δικαίωμά σας να το έχετε δηλώσει αλλά να έχει απορριφθεί οπότε πρέπει να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε).

Τι κάνω όταν δεν έχω υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας;

Μπορείτε να υποβάλετε τώρα τη δήλωσή σας, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, είτε επί τόπου ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

Γιατί δεν φαίνονται τα δικαιώματά μου, ενώ έχω υποβάλει δήλωση στο κτηματολόγιο το 2018;

Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώσατε αλλά δεν παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική ανάρτηση, τότε είτε τα δικαιώματα σας δεν εντοπίστηκαν ή τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν κρίθηκαν επαρκή ή δεν έχετε καταβάλει το απαιτούμενο πάγιο τέλος.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μεταβείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης, προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες σας, ώστε τα δικαιώματα σας να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες της ανάρτησης.

Επίσης, εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλετε σχετικό ερώτημα ηλεκτρονικά στο γραφείο κτηματογράφησης,  αναφέροντας τον ΑΦΜ του δικαιούχου και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της υποβληθείσας δήλωσης.

Στην ηλεκτρονική ανάρτηση διαπιστώνω σφάλμα στα όρια του οικοπέδου / γεωτεμαχίου μου. Τι κάνω;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο μηχανικό που συντάσσει τοπογραφικά διαγράμματα εξαρτημένα σε ΕΓΣΑ 87 κι αυτός θα ελέγξει τα όρια και τη θέση του γεωτεμαχίου σας, για να προβείτε στη διόρθωση.

Σε ποιες περιοχές του Πηλίου έχουμε ανάρτηση;

Η ανάρτηση αφορά στους Προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αγίου Δημητρίου Πηλίου, Ανηλίου, Ζαγοράς, Κισσού, Μακρυράχης, Μουρεσίου, Ξουριχτίου, Πουρίου, και Τσαγκαράδας του Καλλικρατικού Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και των Προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Αφετών, Βυζίτσης, Καλαμακίου, Καλών Νερών, Λαμπινούς, Μηλέων, Νεοχωρίου, Ξινόβρυσης, Πινακατών και Συκής του Καλλικρατικού Δήμου Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Δείτε εδώ στο ecopress: Την ανακοίνωση της Ελληνικό Κτηματολόγιο για την ανάρτηση της Μαγνησίας

“Ταχυδρόμος Μαγνησίας”

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας