ecopress
Κεφάλαιο κίνησης έως 200.000 ευρώ με ευνοϊκούς όρους μπορεί να λάβει κάθε μηχανικός, μελετητής και κατασκευαστής, ελεύθερος επαγγελματίας που έχει αναλάβει την εκτέλεση έργου... Μηχανικοί: ποιοι και πως χρηματοδοτούνται με έως 200.000 ευρώ (βίντεο)

Κεφάλαιο κίνησης έως 200.000 ευρώ με ευνοϊκούς όρους μπορεί να λάβει κάθε μηχανικός, μελετητής και κατασκευαστής, ελεύθερος επαγγελματίας που έχει αναλάβει την εκτέλεση έργου ή μελέτης δημοσίου συμφέροντος.

Η διαδικασία των αιτήσεων άνοιξε και «τρέχει» από την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021. Το δάνειο χορηγείται μέσω του τραπεζικού συστήματος, ενώ το Ταμείο Εγγυοδοσίας που συνδημιούργησαν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ-HDB) και το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ), στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν υπογράψει τον Μάιο του 2021, παρέχει εγγύηση προς τις τράπεζες για το 80% της χρηματοδότησης.

Στόχος του νέου Ταμείου είναι να διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, με διαφάνεια και απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, των Ελλήνων μηχανικών, μελετητών, κατασκευαστών αλλά και των χιλιάδων επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών καθώς και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Τρία βήματα

Επισημαίνεται ότι για την ένταξη στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, οποιασδήποτε μορφής, υποβάλει – αρχικά- αίτημα χρηματοδότησης στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr.

Στο αίτημα επιλέγει μία από τις 9 τράπεζες που μετέχουν στο πρόγραμμα (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Attica Bank, Optima Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και Συνεταιριστική Ηπείρου) από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.

Στη συνέχεια υποβάλει το αίτημα χρηματοδότησης στην τράπεζα της επιλογής του, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός

Σημειώνεται ότι ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια (28.000.000) ευρώ, προερχόμενων από α) χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ, πόρων ύψους δεκαεννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (19.600.000) Ευρώ, β) χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) πόρων ύψους οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (8.400.000) Ευρώ Για την επιχορήγηση της προμήθειας εγγύησης, προβλέπεται επιπλέον χρηματοδοτική συνεισφορά πόρων ύψους έως ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) Ευρώ

Διευκρινιστικές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Είναι επιλέξιμοι υποψήφιοι πιστούχοι που έχουν αναλάβει Δημόσια Έργα μέσω

υπερεργολαβίας ή/και εργολήπτες έργων νοσοκομείων, πανεπιστημίων, ΔΕΔΔΗΕ – και γενικά ΝΠΙΔ δημοσίου συμφέροντος;

1.    Είναι επιλέξιμοι υποψήφιοι πιστούχοι που έχουν αναλάβει Δημόσια έργα μέσω υπεργολαβίας, αρκεί η σύμβαση υπεργολαβίας να συνδέεται με τη Δημόσια Ανάθεση (π.χ. η σύμβαση του υποψηφίου με τον ανάδοχο του έργου να κάνει αναφορά στην υπεργολαβία που έχει αναλάβει ο υποψήφιος δικαιούχος).

2.    Είναι επιλέξιμοι υποψήφιοι πιστούχοι που έχουν αναλάβει έργα δημοσίου συμφέροντος με Αναθέτουσα αρχή ΝΠΙΔ, όπως είναι Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, ο ΔΕΔΔΗΕ, κλπ., εφόσον συνδέεται η εκτέλεση με έργο δημοσίου συμφέροντος, ανεξάρτητα από την νομική μορφή της Αναθέτουσας αρχής

2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Υπάρχει συγκεκριμένος τύπος για την «Σύμβαση έργου/μελέτης δημοσίου συμφέροντος»; Ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, μελετών υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται και περιλαμβάνονται στο ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36 09-03-2021)
3 ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Το ποσό του δανείου πρέπει να συνδέεται άμεσα με τα έργα; Προϋπόθεση επιλεξιμότητας είναι η επιχείρηση να έχει αναλάβει την εκτέλεση έργου/μελέτης δημοσίου συμφέροντος. Δεν είναι απαραίτητη η άμεση σχέση του ποσού του δανείου με το ύψος της σύμβασης
4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Υπάρχει υποχρέωση τηςτράπεζας για την παρακολούθηση ορθής εκτέλεσης του έργου; Η πορεία ορθής εκτέλεσης του έργουπαρακολουθείται από την Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δύναται σε τακτά χρονικά διαστήματα και εφόσον το κρίνει απαραίτητο να ζητά από τον οφειλέτη επίσημη ενημέρωση, η οποία εκδίδεται από την ΑΑ για την ορθή εκτέλεση του έργου.

Δείτε στο βίντεο αναλυτική παρουσίαση του χρηματοδοτικού προγράμματος

Δηλώσεις

«Με την ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τραπέζης και του ΤΜΕΔΕ ξεκινά μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΑΤ, μέσω των οποίων θα χρηματοδοτηθούν όλοι σχεδόν οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. Πρώτος είναι ο κλάδος των μηχανικών πάνω στον οποίο πρόκειται να στηριχθεί όλη η αναγέννηση της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια με σειρά έργων» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης και σημείωσε: «Καλούμε όλους όσοι επιθυμούν να μεγαλώσουν και να γίνουν ακόμη καλύτεροι στη δουλειά τους, εάν χρειάζονται κεφάλαια, να αξιοποιήσουν το νέο πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τραπέζης».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης δήλωσε: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα πρωτοπορεί πάλι και ενεργοποιεί το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας με τη συνεργασία του ΤΜΕΔΕ για την παροχή καλύτερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο κλάδο τον μηχανικών. Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας περνά και μέσα από τις κατασκευές και ο κλάδος των μηχανικών καλείται να παίξει καταλυτικό ρόλο. Με αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, παρέχουμε περσότερο και με καλυτέρους όρους κεφάλαιο κίνησης στους μηχανικούς – κατασκευαστές προκειμένου να ολοκληρώνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία τα έργα τους».

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Αθηνά Χατζηπέτρου, επεσήμανε: «Η δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης για μηχανικούς, μελετητές, κατασκευαστές και χιλιάδες επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες εντάσσεται στον πάγιο σχεδιασμό της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που σκοπό έχει τη στήριξη και διευκόλυνση όλων των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων του Τεχνικού κλάδου. Η συνεργασία μας με το ΤΜΕΔΕ, το οποίο αποτελεί κομβικό ιδιωτικό θεσμικό φορέα, θεμελιώνεται σε κοινές αξίες και αρχές, που στηρίζουν την πραγματική οικονομία, ώστε να παρέχουμε τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη του χώρου».

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ,  Κωνσταντίνος Μακέδος, δήλωσε: «Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη συνεργασία και το αποτέλεσμα, τόσο στην ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων όσο και στη διοίκηση της ΕΑΤ. Χάρις στη συνεργασία ΤΜΕΔΕ και ΕΑΤ, η συμβολή της κ. Αθηνάς Χατζηπέτρου, Προέδρου της ΕΑΤ, υπήρξε καταλυτική. Δημιουργούμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο άμεσης απόδοσης και υψηλής χρηστικότητας για τον κατασκευαστικό και μελετητικό κλάδο. Παρέχουμε ρευστότητα, ενισχύουμε το αναπτυξιακό έργο των μελών μας και στηρίζουμε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ενισχύοντας και τον πιστοδοτικό του ρόλο, το ΤΜΕΔΕ μετατρέπεται σε πολλαπλασιαστή ανάπτυξης και παράγοντα προστιθέμενης αξίας για την εθνική οικονομία».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο: hdb.gr

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας