ecopress
Η Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοίνωσε τους νέους κανόνες που ισχύουν από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2021 για την εξυπηρέτηση από το Γραφείο Κτηματογράφησης Αθήνας, αναφορικά... Κτηματολόγιο: τι αλλάζει στην κτηματογράφηση των ακινήτων του Δήμου Αθήνας

Η Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοίνωσε τους νέους κανόνες που ισχύουν από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2021 για την εξυπηρέτηση από το Γραφείο Κτηματογράφησης Αθήνας, αναφορικά με τη διαδικασία κτηματογράφησης των ακινήτων του Δήμου Αθήνας.

Στην ανακοίνωση της Ελληνικό Κτηματολόγιο σημειώνεται ότι από τις 24/05/2021 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Γραφείο Κτηματογράφησης της Αθήνας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ktimatologio.gov.gr).

Ειδικότερα σημειώνεται ότι:

  1. Όσον αφορά στην έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (άρθ.5 παρ. 1 του Ν.2308/1995):

α. Για την έκδοση του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  1. H ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου διενεργείται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (e-services) 2. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου, μπορεί να διενεργείται καθόλη τη διάρκεια κάθε ημερολογιακής ημέρας.
  2. Για την εισαγωγή στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για την χορήγηση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου που διαχειρίζεται ο Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ο αιτών εισάγει τους κωδικούς που διαθέτει για την εισαγωγή στο taxisnet. Ο αιτών μετά την εισαγωγή του στην εφαρμογή, συμπληρώνει τη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και την αιτιολογία της νόμιμης χρήσης για την οποία προορίζεται το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου. Τα στοιχεία του αιτούντος ανακαλούνται από το σύστημα αυτοματοποιημένα μετά την εισαγωγή του, κατά μεταφορά από τη εφαρμογή του taxisnet. Για τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και τα χορηγούμενα πιστοποιητικά, διενεργούνται κατά την εκτέλεση της διαδικασίας συστημικοί έλεγχοι πληρότητας και ορθότητας.
  3. Η έκδοση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου διενεργείται από τον Φορέα, η δε χορήγησή του πραγματοποιείται είτε μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών του Φορέα είτε μέσω του αρμόδιου Γραφείου Κτηματογράφησης.
  4. Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά έχουν μορφή pdf και φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα του Φορέα, καθώς και εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Φορέα.
  5. Στα πιστοποιητικά αναγράφεται μοναδικός συστημικός κωδικός για την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους μέσω λειτουργίας υπηρεσίας επιβεβαίωσης αυθεντικότητας. Το εκτύπωμα του πιστοποιητικού λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.
  1. Η υπηρεσία της ηλεκτρονικής υποβολής και έκδοσης εποπτεύεται από τον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, διακόπτεται και επαναλειτουργεί μετά την άρση της.

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τελούν υπό τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και των διατάξεων του ν. 4624/2019 (Α’ 137).» β.. Στην περίπτωση κατά την οποία κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, δεν γνωρίζετε τον Κ.Α.Ε.Κ. του ακινήτου, θα πρέπει να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση pka@anartisi-athina.gr τα στοιχεία του ακινήτου σας: οδό, αριθμό, περιοχή, τοπωνύμιο, Τ.Κ., αρ. διαμερίσματος στον τίτλο (αν πρόκειται για διηρημένη ιδιοκτησία), όροφος κλπ, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να σας αποσταλεί ο Κ.Α.Ε.Κ. που πρέπει να καταχωριστεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή και να ολοκληρώσετε την αίτηση και την έκδοση του πιστοποιητικού.

  1. Όσον αφορά στην υποβολή δήλωσης Δ2 (άρθ. 5 παρ. 3 του Ν.2308/1995) για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Οι δηλώσεις Ν.2308/1995, θα υποβάλλονται στο www.ktimatologio.gr μαζί με την πράξη και το τοπογραφικό διάγραμμα σε σαρωμένη μορφή (αν αυτό έχει επισυναφθεί στη μεταγραπτέα ή εγγραπτέα πράξη κατά την ισχύουσα νομοθεσία.) Στη συνέχεια, και αφού προηγουμένως καταβληθεί από τον πολίτη το πάγιο τέλος κτηματογράφησης μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, θα εμφανίζεται η υποβληθείσα δήλωση (Προεπισκόπηση) και θα εκδίδεται το έντυπο «Eπιτυχής υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης.» Προκειμένου να μεταγραφεί ή εγγραφεί η πράξη, θα προσκομίζεται στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών η πράξη και τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα μαζί με την εκτυπωμένη Προεπισκόπηση και εκτυπωμένο το παραπάνω έντυπο. Στην τελική προεπισκόπηση, που θα εκτυπωθεί, δεν θα πρέπει να εμφανίζεται το υδατογράφημα με την ένδειξη «προσωρινή καταχώριση δήλωσης», γιατί αυτό θα σημαίνει ότι δεν έχει καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης, όπως απαιτείται από το νόμο.

β. Για την υποβολή ειδικών περιπτώσεων δηλώσεων (π.χ. Δηλώσεις Δ2 σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί taxisnet, Δηλώσεις Δ2’, Δηλώσεις Δ2 για τις οποίες δεν οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης, κ.ά.) θα πρέπει να αποστείλετε email στο dilosis@anartisi-athina.gr.

  1. Για την υποβολή λοιπών ερωτημάτων/ διευκρινίσεων, χρησιμοποιείστε την ηλεκτρονική διεύθυνση ktimatologio@anartisi-athina.gr Στην περίπτωση που η εξυπηρέτησή σας δεν είναι εφικτή με τα προαναφερόμενα, μπορείτε να ζητήσετε ραντεβού με το Γραφείο Κτηματογράφησης καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο 2100 10 10 10 ή αποστέλλοντας email στο ktimatologio@anartisiathina.gr.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας