ecopress
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) διοργανώνει πανευρωπαϊκό  διαγωνισμό ανώνυμου έργου μίας φάσης με προκαταρκτική προεπιλογή, για τον σχεδιασμό του κτιρίου της νέας έδρας του... ESM: πανευρωπαϊκός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το νέο του κτίριο

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) διοργανώνει πανευρωπαϊκό  διαγωνισμό ανώνυμου έργου μίας φάσης με προκαταρκτική προεπιλογή, για τον σχεδιασμό του κτιρίου της νέας έδρας του ESM στο Λουξεμβούργο. Ολες οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού, για το έργο, την κατάθεση προτάσεων, τις  προθεσμίες υποβολής αιτήματος συμμετοχής.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) σε συνεργασία με το Υπουργείο Κινητικότητας και Δημοσίων Έργων του , που εκπροσωπείται από τη Δημόσια Διοίκηση Κτιρίων (Administration des bâtiments publics), διοργανώνει έναν πανευρωπαϊκό  διαγωνισμό ανώνυμου έργου μίας φάσης με προκαταρκτική προεπιλογή για τον σχεδιασμό μιας νέας έδρας για τον ESM και διοικητικών κτιρίων για το κράτος του Λουξεμβούργου στο Kirchberg.

Το κατασκευαστικό έργο

Πρόκειται για ένα κατασκευαστικό έργο με μικτή υπέργεια δομημένη επιφάνεια (“Surface Construite Brute”, SCB) συνολικού εμβαδού περίπου 41.500 m2. Η συνολική μικτή δομημένη επιφάνεια (πάνω και κάτω από το έδαφος) θα είναι 52,100 m2. Από αυτά, περίπου 19.500 m2 είναι για την έδρα του ESM και περίπου 32.600 m2 για τα κτίρια του κράτους του Λουξεμβούργου. Οι στόχοι αυτού του κτιριακού έργου, λαμβάνοντας υπόψη μια αποτελεσματική προσέγγιση κόστους κύκλου ζωής, είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου, υψηλής ποιότητας, σύγχρονου και ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος με υψηλά πρότυπα ασφάλειας. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων σχεδίασης σχετίζονται με τη συνολική έννοια και την αρχιτεκτονική, τη λειτουργικότητα, την τεχνική σκοπιμότητα, τη βιωσιμότητα, την οικονομική αποδοτικότητα και τον βαθμό καινοτομίας.

Το ΤΕΕ

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, καθηγητής κ. Μιχάλης Αργυρού ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό να ενημερωθούν περαιτέρω τα μέλη του Επιμελητηρίου ώστε όσοι ενδιαφέρονται να μπορέσουν να καταθέσουν προτάσεις. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήματος συμμετοχής είναι έως τις 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00.

Οι όροι του διαγωνισμού

Οι λεπτομερείς όροι του διαγωνισμού καθορίζονται σε ένα πρόγραμμα διαγωνισμού που ανακοινώθηκε δημόσια στις 24 Ιουλίου 2021, δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Όλες οι επιλέξιμες ομάδες σχεδιασμού που αποτελούνται από αρχιτέκτονες και μηχανικούς (συμπεριλαμβανομένων γραφείων αρχιτεκτονικής τοπίου) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προεπιλογή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Μεγάλη Βρετανία και τη Βόρεια Ιρλανδία) ή την Ελβετία. Ο αριθμός των αιτούντων για την προεπιλογή είναι απεριόριστος. Επιτρέπεται η σύσταση κοινοπραξιών υποβολής προσφορών.

Η προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 στις 4 το απόγευμα ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Όλες οι ομάδες που θα υποβάλουν αίτηση μέχρι την προθεσμία θα ελεγχθούν για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό από την κριτική επιτροπή, όλοι οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί θα λάβουν τα έγγραφα που απαιτούνται για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

Η αξιολόγηση

Τα έργα του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν ανώνυμα. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που θα παραδώσουν πλήρη συνεισφορά έργου σε εύθετο χρόνο θα αποζημιωθούν για τα έξοδα συμμετοχής τους. Μια 13μελής κριτική επιτροπή με πρόεδρο τον αρχιτέκτονα Christoph Gantenbein θα είναι υπεύθυνη για την επιλογή των νικητών του βραβείου. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής και η απονομή των βραβείων αναμένεται έως τον Μάρτιο του 2022.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε:

Να δείτε εδώ  τη σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας:

Και εδώ σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της ΕΕ:

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας