ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Σε μία προσπάθεια να υπάρξουν διευκολύνσεις στο κύμα μεταβιβάσεων που διογκώνεται λόγω των νέων αντικειμενικών αξιών, η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα... Mεταβιβάσεις ακινήτων: μέχρι πότε θα γίνονται χωρίς δικαιολογητικά  

Της Ντίνας Καράτζιου/

Σε μία προσπάθεια να υπάρξουν διευκολύνσεις στο κύμα μεταβιβάσεων που διογκώνεται λόγω των νέων αντικειμενικών αξιών, η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα για μικρό χρονικό διάστημα ακόμη, να πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων, χωρίς τη συνυποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Μέχρι πότε ισχύει το μέτρο.

Η ισχύς των νέων αντικειμενικών αξιών από 1/1/2022, αποτέλεσε την αφορμή για να σπεύσουν στα συμβολαιογραφεία εκατοντάδες φορολογούμενοι να προχωρήσουν σε μεταβιβάσεις μέσω πώλησης, αγοράς, γονικής παροχής ή  δωρεάς καθώς η ενεργοποίησή τους θα συμπαρασύρει μία σειρά φόρων που αφορούν την ακίνητη περιουσία. Ως εκ τούτου, πολλοί  ιδιοκτήτες,  θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την πρόσθετη αυτή επιβάρυνση

Διαπίστωση ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ, διαπιστώνοντας ότι το κύμα μεταβιβάσεων διογκώνεται, αλλά και με δεδομένα τα υπάρχοντα προσκόμματα που προς το παρόν τουλάχιστον ανακόπτουν την ανοδική πορεία των μεταβιβάσεων όπως η μη ενεργοποίησης της πλατφόρμας αδήλωτων τετραγωνικών, ποπροχώρησε στη συγκεκριμένη απόφαση .

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου λοιπόν, η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβιβάσεων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myProperty, θα γίνεται χωρίς να απαιτείται παράλληλα η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ωστόσο, οι υπόχρεοι θα πρέπει να έχουν διαθέσιμα τα δικαιολογητικά διατηρούν  και στην περίπτωση ελέγχου να αποστέλλονται στην εκάστοτε αρμόδια ΔΟΥ.

Διευκόλυνση Συμβολαιογράφων

Στην απόφαση της ΑΑΔΕ (Α.1149 /ΦΕΚ2825), γίνεται λόγος «για την ανάγκη διευκόλυνση των συμβολαιογράφων, ώστε να εξοικειωθούν  με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου υποβολής των δηλώσεων ΦΜΑ  κατά το πρώτο χρονικό διάστημα».

 Τι αναφέρει η απόφαση

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myProperty σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1031/2021 απόφαση, δύνανται να υποβάλλονται χωρίς τη συνυποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Τα δικαιολογητικά, στην περίπτωση αυτή, αποστέλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1137/11-6-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων διορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου» (Β’ 2423), εφόσον ζητηθούν στο στάδιο του ελέγχου.

Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης οι οποίες τροποποιούν αρχικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myProperty καθώς και δηλώσεις για πλασματική μεταβίβαση κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950 υποβάλλονται στην αρμόδια για την ηλεκτρονική δήλωση Δ.Ο.Υ.

Υποχρεωτική η  ηλεκτρονική μεταβίβαση

Υπογραμμίζεται, από την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 οι μεταβιβάσεις ακινήτων πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά από τα γραφεία των συμβολαιογράφων, οι οποίοι και ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων των μεταβιβαζόμενων ακινήτων.  Ωστόσο, η Εφορία μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποίοι οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να τα προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν για τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που παρουσίασε η ΑΑΔΕ, οι μεταβιβάσεις των ακινήτων θα ολοκληρώνονται στα ακόλουθα 11 βήματα ως εξής:

Οι Συμβαλλόμενοι προσκομίζουν στον Συμβολαιογράφο όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για τη σύνταξη του συμβολαίου.

Ο Συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση, με βάση τα δικαιολογητικά. Συμπληρώνει τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας. Συμπληρώνει το τίμημα.

Η Εφαρμογή: Υπολογίζει το φόρο και γίνεται προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης (με δυνατότητα τροποποίησής της οποτεδήποτε).

Ο Συμβολαιογράφος οριστικοποιεί τη δική του συμμετοχή στη συμπλήρωση της δήλωσης.

Οι Συμβαλλόμενοι μέσα από την Εφαρμογή:
Ελέγχουν τη δήλωση
Απαντούν στις ερωτήσεις για την απαλλαγή Α΄ Κατοικίας
Εξουσιοδοτούν ή μη τον Συμβολαιογράφο για υποβολή δήλωσης Ε9 (εντός 2020)

Οι Συμβαλλόμενοι οριστικοποιούν  και υποβάλλουν τη δήλωση.  Μετά την οριστικοποίηση της δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση, παρά μόνο υποβολή τροποποιητικής δήλωσης
Η δήλωση θεωρείται οριστικά υποβληθείσα, εφόσον την αποδεχθούν και οι 2 συμβαλλόμενοι.

Η Εφαρμογή:
Βεβαιώνει το φόρο
Παράγει Ταυτότητα Οφειλής

Ο Αγοραστής Εξοφλεί το Φόρο με βάση την Ταυτότητα Οφειλής.

Ο Συμβολαιογράφος μέσα από την Εφαρμογή:
Εκτυπώνει αποδεικτικό καταβολής του φόρου
Εκτυπώνει τη Δήλωση

Οι Συμβαλλόμενοι Υπογράφουν το συμβόλαιο και οριστικοποιούν τη μεταβίβαση. Ο συμβολαιογράφος μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες ενημερώνει ηλεκτρονικά για τη σύνταξη του συμβολαίου και το αποστέλλει στην αρμόδια ΔΟY (μαζί με τα τυχόν δικαιολογητικά). Από τη στιγμή αυτή ο Συμβολαιογράφος παύει να έχει πρόσβαση στη δήλωση ΦΜΑ.

Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου

Σημειώνεται ότι αρχές Φθινοπώρου, θα εφαρμοστεί πιλοτικά ο ηλεκτρονικός φάκελος μεταβίβασης ακινήτου, και στη συνέχεια το μέτρο θα λειτουργήσει  για το σύνολο των ακινήτων της χώρας. Πρόκειται στην ουσία για μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα συνδέεται με πληροφοριακά συστήματα του Κτηματολογίου τηςΑΑΔΕ,  του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του e – ΕΦΚΑ. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αυτή, η οποία εξασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών. Με κωδικούς taxisnet θα συνδέονται οι πολίτες και  θα δίνεται εξουσιοδότηση από τους πολίτες στους συμβολαιογράφους και στους δικηγόρους.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας