ecopress
Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 η διαβούλευση για το  Master Plan του Σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης λιγνιτικών περιοχών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην περιοχή... Λύση ReDePlan στην απολιγνιτοποίηση Μεγαλόπολης- η απόφαση Περιφέρειας

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 η διαβούλευση για το  Master Plan του Σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης λιγνιτικών περιοχών.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην περιοχή της Μεγαλόπολης, όπου το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου καταψήφισε το master plan της κυβέρνησης για τη λεγόμενη «Δίκαιη Μετάβαση της Μεγαλόπολης» και υπερψήφισε την κοινή πρόταση των  5 παρατάξεων   (Τατούλη, Δέδε, Μπουντρούκα, Πετράκου και Λυμπεροπούλου) για τη μεταλιγνιτική εποχή στη Μεγαλόπολη.

Σε αυτές τις συνθήκες έρχεται να δώσει λύση και αναπτυξιακή προοπτική το τοπικό σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) Δήμου Μεγαλόπολης και Δήμου Γορτυνίας (Δ.Δ. Τρικολώνων) γνωστό ως «σχέδιο Re.De-Plan», καθώς εκπονήθηκε από την  εταιρεία Τεχνικών Συμβούλων «Re.De-Plan Α.Ε. Consultants»

Συγκεκριμένα το Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) περιοχής ενεργειακού Δήμου Μεγαλόπολης και Δήμου Γορτυνίας (Δ.Δ. Τρικολώνων) είναι το Τοπικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την περιοχή της Μεγαλόπολης, τη σύνταξη του οποίου ανέλαβε να διαχειριστεί η ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ, υπό την ηγεσία του κ. Παν. Μπούρα (πρ. Δημάρχου Μεγαλόπολης), κατ’ εντολή και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παν. Νίκα που είχε την έμπνευση και την πρωτοβουλία να οργανώσει την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Έξι άξονες, 140 έργα

Η μελέτη εκπονήθηκε από την εταιρεία Re.De-Plan AE Consultants με Υπεύθυνη Έργου την Μαργαρίτα Καραβασίλη, μόνιμο στέλεχος της εταιρίας σε θέματα Περιβαλλοντικών Υποδομών και Κυκλικής Οικονομίας.

Αναπτύσσεται σε έξι βασικούς θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας και εξειδικεύεται σε 140 έργα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την επόμενη ημέρα του λιγνίτη, που μετατρέπει τη  Μεγαλόπολη σε  κέντρο πράσινης ενέργειας, το οποίο εκπονήθηκε από τη Re.De-Plan AE Consultatns και παραδόθηκε στον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΔΑΜ κ. Κ. Μουσουρούλη.

Τοπικό σχέδιο, κεντρική λύση

Εκτός λοιπόν από το γενικό σχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, η περιφέρεια Πελοποννήσου με την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Μεγαλόπολης, αποφάσισαν και εκπόνησαν και ένα τοπικό σχέδιο, το οποίο πληρώθηκε από χρήματα του λιγνιτόσημου.

Αυτό το τοπικό σχέδιο ή αλλιώς τοπικό Master Plan Μεγαλόπολης, δόθηκε στην ειδική επιτροπή του σχεδίου δίκαιης μετάβασης προκειμένου να μπει μέσα στο γενικό σχέδιο. Παράγοντες που γνωρίζουν το θέμα αναφέρουν ότι «δυστυχώς όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία , παρόλο που έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να φτιαχτεί όσο το δυνατόν καλύτερο και πιο εξειδικευμένο για την περιοχή μας, το τοπικό σχέδιο δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψιν στο κεντρικό Master Plan».

-«Επίσης για λόγους που δεν γνωρίζουμε, προσθέτουν οι ίδιοι παράγοντες -αυτό το τοπικό σχέδιο δεν παρουσιάστηκε ποτέ στην τοπική κοινωνία της Μεγαλόπολης, δεν έγινε ποτέ δημόσια συζήτηση-διαβούλευση αυτού του σχεδίου στην περιοχή μας. Κανονικά θα έπρεπε να έχει παρουσιαστεί , τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης αλλά και σε μια δημόσια παρουσίαση στους πολίτες». Και σημειώνουν ότι:

-«Τώρα που όλοι γνωρίζουμε πόσο άσχετο και πόσο επικίνδυνο είναι το κεντρικό σχέδιο της Κυβέρνησης, θα πρέπει να προβληματιστούμε ακόμα πιο πολύ σαν κοινωνία , γιατί τελικά και από ποιους, θάφτηκε αυτό το τοπικό σχέδιο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Μεγαλόπολης, έπρεπε να έχουν δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα και να έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες , προκειμένου αυτό το τοπικό σχέδιο να γίνει γνωστό σε κάθε πολίτη της περιοχής μας, επίσης οι προτάσεις και οι αναφορές του να παίξουν πιο καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία του κεντρικού σχεδίου».

Το τοπικό ΣΔΑΜ για την Μεγαλόπολη

H εταιρεία Τεχνικών Συμβούλων «Re.De-Plan Α.Ε. Consultants», ανέλαβε την ολοκλήρωση έρευνας – μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης  (Master Plan) περιοχής ενεργειακού Δήμου Μεγαλόπολης και Δήμου Γορτυνίας (Δ.Δ. Τρικολώνων)», σύμφωνα με το από 19/03/2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που σύναψε με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Ν.Α.Α.» και τον διακριτό τίτλο «ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ», με αντικείμενο τη διατύπωση των βασικών κατευθύνσεων, αρχών και προτάσεων για την ευρύτερη περιοχή Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της διαδικασίας του ενεργειακού της μετασχηματισμού.

Δείτε ΕΔΩ τη συνοπτική παρουσίαση της μελέτης

Το ως άνω Σχέδιο Ανάπτυξης  (Master Plan, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως το ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, παραδόθηκε στην ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ και από αυτήν στον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΔΑΜ κ. Κωστή Μουσουρούλη, τέλος Ιουλίου, δύο μήνες νωρίτερα της συμβατικής υποχρέωσης, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης του ενιαίου, εθνικού ΣΔΑΜ.

Προτεραιότητα απετέλεσε η ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι απόψεις και οι προτάσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών στην περιοχή, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τον ανοικτό διάλογο που διεξάγεται στην περιοχή, αλλά και σε μελέτες που έχουν εκπονηθεί σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Μεγαλόπολης, καθώς και  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία μέσω κατάλληλου ερωτηματολογίου προς  αντιπροσωπευτικό δείγμα προτεινόντων φορέων και πολιτών κατέγραψε προτάσεις για δράσεις και έργα στην περιοχή.

Επιπλέον ελήφθησαν υπόψη οι αναδυόμενες αναπτυξιακές ευκαιρίες, που ενισχύθηκαν από το όραμα και τις προσδοκίες των κατοίκων για την μεταλιγνιτική εποχή, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ευρύτερης περιοχής και τις σύγχρονες προκλήσεις, προβάλλοντας μια συνεκτική στρατηγική εκπλήρωσης των κατευθύνσεων (ευρωπαϊκών και εθνικών) που έχουν τεθεί για τις περιοχές και τις κοινωνίες μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή.

Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η επιλογή των προτεινόμενων δράσεων – έργων ήταν το αποτέλεσμα επίμονης, πυκνής και εντατικής έρευνας σε εκατοντάδες προτάσεων και μελετών που συγκεντρώθηκαν και συζητήσεων με τοπικούς φορείς ή/και μεμονωμένους ενδιαφερόμενους που ανέδειξαν πολύ σημαντικές κοινωνικές και επιχειρηματικές προτάσεις και πρωτοβουλίες που εστιάζονται κυρίως σε επενδύσεις:

(α) πράσινης ενέργειας (μηδενικές εκπομπές CO2, ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση),

(β) πράσινης επιχειρηματικότητας με κοινωνικό πρόσημο (ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, έρευνα, καινοτομία, κλπ.),

(γ) προστασίας περιβάλλοντος (ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, βελτίωση συνθηκών ζωής, κλπ.).

Το όραμα για την περιοχή, όπως αποτυπώθηκε από τη μελέτη, είναι ο μετασχηματισμός της Μεγαλόπολης σε πόλη μηδενικών εκπομπών και μηδενικών αποβλήτων (zero emissions και zero waste), με άξονες προτεραιότητας :

 1. Πράσινη Ενέργεια για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία: Η Μεγαλόπολη, δεύτερο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας και στη νέα εποχή – Κέντρο «Πράσινης» ενέργειας και κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού και επενδύσεων ηλεκτροκίνησης
 2. Τοπική Ανάπτυξη και Οικονομία:Προς μια  υγιή και πράσινη επιχειρηματικότητα με κοινωνικό πρόσημο με έμφαση στην ανάπτυξη του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα  – Πρωτογενής Τομέας / Κτηνοτροφικό Πάρκο / Πιλοτικές εγκαταστάσεις για σύγχρονες πρακτικές στην υδροπονία, έξυπνη γεωργία, βιολογικές καλλιέργειες, μελισσοκομεία, κλπ. / Αλυσίδες και κανάλια διάθεσης αγροτικών προϊόντων (supply chains)
 3. Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής : Αειφορία και Κυκλική Οικονομία / Μεγαλόπολη: ΠΟΛΗ Zero Energy – Zero Waste: Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς στο λιγνιτικό πεδίο, αξιοποίηση και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, Βελτίωση Ποιότητα Ζωής: Αστικές αναπλάσεις, ενεργειακή ανακαίνιση, πρότυπες παρεμβάσεις μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, οικολογική μετακίνηση και βιώσιμη κινητικότητα, κλπ.
 4. Βιώσιμος Θεματικός Τουρισμός – Πολιτισμός: Οικολογικός, εναλλακτικός τουρισμός (φυσιολατρικός, ορειβατικός, περιπατητικός, θρησκευτικός, αρχαιολογικός, κλπ. με άξονα τη φύση και τον πολιτισμό
 5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: Εκπαίδευση / Κοινωνική ένταξη – Δομές
 6. Έρευνα – Καινοτομία

Στο παραπάνω πλαίσιο και αξιοποιώντας όλες τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες, η μελέτη προτείνει  να γίνει η Μεγαλόπολη ΚΕΝΤΡΟ:

 1. Πράσινης Ενέργειας – Καθαρής παραγωγήςμε έργα κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού και επενδύσεις ηλεκτροκίνησης και πράσινης επιχειρηματικότητας,
 2. Πράσινης Επιχειρηματικότητας, κυκλικής οικονομίας, τεχνολογίας και καινοτομίας.
 3. Ποιοτικών προϊόντωνμε εξαγωγική δυναμική
 4. Πολιτισμού με άξονα τους φυσικούς πόρους
 5. Πρότυπο θεματικού οικολογικού τουρισμού
 6. Πρότυπο Ψηφιακής οικονομίας και εκπαίδευσης

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξειδικεύτηκαν σε 140 έργα τα οποία υποστηρίζονται από σειρά δράσεων (υποδομής, οριζόντιων δομών, δράσεις υποστήριξης και λειτουργίας της νέας οικονομίας, κλπ.).

Ολόκληρη η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ  MASTER PLAN ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η παράταξη «Ανοιχτή Δρόμοι» του Γιώργου Δέδε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου προχώρησε σε μια σημαντική απόφαση. Καταψήφισε το master plan της κυβέρνησης για τη λεγόμενη «Δίκαιη Μετάβαση της Μεγαλόπολης» και υπερψήφισε την κοινή πρόταση των  5 παρατάξεων   (Τατούλη, Δέδε, Μπουντρούκα, Πετράκου και Λυμπεροπούλου) για τη μεταλιγνιτική εποχή στη Μεγαλόπολη.

Ολόκληρη η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου είναι η εξής :

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Για  το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Master Plan)

για τη μεταλιγνιτική εποχή στην Μεγαλόπολη

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου αφού συζήτησε το ζήτημα της Δίκαιης Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών το οποίο είναι σύνθετο, πολυεπίπεδο, διεπιστημονικό και σίγουρα διατομεακό, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι:

Α) Απορρίπτει το Master Plan της μεταλιγνιτικής εποχής στην Μεγαλόπολη διότι:

 1. Η βίαιη απολιγνιτοποίηση που επέλεξε η κυβέρνηση και η μετάβαση σε ένα νέο οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο δεν μπορεί να είναι δίκαιη αφού αφενός ο χρόνος που διατίθεται είναι ελάχιστος και αφετέρου η περιοχή και η πολιτεία ήταν απροετοίμαστες για μια τέτοιου μεγέθους αλλαγή και προσαρμογή σε νέα δεδομένα.

Γι αυτό διεκδικούμε: Παράταση χρόνου προσαρμογής στα νέα δεδομένα   τουλάχιστον έως το 2035 για τη Μεγαλόπολη και το 2040 για όλη τη χώρα και  παράταση περαιτέρω όλων των συζητήσεων για το ΣΔΑΜ.

 1. Δεν είναι προϊόν δημοκρατικής και επαρκούς διαβούλευσης, με την τοπική κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς της. Δεν εκφράζει τη βούληση των πολιτών της Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας  γενικότερα. Αποφασίζει για εμάς, χωρίς εμάς!
 2. Δεν προκύπτει συμμετοχή στη μεταλιγνιτική εποχή των τοπικών κοινωνιών, παραγωγικών φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακόμα και το μοντέλο διακυβέρνησης θα προσδιοριστεί σε δεύτερο χρόνο, μετά τη διαβούλευση.
 3. Δεν είναι δομημένο με διακριτές φάσεις με προκαθορισμένους στόχους ανάπτυξης και δείκτες απασχόλησης που να συνδέονται χρονικά με την σταδιακή υλοποίηση δράσεων που να συμβαδίζουν με την οικονομική προσαρμογή της περιοχής (μεταβατικό πρόγραμμα, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα).
 4. Απουσιάζουν οι Δημόσιες επενδύσεις.
 5. Απουσιάζουν χαρακτηριστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μικρότερης κλίμακας επενδύσεις, οι οποίες είναι πιο αποτελεσματικές στην εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών στην ομαλή και δίκαιη μετάβαση της περιοχής τους. Κάτι τέτοιο δε, ο ίδιος Κανονισμός, στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέτει περιορισμούς και προϋποθέσεις για τη στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων.
 6. Απουσιάζει ο πρωτογενής τομέας. Δε φαίνεται να απασχολεί ουσιαστικά τους συντάκτες του σχεδίου. Η πρόβλεψη για γη σε αγρότες μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο όταν προχωρήσει ο χωρικός σχεδιασμός και τα τοπικά χωρικά, ενώ η έξυπνη γεωργία απλώς αναφέρεται αορίστως και κάποια στιγμή στο μέλλον.
 7. Οι εμβληματικές επενδύσεις που προτείνονται δεν προκύπτουν από ένα συγκροτημένο και συνεκτικό σχέδιο ανάλυσης ανάταξης της περιοχής από τον επερχόμενο μαρασμό και την ερήμωση αντίθετα εξυπηρετούν κυρίως επενδυτική ευκαιρία συγκεκριμένων εταιρειών. Δεν αναγράφονται κριτήρια επιλογής των επενδύσεων και των δράσεων, δεν υπάρχει ποσοτική ανάλυση όλων των κλάδων της οικονομίας, δεν τεκμηριώνεται γιατί επιλέχθηκαν συγκεκριμένοι κλάδοι έναντι άλλων.

Β) Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου απαιτεί  ένα  ολοκληρωμένο σοβαρό σχέδιο παραγωγικού μετασχηματισμού και γενναία δημόσια χρηματοδότηση από αύριο για τη μεταλιγνιτική εποχή η οποία για τη περιοχή μας δεν μπορεί να είναι πριν το 2035.

Απαιτεί από την πολιτεία και την Περιφέρεια, να σχεδιαστεί η αντικατάσταση της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας που θα καταργηθούν λόγω αυτής της μετάβασης. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να καλυφθεί αυτή η ανάγκη από τη λειτουργία της αγοράς. Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να καταλήγει στην επιλογή δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή, να περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα, και να περιλαμβάνει επίσης την εξασφάλιση της ύπαρξης των κατάλληλων υποδομών, αλλά και τη μετεκπαίδευση των εργαζομένων, μαζί με τις κατάλληλες χρηματοδοτήσεις που θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση από την πλευρά των συνθηκών ζωής και της βιωσιμότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Γ) Θεωρεί ως προαπαιτούμενα για ένα τέτοιο σοβαρό και φίλο περιβαλλοντικό σχέδιο  παραγωγικού μετασχηματισμού πέραν του χρόνου προσαρμογής ότι είναι:

 1. Αποκατάσταση των εδαφών των λιγνιτικών πεδίων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, άμεσα χωρικός σχεδιασμός και να τεθούν τα εδαφικά σχέδια μετάβασης. Οι Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ) δεν έχουν θεσμοθετηθεί και παρόλα αυτά προχωράμε στην οριοθέτηση χρήσεων γης και περιοχών ΕΠΣ.
 2. Στην εκπόνηση των ΕΠΣ και στη χωροθέτηση των χρήσεων γης να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα ώστε να αναπτυχθούν δράσεις όσο το δυνατόν από ευρύτερες ομάδες τοπικού πληθυσμού και όχι μόνο κάποιες για εταιρείες όπως προβλέπεται στις εμβληματικές επενδύσεις.
 3. Στο εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης να γίνει μια πλήρης καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ένα συνεκτικό σχέδιο αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.
 4. Να εξασφαλίσει, χαμηλό κόστος ενέργειας και εξασφάλιση της θέρμανσης των πληττόμενων περιοχών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προκειμένου να καταστεί εφικτή η παραγωγική ανασυγκρότηση και να καταπολεμηθεί η ενεργειακή φτώχεια.
 5. Τα κονδύλια που προβλέπονται ή θα διατεθούν για τη λεγόμενη «μεταλιγνιτική εποχή» να τα διαχειριστεί δημόσιος φορέας στον οποίο θα συμμετέχουν οι φορείς της τοπικής κοινωνίας (Δημόσιο, ΔΕΗ, Περιφέρεια, Δήμος, Πανεπιστήμιο , φορείς).
 6. Δημόσιες επενδύσεις αλλά και επενδύσεις από τη ΔΕΗ.

Όπως: Οδικά έργα, σύγχρονα  ασύρματα ψηφιακά  δίκτυα  τηλεπικοινωνιών, νέα σύγχρονη σιδηροδρομική γραμμή για τη Μεγαλόπολη και όλη τη Πελοπόννησο, υποδομές για υγεία και παιδεία, μονάδα κατασκευής έξυπνων μετρητών από τον ΑΔΜΗΕ, εργοστάσιο  παραγωγής φωτοβολταϊκών panel και λοιπών αναγκαίων εξαρτημάτων από τη ΔΕΗ   ώστε να πάψουμε να είμαστε χώρα  εισαγωγής, Κατασκευή φράγματος στη θέση «Κομπόνα»  από τη ΔΕΗ και μικρού υδροηλεκτρικού, μετατροπή λιγνιτικής μονάδας σε μονάδα αποθήκευσης υδρογόνου και μετατροπή λιγνιτικής μονάδας σε μονάδα παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ (βιομάζα).

 1. Δημιουργία του βιομηχανικού πάρκου Μεγαλόπολης.
 2. Την αναθεώρηση της ΜΠΕ της ΔΕΗ και την εκπόνηση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) που πρέπει να περιλαμβάνει τη ΖΑΠ Μεγαλόπολης, την επέκταση της περιμετρικά από αυτή των όμορων περιοχών του Λεκανοπεδίου και ευρύτερα. Την εκπόνηση παράλληλα και με κοινές προδιαγραφές ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού που να αποπνέει δυναμική και να προσδιορίζει τους στόχους και τις προοπτικές ουσιαστικής αλλαγής του οικονομικού-παραγωγικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού μοντέλου της περιοχής.
 3. Στην εκπόνηση των ΕΠΣ και στη χωροθέτηση των χρήσεων γης να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα ώστε να αναπτυχθούν δράσεις όσο το δυνατόν από ευρύτερες ομάδες τοπικού πληθυσμού και όχι μόνο κάποιες για εταιρείες όπως προβλέπεται στις εμβληματικές επενδύσεις.
 4. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων πρέπει να έχει ως βασικό αποδέκτη την ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης.

Δ) Προτείνει επιπλέον :

 • Δημιουργία κεντρικού Σταθμού Συμπίεσης και διανομής Φυσικού Αερίου στην Περιοχή για την κάλυψη των αναγκών της γεωγραφικής Πελοποννήσου.
 • Δημιουργία Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πολυτεχνικές σχολές, με προσανατολισμό στη Νανοτεχνολογία.
 • Επιπλέον κίνητρα για ενεργειακές κοινότητες με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης. Παράλληλα να λυθεί το θέμα με το κορεσμένο δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου γιατί ότι και να συζητάμε για ανάπτυξη ΑΠΕ, ενεργειακών κοινοτήτων με αυτές τις συνθήκες δεν έχει νόημα.
 • Για τον αγροτικό τομέα. Την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας με σύγχρονες μεθόδους και τη συμμετοχή μικροκαλλιεργητών και μικροκτηνοτροφικών μονάδων χωροταξικά οργανωμένες σε αρδευόμενες εκτάσεις με σύγχρονες υποδομές και μονάδες μεταποίησης μέσα από εθελοντική συνεργασία των παραγωγών, σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και clasters.
 • Ενσωμάτωση στις προτάσεις των περιοχών των υδάτινων οικοσυστημάτων με αξιοποίηση αυτών σε όλα τα επίπεδα (περιβαλλοντικό, ενεργειακό, χωροταξικό, τουριστικό, εναλλακτικού αθλητισμού κλπ).
 • Δημιουργία τεχνολογικού ινστιτούτου το οποίο να αποτελεί κέντρο επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα των νέων μορφών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον.
 • Αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς. Επενδύσεις αξιοποίησης και προβολής των βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσω της καταγραφής τους και του χαρακτηρισμού τους ως μνημεία και τη σύνδεση τους με την ιστορία της περιοχής με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού.
 • Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (Αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης ,αρχαιολογικό και παλαιοντολογικό μουσείο κλπ).
 • Τουριστική ανάπτυξη.
 • Δημιουργία πάρκου ηλεκτροκίνησης.
 • Συνέχιση λειτουργίας της τηλεθέρμανσης για παροχή θερμότητας στην Μεγαλόπολη και σύνδεση με την 5η μονάδα συνδυασμένου κύκλου της ΔΕΗ και χαρακτηρισμού της ως μονάδα ΣΗΘΥΑ.
 • Πράσινη επιχειρηματικότητα με κοινωνικό πρόσημο. Πράσινη ενέργεια για καθαρό περιβάλλον και ποιότητα ζωής μέσω της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας. Μεγαλόπολη πόλη zero waste and zero energy , για μια στρατηγική δίκαιης μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη.
 • Δημιουργία Παρατηρητηρίου για να παρακολουθεί την υλοποίηση του σχεδίου απολιγνιτοποίησης και απορρόφησης των κονδυλίων.
 • Αλλαγή στις ζώνες κινήτρων, όπως μνημονεύεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας