ecopress
Του Γιώργου Μαδεμοχωρίτη*     Σύμφωνα με την νομοθεσία τα αυθαίρετα είναι «νομικά αόρατα» και μάλιστα πρόσφατα σύμφωνα με την 183/2017  Α.Π. είναι «ανύπαρκτα»... Μελέτη στατικής επάρκειας:  Βόμβα στο νόμο των αυθαιρέτων

Του Γιώργου Μαδεμοχωρίτη*

 

 

Σύμφωνα με την νομοθεσία τα αυθαίρετα είναι «νομικά αόρατα» και μάλιστα πρόσφατα σύμφωνα με την 183/2017  Α.Π. είναι «ανύπαρκτα» αν δεν έχουν καταγραφεί. (http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/AP183.htm )

Αν καταγραφούν όμως επίσημα επιφέρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις από την πολεοδομική νομοθεσία δηλαδή πρόστιμα και κατεδάφιση.

Οι νόμοι που θεσπίζονται για την ρύθμιση των αυθαιρέτων, αντιμετωπίζουν κατ αρχήν ένα πραγματικό πρόβλημα καθιστώντας τα «νομικά ορατά» και επιτρέπουν τις δικαιοπραξίες, αφού στα πλαίσια του «αστικού δικαίου» αναστέλλουν για κάποιο διάστημα (30 χρόνια) αναγκαστικής εφαρμογής συγκεκριμένες πολεοδομικές διατάξεις

Η απαίτηση σύνταξης Μελέτης Στατικής Επάρκειας,  επαναφέρει τις  αναγκαστικής εφαρμογής πολεοδομικές διατάξεις περί ασφάλειας των κατασκευών που δεν έχουν περιληφθεί στην αρχική περιγραφή της αναστολής (πχ να έλεγε  ότι εξαιρούνται οι ασφαλείς κατασκευές και χρήσεις…..).

Στην περίπτωση  που συντάσσεται  μελέτη στατικής επάρκειας,  σύμφωνα με τις περί μηχανικών διατάξεις που ισχύουν από το 1923,  ο μηχανικός, σε περίπτωση διαπίστωσης κινδύνου,  υποχρεούται να ειδοποιήσει πέραν του ιδιοκτήτη και την αρμόδια ΥΔΟΜ.

Η ΥΔΟΜ σε εφαρμογή του αρ.11 του ΝΔ/13-4/29, περί επικινδύνων, οφείλει να προβεί σε διαδικασίες που προβλέπονται από την 154/83 εγκύκλιο που επιβάλλει ακόμη και την εκκένωση των κτιρίων μέχρι την αποκατάσταση του κινδύνου.

Επί πλέον ο μηχανικός αναλαμβάνει την ευθύνη για το σύνολο του κτηρίου.

Η διαδικασία αυτή θα επιφέρει κοινωνική αναστάτωση, σε περίπτωση δε μαζικής εφαρμογής υπάρχει κίνδυνος αδρανοποίησης όλου του νόμου. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησιών τα προβλήματα θα είναι αξεπέραστα.

Να σημειώσουμε  ότι για τον λόγο αυτόν δεν ζητείται ακόμα και στις σαφώς πιο ακραίες περιπτώσεις των σεισμοπλήκτων.

Φυσικά διατάξεις μέσω του Οικοδομικού Κανονισμού, επιτρέπουν την νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής αδείας, περίπτωση  που προβλέπεται και στο παρόντα νόμο. Στην περίπτωση αυτή της νομιμοποίησης φυσικά και πρέπει να συντάσσεται η μελέτη αυτή και να πραγματοποιούνται οι πιθανές εργασίες  ενίσχυσης .

Ο μηχανικός σε κάθε περίπτωση, κατά την υπαγωγή να κάνει οπτικό έλεγχο, να καταγράφει τις διαπιστώσεις σε δελτίο και να ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες.

Η υποχρεωτική εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης και αποκατάστασης μεγάλου κόστους, σύμφωνα με  μελέτη μηχανικού, δίνει την αίσθηση  νομιμοποίησης και ότι πάντα υπάρχει ένας τρόπος να τακτοποιούνται τα αυθαίρετα και να  καταστρατηγείται το σύνταγμα που ρητά το απαγορεύει.

Η μελέτη στατικής επάρκειας, στο όνομα της ασφάλειας, είναι μία διάταξη που μόνον προβλήματα θα δημιουργήσει και θα καταργηθεί εκ των πραγμάτων .

 

 

*Ο Γιώργος Μαδεμοχωρίτης είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός  DPLG , τέως πρόεδρος τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Δραστηριοποιείται στο  Γραφείο Αρχιτεκτονικών Μελετών « ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ », που έχει δημιουργήσει από το 1982, στο μεγαλύτερο φάσμα οικοδομικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με, ειδικά κατασκευές, αναπτυξιακό σχεδιασμό,  αναπαλαιώσεις και αναπλάσεις παραδοσιακών κτιρίων , καθώς και την παροχή τεχνικών συμβουλών και υποστήριξης έργων. Με την συμμετοχή   σε πολλά  έργα και μελέτες, τις πολλές διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και την συχνή θεσμική εκπροσώπηση,  το γραφείο συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στο « αρχιτεκτονικό  και αναπτυξιακό γίγνεσθαι» του τόπου μας.
 
Διεύθυνση  γραφ. Τραπεζουντίου 3-5 Αθήνα, τκ 11472,
 email : gmadestudio@gmail.com, gmade@teemail.gr

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας