ecopress
Σε διαβούλευση έως 3 Δεκεμβρίου το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα – Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας: βελτίωση υφιστάμενων μηχανισμών για...

Σε διαβούλευση έως 3 Δεκεμβρίου το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα – Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας: βελτίωση υφιστάμενων μηχανισμών για ευάλωτα νοικοκυριά, εξετάζεται “ενεργειακή κάρτα”, χρηματοδοτικά προγράμματα – κίνητρα για ενεργειακή αναβάθμιση – Υποχωρεί στο 17% ο λιγνίτης το 2030

Η στρατηγική μετάβασης σε ένα νέο, πιο “πράσινο” ενεργειακό μείγμα, στο οποίο οι ΑΠΕ θα έχουν κυρίαρχο ρόλο, καθώς και το πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας, περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.

Συνοπτικά στα αποτελέσματα εκτίμησης εξέλιξης του εθνικού ενεργειακού συστήματος έως το 2030 περιλαμβάνονται οι εξής βασικοί δείκτες:

* Ποσοστό μείωσης εκπομπών: 31% για ρύπους εκτός συστήματος εμπορίας και 63% για ρύπους εντός συστήματος εμπορίας.

* Συμμετοχή ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας: 32%.

* Εξοικονόμηση τελικής κατανάλωσης ενέργειας (έναντι πρόβλεψης 2007 για το 2030): 32%.

* Τελική κατανάλωση ενέργειας:18,2 Mtoe.

* Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 54,1 TWh.

* Διασύνδεση αυτόνομων νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων: 90%.

* Ποσοστό κατοικιών που θα έχει ανακαινιστεί ενεργειακά ή θα έχει αντικατασταθεί με νέα υψηλότερης απόδοσης κτήρια: 10% (περίπου 40.000 κατοικίες ανά έτος).

* Αύξηση άμεσης χρήσης φυσικού αερίου στους τελικούς τομείς κατανάλωσης (έναντι 2016): 86%.

* Μερίδιο ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων: 10%.

* Συμμετοχή αντλιών θερμότητας στις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης του κτηριακού τομέα: 32%.

Ενεργειακό μείγμα – ηλεκτροπαραγωγή

Σημαντική υποχώρηση του “εθνικού” καυσίμου, του λιγνίτη, στην ηλεκτροπαραγωγή προβλέπεται βάσει του ΕΣΕΚ, καθώς η συμμετοχή του από 33% θα περιοριστεί στο 17% έως το 2030.

Οι λιγνιτικοί σταθμοί μειώνονται κατά 1.600 MW, όμως η λιγνιτική παραγωγή παραμένει με τη λειτουργία των νέων μονάδων Μελίτη Ι και Πτολεμαΐδα V, αλλά και τον ΑΗΣ Αμυνταίου, εφόσον αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά, καθώς και τη Μεγαλόπολη IV και τις μονάδες του Αγίου Δημητρίου (ΙΙΙ, ΙV, V). Επομένως το 2030 η εγκατεστημένη ισχύς λιγνίτη θα είναι συνολικά 2.659 GW. H εγκατεστημένη ισχύς από στερεά καύσιμα – λιγνίτες στην ηλεκτροπαραγωγή θα αποκλιμακωθεί από 4,3 GW το 2016 σε 2,7 GW το 2030.

Στα πετρελαιοειδή το μερίδιο θα μειωθεί κατά 74% ενώ η συμμετοχή του φυσικού αερίου θα υποχωρήσει στο 17% το 2030 από 26% το 2016.

Αντίθετα, ενισχύεται σημαντικά η συμμετοχή των ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά – αιολικά) από 15% το 2016 στο 43% το 2030.

Κυριαρχία των ΑΠΕ

Το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας διαμορφώνεται: το 2020 σε 19%, το 2025 σε 25% και το 2030 σε 32,1%, ενώ τα αντίστοιχα μερίδια στην τελική κατανάλωση ηλεκτρισμού είναι: 31% (2020), 43% (2025) και 56% (2030). Στην τελική κατανάλωση ενέργειας για τις μεταφορές το μερίδιο των ΑΠΕ κλιμακώνεται από 6% το 2020 σε 9% το 2025 και 20% το 2030, ενώ για τις ανάγκες θέρμανσης / ψύξης αναμένεται να ξεπεράσει το 30%.

Οι συνολικές νέες επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ για την επόμενη δεκαετία εκτιμάται ότι θα επιφέρουν όφελος σε επίπεδο εγχώριας προστιθέμενης αξίας πάνω από 12 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Αντίστοιχα πολλαπλά είναι και τα οφέλη στη ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν πάνω από 15.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για τα επόμενα 25 έτη.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική κατανάλωση αναμένεται να μην ξεπεράσει τα 18,7 Mtoe το 2030, η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας να φτάσει έως 25 Mtoe την ίδια περίοδο και να επιτευχθούν τουλάχιστον 7 – 7,3 Mtoe σωρευτικής εξοικονόμησης ενέργειας την περίοδο 2021-2030. Επίσης πρέπει να γίνει σε ετήσια βάση ενεργειακή ανακαίνιση του 3% του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης των κτηρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης έως το 2030.

Ενεργειακή φτώχεια – προστασία καταναλωτών

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας για την καταπολέμηση της οποίας θα δρομολογηθεί η βελτίωση των υφιστάμενων μέτρων του κοινωνικού τιμολογίου και του καθεστώτος της Καθολικής Υπηρεσίας ώστε να αφορά αποκλειστικά ενεργειακώς ευάλωτα νοικοκυριά.

Παράλληλα θα εξεταστεί και η δυνατότητα εισαγωγής της “ενεργειακής κάρτας”, που θα αντικαταστήσει όλα τα μέσα ενίσχυσης για κατανάλωση ενεργειακών αγαθών, δίνοντας στους καταναλωτές την επιλογή του τρόπου κάλυψης των αναγκών τους.

Στοχευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα θα σχεδιαστούν με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων κατοικίας ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών, ενώ θα διερευνηθεί η παροχή κινήτρων τόσο στους παρόχους ενέργειας στο πλαίσιο του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, όσο και στις Ενεργειακές Κοινότητες, ώστε να συμβάλουν ενεργότερα στην ενεργειακή αναβάθμιση των συγκεκριμένων κτηρίων.

Μέτρα πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών θα περιλαμβάνουν και τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από υψηλές τιμές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά.

avgi.gr

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας