ecopress
Με συνολικά 201 άρθρα, που αφορούν σε περιβαλλοντικά και δασικά, πολεοδομικά, ενεργειακά θέματα πρώτης γραμμής ενώ καλύπτουν στα επιμέρους κεφάλαια τους  νομοθετικά θέματα αρμοδιότητας... Ν.4964/2022: στο ΦΕΚ με 201 άρθρα, ο «πολυνόμος» του ΥΠΕΝ

Με συνολικά 201 άρθρα, που αφορούν σε περιβαλλοντικά και δασικά, πολεοδομικά, ενεργειακά θέματα πρώτης γραμμής ενώ καλύπτουν στα επιμέρους κεφάλαια τους  νομοθετικά θέματα αρμοδιότητας πολλών υπουργείων πήρε ΦΕΚ και έγινε νόμος του κράτους το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ψηφίστηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 27 Ιουλίου 2022 από την Ολομέλεια της Βουλής.

Ο νέος νόμος με αριθμό 4964 Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 150 δημοσιεύτηκε το Σάββατο 30 Ιουλίου 2022 στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με τίτλο: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλο­ντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προ­στασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».

Στο πρώτο μέρος του νέου νόμου 4964/2022 περιλαμβάνονται συνολικά έντεκα κεφάλαια, ενώ απουσιάζει το αρχικό κεφάλαιο για τις χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, το οποίο συνάντησε πλήθος αντιδράσεων εντός και εκτός Βουλής και αφαιρέθηκε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του νομοσχεδίου για να τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση.

Στα κεφάλαια του πρώτου μέρους περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την απλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, ρυθμίσεις για τους Δασικούς Χάρτες, όπως τη λειτουργία πλατφόρμας τακτοποίησης δασικών αυθαιρέτων, και τη νέα διαδικασία για τα πρόδηλα σφάλματα, πολεοδομικές ρυθμίσεις για τις οικοδομικές άδειες, όρους δόμησης και παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές κ.α.

Περιλαμβάνονται επίσης στο νέο νόμο ρυθμίσεις για τα τιμολόγια ρεύματος  και την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών. Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα με κυριότερο την μετοχική σύνθεση των εταιριών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, ενώ στα άλλα μέρη του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται θέματα επίσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ αλλά και άλλων υπουργείων, όπως Υποδομών Μεταφορών, Εσωτερικών Εξωτερικών, Ανάπτυξης κ.α.

Τι περιλαμβάνει ο νέος νόμος

Αναλυτικά τα μέρη, τα κεφάλαια και τα 201 άρθρα του νέου νόμου έχουν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥ­ΞΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ­ΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ­ΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1:Σκοπός

Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙ­ΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Άρθρο 3: Εξαιρέσεις από την περιβαλλοντική αδει- οδότηση – Τροποποίηση παρ. 2α και 2β άρθρου 1 ν. 4014/2011 (Παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 5 άρθρου 2 Οδηγίας 2011/92/ΕΕ)

Άρθρο 4: Απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης ή τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντι­κών όρων – Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και υποπερ. αα) περ. β) άρθρου 6 ν. 4014/2011

Άρθρο 5: Καθορισμός αποδέκτη λυμάτων και βιομη­χανικών αποβλήτων κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 ν. 4014/2011

Άρθρο 6: Καθορισμός τρόπου πληρωμής των πιστο­ποιημένων αξιολογητών – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 16 ν. 4014/2011

Άρθρο 7: Συμπληρώσεις διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων – Τροποποίηση παρ. 5, 11, 15α, 15β, 15γ και 21 άρθρου 20 ν. 4014/2011

Άρθρο 8: Επιθεωρήσεις και έλεγχοι – Τροποποίηση περ. β) παρ. 4 άρθρου 61 ν. 4819/2021

Άρθρο 9: Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις – Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 21 ν. 4014/2011

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς περιβαλλοντικές μελέτες και ελέγχους – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4843/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 11: Παράταση ισχύος της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 21 ν. 1650/1986

Άρθρο 12: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡ­ΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Άρθρο 13: Διαχείριση πόρων του Οργανισμού Φυσι­κού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποί­ηση παρ. 1 και 3 άρθρου 31 ν. 4685/2020

Άρθρο 14: Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμέ­νου χρόνου Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 43 ν. 4685/2020

Άρθρο 15: Αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Τα­μείου – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 3889/2010

Άρθρο 16: Χρηματοδοτούμενες Δράσεις Πράσινου Τα­μείου – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 6 ν. 3889/2010

Άρθρο 17: Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου – Τροπο­ποίηση παρ. 1 άρθρου 7 ν. 3889/2010

Άρθρο 18: Όργανα εκκαθάρισης Πράσινου Ταμείου – Προσθήκη παρ. 1Α και 5 στο άρθρο 9 ν. 3889/2010

Άρθρο 19: Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από το Πράσινο Ταμείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Άρθρο 20: Επιτροπή Δασολογίου – Αντικατάσταση παρ. 6, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 3 ν. 3208/2003

Άρθρο 21: Εξέταση αντιρρήσεων σε περίπτωση έκ­δοσης ακυρωτικής απόφασης – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 19 ν. 3889/2010

Άρθρο 22: Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού χάρτη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 3889/2010

Άρθρο 23: Προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγω­γής – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 52 ν. 4685/2020

Άρθρο 24: Κάλυψη δαπανών αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων – Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6Α ν. 3889/2010

Άρθρο 25: Επέκταση εγκαταστάσεων τουριστικού χα­ρακτήρα – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 49 ν. 998/1979

Άρθρο 26: Ζητήματα συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021

Άρθρο 27: Ζητήματα συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις επικίνδυνες περιο­χές του π.δ. 575/1980 – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 37 ν. 4765/2021

Άρθρο 28: Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας και προθεσμία εγκατάστασης αυτών στο δάσος, για τις κηρυγμένες σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας περιοχές της Βόρειας Εύβοιας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Άρθρο 29: Παράταση συμβάσεων προσωπικού Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 30: Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Άρθρο 31: Προθεσμία ολοκλήρωσης διαδικασίας με­τάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 32: Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων Πυροσβε­στικού Σώματος – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 129 ν.4662/2020

Άρθρο 33: Προσλήψεις πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 2840/2000

Άρθρο 34: Αποζημίωση πυροσβεστικού προσωπι­κού για πρόσθετη εργασία – Τροποποίηση άρθρου 127 ν. 4472/2017

Άρθρο 35: Μηνιαίο επίδομα υπηρετούντων στις Ει­δικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 38 ν. 4892/2022

Άρθρο 36: Μεταβατική άσκηση αρμοδιότητας από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση άρθρου 44 ν. 4872/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 37: Ειδικές διατάξεις για υδατορέματα – Τρο­ποποίηση άρθρου 5 ν. 4258/2014

Άρθρο 38: Πράσινοι πόροι για τις «100 κλιματικά ουδέ­τερες και έξυπνες πόλεις» – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 3889/2010

Άρθρο 39: Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 209 ν. 3463/2006

Άρθρο 40: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της πε­ριοχής «Ελαιώνας».

Άρθρο 41: Παράλληλες εγκρίσεις με έγκριση Ρυμοτο­μικού Σχεδίου Εφαρμογής

Άρθρο 42: Διενέργεια αυτοψιών από τα Κεντρικά Συμ­βούλια Αρχιτεκτονικής και τα Κεντρικά Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων – Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4495/2017

Άρθρο 43: Ειδική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών

Άρθρο 44: Κάλυψη σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωρ- γοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών -Τροποποίηση υποπερ. αα’ περ. α’ παρ. 3 άρθρου 33 ν. 4759/2020

Άρθρο 45: Έγκριση παρέκκλισης ύψους σε ιερούς να­ούς σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης – Προσθήκη άρθρου 148Α στον ν. 4759/2020

Άρθρο 46: Αλλαγή χρήσης και λειτουργική αναβάθ­μιση κτισμάτων

Άρθρο 47: Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης

Άρθρο 48: Ενιαία έκταση βιομηχανικών εγκαταστάσε­ων σε περίπτωση μίσθωσης ή κτήσης όμορων γηπέδων ή οικοπέδων

Άρθρο 49: Εγκαταστάσεις Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις

Άρθρο 50: Έγκριση Επιχειρηματικών Πάρκων – Προ­σθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 155 ν. 4759/2020

Άρθρο 51: Έκδοση οικοδομικών εργασιών αδειών εντός Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς – Προ­σθήκη παρ. 12 στο άρθρο 18 ν. 4690/2020

Άρθρο 52: Οικοδόμηση πέριξ ιστών ραδιοφωνικών σταθμών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 13 ν. 3188/1955

Άρθρο 53: Ανάθεση δράσεων στη «Νέα Μητροπολι- τική Αττική Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Άρθρο 54: Όροι δόμησης και παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές – Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 4759/2020

Άρθρο 55: Αλλαγή χρήσης – Τροποποίηση παρ. 9 άρ­θρου 107 ν. 4495/2017

Άρθρο 56: Προϋποθέσεις μεταβίβασης αυτοτε­λών ιδιοκτησιών – Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 18 ν. 4276/2014

Άρθρο 57: Διοικητικές ρυθμίσεις για δομές

Άρθρο 58: Ρυθμίσεις για ενεργειακά στέγαστρα – Προσθήκη παρ. 26α στο άρθρο 2 και άρθρου 19Α στον ν. 4067/2012

Άρθρο 59: Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασι­ών στον Υμηττό – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4843/2021

Άρθρο 60: Παρατάσεις οικοδομικών αδειών – Τροπο­ποίηση άρθρου 52 ν. 4710/2020

Άρθρο 61: Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 ν. 4178/2013

Άρθρο 62: Παράταση προθεσμίας παράδοσης Πο- λεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής περιοχών Ανατολικής Αττικής

Άρθρο 63: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

Άρθρο 64: Ορισμός Φέρουσας Ικανότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Άρθρο 65: Ορισμοί

Άρθρο 66: Αρμοδιότητες του Ελληνικού Δημοσίου ως προς τα δικαιώματα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και διαχείριση αυτών

Άρθρο 67: Σχεδιασμός Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιο­λικών Πάρκων

Άρθρο 68: Προσδιορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και καθορι­σμός Περιοχών Εγκατάστασης αυτών

Άρθρο 69: Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Έρευνας Υπε­ράκτιων Αιολικών Πάρκων σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης αυτών

Άρθρο 70: Έκδοση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιο­λικών Πάρκων

Άρθρο 71: Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας Υπε­ράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 72: Ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επεν­δυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 73: Αδειοδοτική ωρίμανση έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 74: Θέματα σύνδεσης με το Σύστημα – Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύ­ων Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 75: Ειδικό Τέλος Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 76: Διατάξεις για την ενίσχυση των Έργων Υπε­ράκτιων Αιολικών Πάρκων – Αναστολή νέων αιτήσεων για Έργα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 77: Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων – Τροποποί­ηση παρ. 3 άρθρου 4Α ν. 4447/2016

Άρθρο 78: Παραχώρηση άνευ οικονομικού ανταλλάγ­ματος – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη περ. ια’ στην παρ. 2 του άρθρου 14 ν. 2971/2001

Άρθρο 79: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 80: Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 81: Κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών – Τροπο­ποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4936/2022

Άρθρο 82: Χρηματοδότηση έργων υποδομών ηλεκτρι­κής ενέργειας και φυσικού αερίου

Άρθρο 83: Υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Δι­ανομής που απορρέουν από την εφαρμογή του καθε­στώτος επιβολής υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης – Τροποποίηση άρθρου 80 ν. 4001/2011

Άρθρο 84: Ερμηνευτική διάταξη για τη διάθεση των πόρων της παρ. 2α του άρθρου 19 του ν. 3054/2002

Άρθρο 85: Κατασκευές σε δημόσιους χώρους – Προ­σθήκη παρ. 8 στο άρθρο 20 ν. 4067/2012

Άρθρο 86: Θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων – Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής

Άρθρο 87: Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 88: Εκτέλεση εργασιών για έργα δικτύου δια­νομής ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 129Α στον ν. 4819/2021

Άρθρο 89: Μετακίνηση προσωπικού ΔΕΗ σε ΔΕΔΔΗΕ – Τροποποίηση παρ. 3Α άρθρου 125 ν. 4001/2011

Άρθρο 90: Μισθολογικά θέματα του προσωπικού του Κέ­ντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Άρθρο 91: Απαλλαγή από άδεια Περιφερειάρχη για μισθώσεις με σκοπό τη διάνοιξη δρόμων, εγκατάσταση εξοπλισμών ή εκτέλεση επενδύσεων ή έργων – Τροπο­ποίηση παρ. 1 άρθρου 29 ν. 1892/1990

Άρθρο 92: Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσι­μων Πηγών Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 3δ άρθρου 7 ν. 4414/2016

Άρθρο 93: Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 94: Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥ­ΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 95: Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τα πλαστικά μιας χρήσης – Αντικατάσταση άρθρου 17 ν. 4736/2020

Άρθρο 96: Κυρώσεις για παραβάσεις ν. 4736/2020 – Αντικατάσταση άρθρου 18 ν. 4736/2020

Άρθρο 97: Επίτευξη στόχου για την επίδοση των συ­στημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών – Τρο­ποποίηση παρ. 14 άρθρου 12 ν. 4819/2021

Άρθρο 98: Τέλος Αξιολόγησης – Τροποποίηση περ. Γ’ παρ. 1 άρθρου 13 ν. 4819/2021

Άρθρο 99: Υποχρέωση τήρησης αρχείων για μη επι­κίνδυνα απόβλητα – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 62 ν. 4819/2021

Άρθρο 100: Βελτίωση χωριστής συλλογής αποβλή­των συσκευασίας από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Τροποποίηση περ. γ’ και δ’ παρ. 2 άρθρου 86 ν. 4819/2021

Άρθρο 101: Διοικητικές κυρώσεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4819/2021

Άρθρο 102: Διοικητική διάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 100 ν. 4819/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ­ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 103: Οικοτουριστικά προγράμματα και δρά­σεις υποδοχής – Τροποποίηση περ. ιε) παρ. 2 άρθρου 34 ν. 4685/2020

Άρθρο 104: Ασφάλιση εργατών σμύριδας

Άρθρο 105: Υπαγωγή ηλεκτρομηχανολογικών εγκα­ταστάσεων επεξεργασίας λατομικών ορυκτών σε καθε­στώς γνωστοποίησης

Άρθρο 106: Νομοτεχνικές βελτιώσεις συνεπεία ν. 4951/2022

Άρθρο 107: Ρήτρα αναπροσαρμογής – Τροποποίηση άρθρου 138 ν. 4951/2022

Άρθρο 108: Μεταβατική διάταξη ως προς την υποβολή αιτήσεων για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4951/2022 – Προσθήκη άρθρου 52Α στον ν. 4951/2022

Άρθρο 109: Επιστροφή εγγυητικής επιστολής άρ­θρου 6 του ν. 4951/2022 – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 7 ν. 4414/2016

Άρθρο 110: Ειδικότερες ρυθμίσεις για πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4685/2020

Άρθρο 111: Επιλογή ανεξάρτητου μηχανικού πιστοποί­ησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 143ΣΤ ν. 4001/2011

Άρθρο 112: Αποζημίωση Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών για χρονικό διάστημα από τη λήξη μέχρι και την ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας

ΜΕΡΟΣ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙ­ΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 113: Ευθύνη των οργάνων της υπό ειδική δια­χείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 ν. 4664/2020 – Τροποποίηση περ. β’ και προσθήκη περ. γ’ στην παρ. 2 του άρθρου 9 ν. 4224/2013

Άρθρο 114: Ειδικές ρυθμίσεις για τις εταιρείες Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. – Προσθήκη άρθρου 197Α στον ν. 4389/2016

Άρθρο 115: Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταβίβαση από το Δημόσιο στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. μετοχών των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Άρθρο 116: Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων – Τρο­ποποίηση άρθρου 79 ν. 4941/2022

Άρθρο 117: Παροχή εγγύησης του ελληνικού δημο­σίου για δάνεια της εταιρείας «Διαχειριστής του Ελληνι­κού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία».

Άρθρο 118: Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 119: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής – Ανώτατα δημοσιονομικά όρια φυσικών πα­ραλαβών εξοπλιστικών προγραμμάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 43 ν. 4270/2014

Άρθρο 120: Επεξηγηματική έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ – Ανώ­τατα δημοσιονομικά όρια φυσικών παραλαβών εξοπλι­στικών προγραμμάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 ν. 4270/2014

Άρθρο 121: Προσθήκη στο πεδίο εφαρμογής του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2023 – Τροποποίηση άρθρου 55Α ν. 4270/2014

Άρθρο 122: Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4772/2021

Άρθρο 123: Παράταση έναρξης εφαρμογής του Λο­γιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) στις Οντότητες Γενικής Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής Διοίκη­σης – Τροποποίηση άρθρου 15 π.δ. 54/2018

Άρθρο 124: Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη παρ. 18 στο στοι­χείο Α’ του άρθρου 32 ν. 4361/2016

Άρθρο 125: Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5 και προσθήκη νέας παρ. 5Α στο άρθρο 26 ν. 4258/2014

Άρθρο 126: Προθεσμία καταχώρησης στο Ο.Π.Σ.Α.Α. στοιχείων των λαϊκών αγορών – Κάτοχοι θέσεων αδειών επαγγελματία πωλητή – Προσωρινές θέσεις – Έννοια κε­νών θέσεων – Κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή αυγών και μελιού – Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4849/2021

Άρθρο 127: Υλοποίηση δράσεων/έργων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Άρθρο 128: Υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουρ­γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θέσεις εξωτερικού – Αποζημίωση του Δημοσίου σε περίπτωση παραίτησης – Αποσπάσεις στο Μόνιμο Σώμα της Ευρω­παϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής – Μεταθέσεις στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. – Κριτήρια επιλογής – Τρο­ποποίηση παρ. 1,4, 5 και 6 άρθρου 115 ν. 4504/2017

Άρθρο 129: Παράταση συμβάσεων παραχώρησης Χώ­ρων Ζώνης Λιμένα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – Καθορισμός ανταλλάγματος – Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Άρθρο 130: Επέκταση παραχωρημένων χώρων σε Χερ­σαία Ζώνη Λιμένα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ­ροντος (Κ.Υ.Ε.) για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση άρθρου 74 ν. 4811/2021

Άρθρο 131: Παραχώρηση με αντάλλαγμα χρήση Χώ­ρων Ζώνης Λιμένα – Παραχώρηση χρήσης Χώρου Ζώ­νης Λιμένα για ίδρυση υδατοδρομίου – Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 2971/2001

Άρθρο 132: Μετατάξεις προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. – Παράταση ισχύος παρ. 5 άρθρου 11 ν. 4404/2016

Άρθρο 133: Παράταση έναρξης εφαρμογής άρθρου 112 ν. 4926/2022 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 112 ν. 4926/2022

Άρθρο 134: Κοινωνική ασφάλιση ναυτικών σε επαγ­γελματικά πλοία αναψυχής – Παράταση έναρξης ισχύος υποπερ. βα’ περ. (β) παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4926/2022

Άρθρο 135: Παράταση χρόνου καταβολής πρώτης δό­σης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 6 ν. 4711/2020

Άρθρο 136: Προγράμματα τουριστικής προβολής και συνδιαφήμισης των Περιφερειών με τον ιδιωτικό τομέα – Τροποποίηση άρθρου 57 ν. 4875/2021

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΦΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΦΤΕΙ- ΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Άρθρο 137: Μουφτείες Θράκης

Άρθρο 138: Τοπική αρμοδιότητα Μουφτειών

Άρθρο 139: Οργάνωση και λειτουργία Μουφτειών Θράκης

Άρθρο 140: Κάλυψη δαπανών

Άρθρο 141: Στέγαση Μουφτειών

Άρθρο 142: Κανόνες λειτουργίας Μουφτειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΩΝ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Άρθρο 143: Μουφτήδες Θράκης

Άρθρο 144: Μισθολογική κατάσταση

Άρθρο 145: Αποχώρηση Μουφτήδων

Άρθρο 146: Αρμοδιότητες και καθήκοντα Μουφτήδων Θράκης

Άρθρο 147: Θητεία

Άρθρο 148: Προσόντα

Άρθρο 149: Κωλύματα – Ασυμβίβαστα

Άρθρο 150: Τοποτηρητής Μουφτής

Άρθρο 151: Προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση κενωθείσας θέσης Μουφτή στις Μου­φτείες Θράκης

Άρθρο 152: Κατάλογος υποψηφίων

Άρθρο 153: Συμβουλευτική Επιτροπή

Άρθρο 154: Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής

Άρθρο 155: Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής

Άρθρο 156: Επιλογή και εγκατάσταση Μουφτή

Άρθρο 157: Παύση Μουφτήδων και τοποτηρητών Μουφτήδων Θράκης

Άρθρο 158: Θέση του Μουφτή και Τοποτηρητή Μου­φτή σε αυτοδίκαιη αργία και στέρηση αποδοχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙ­ΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 159: Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 160: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 161: Τελικές διατάξεις – Γραμματείς Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή – Τροποποιήσεις περ. α) παρ. 1 άρθρου 17 και περ. α) παρ. 4 άρθρου 19 του π.δ. 52/2019

Άρθρο 162: Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 163: Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 242 ν. 3852/2010

Άρθρο 164: Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθ­μών – Παράταση προθεσμιών – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4623/2019

Άρθρο 165: Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α.

Άρθρο 166: Ρυθμίσεις για τα καταφύγια ζωών συντρο­φιάς – Τροποποίηση άρθρου 46 ν. 4830/2021

Άρθρο 167: Ρυθμίσεις για τη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τρο­ποποίηση άρθρου 4 ν. 4830/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 168: Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας στο Υπουργείο Εξω­τερικών – Προσθήκη άρθρου 217Α στον ν. 4781/2021

Άρθρο 169: Εξουσιοδοτική διάταξη για τον Αναπλη­ρωτή Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας – Τρο­ποποίηση άρθρου 218 ν. 4781/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 170: Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Γενι­κών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων e-Ε.Φ.Κ.Α. – Τροπο­ποίηση παρ. 5 άρθρου 3 ν. 4892/2022

Άρθρο 171: Λειτουργία Επιτροπής Ενιαίου Λογαρια­σμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών – Τρο­ποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 81 ν. 4921/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 172: Προληπτικές ιατρικές πράξεις σε μετακι­νούμενους πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες – Προσθή­κη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 4 ν. 4675/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ­ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 173: Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα από φορείς οι οποίοι κατέχουν δικαίωμα ή άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

Άρθρο 174: Πιλοτική εφαρμογή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 175: Διεύρυνση του σκοπού της Ελληνικής Δια­χειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 146 ν. 4001/2011

Άρθρο 176: Καθορισμός εσόδων από τη λειτουργία Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων ως Φορέα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 147 ν. 4001/2011

Άρθρο 177: Ρυθμίσεις για υφιστάμενα πυροφυλάκια και παρατηρητήρια – Προσθήκη παρ. 24 στο άρθρο 52 ν. 4280/2014

Άρθρο 178: Παράταση βεβαίωσης της παρ. 6 άρ­θρου 24 ν. 2508/1997 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 26 ν. 4280/2014

Άρθρο 179: Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης αποβλήτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 86 ν. 4819/2021

Άρθρο 180: Μεθοδολογία υπολογισμού της χρέωσης για την αποζημίωση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ­γειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 3 άρθρου 143 ν. 4001/2011

Άρθρο 181: Ζητήματα επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου και καταβολής των επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προσωρινού μηχανισμού επιστροφής μέ­ρους εσόδων αγοράς επόμενης ημέρας – Τροποποίηση εξηκοστού πρώτου άρθρου ν. 4839/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙ­ΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 182: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δη­λώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήμα­τος φυσικών και νομικών προσώπων/νομικών οντοτή­των φορολογικού έτους 2021 – Τροποποίηση παρ. 77, 78 και 79 άρθρου 72 ν. 4172/2013

Άρθρο 183: Ακατάσχετο και ασυμψήφιστο του ποσού επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμο­ποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

Άρθρο 184: Προθεσμία για την εξέταση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5Α ν. 4172/2013

Άρθρο 185: Προσλήψεις προσωπικού στις ανώνυμες εταιρείες εκτός του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 186: Προσαρμογή της Γενικής Γραμματείας Ιδι­ωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιω­τικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 187: Παράταση θητείας Διοικητικών Συμβου­λίων της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.».

Άρθρο 188: Διόρθωση κλάσματος κινήτρου βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, μείωσης των καθυστερή­σεων, αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος και της εναέριας κίνησης για τους Κλάδους Ελεγκτών Εναέ­ριας Κυκλοφορίας και Πληροφοριών Πτήσεων ^FISO) – Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 34 ν. 2682/1999

Άρθρο 189: Διόρθωση κλάσματος για τον Κλάδο Ελε­γκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της παρ. 2 άρθρου 34Α ν. 2682/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑ­ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 190: Ρυθμίσεις για επιλογή διευθυντών, προ­ϊστάμενων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων – Τροποποίηση άρθρου 232 ν. 4823/2021

Άρθρο 191: Ρυθμίσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Άρθρο 192: Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργα­νισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο­φόρησης

Άρθρο 193: Απλούστευση διαδικασίας χορήγησης άδειας σε ιδιωτικά σχολεία – Τροποποίηση υποπαρ. Θ.3. παρ. Θ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

Άρθρο 194: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της «Ελ­ληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.».

Άρθρο 195: Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στε­λεχών – Αντικατάσταση άρθρου 58 ν. 4809/2021

Άρθρο 196: Μεταβατική διάταξη για την ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή σε πανελλήνιους αγώνες ομαδι­κών αθλημάτων – Τροποποίηση άρθρου 71 ν. 4908/2022

Άρθρο 197: Ποσοστιαίο δικαίωμα Ελληνικής Ποδο­σφαιρικής Ομοσπονδίας επί των κερδών από την ηλε­κτρονική μετάδοση αγώνων – Τροποποίηση άρθρων 84 και 84Α ν. 2725/1999.

Άρθρο 198: Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών φορέ­ων – Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4, 8 και κατάργηση παρ. 12 άρθρου 55 ν. 4262/2014 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 56 ν. 4262/2014

Άρθρο 199: Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλε­κτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4726/2020

Άρθρο 200: Ορκοδοσία δικηγόρου στις περιπτώσεις που δεν συνεδριάζει τριμελής σύνθεση Εφετείου – Προ­σθήκη δεύτερου εδαφίου στο άρθρο 24 της παρ. 1 του ν. 4194/2013 (Α’ 208)

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 201: Έναρξη Ισχύος.

Ο νέος νόμος 4964/2022 στο ΦΕΚ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας