ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Το ecopress παρουσιάζει τις τρεις νέες προσκλήσεις του «Αντώνης Τρίτσης» συνολικού προϋπολογισμού 380 εκ. ευρώ, οι οποίες “τρέχουν”  με προθεσμίες υποβολής προτάσεων... Νέες προσκλήσεις 380 εκατ. ευρώ για απόβλητα, ηλεκτροκίνηση, κτίρια σε Δήμους

Της Ντίνας Καράτζιου/

Το ecopress παρουσιάζει τις τρεις νέες προσκλήσεις του «Αντώνης Τρίτσης» συνολικού προϋπολογισμού 380 εκ. ευρώ, οι οποίες “τρέχουν”  με προθεσμίες υποβολής προτάσεων από τους δήμους, έως και το τέλος Μαρτίου 2021.

 

Στην πρώτη γραμμή των επιλέξιμων έργων για τους ΟΤΑ   στις νέες προσκλήσεις του αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» η ηλεκτροκίνηση και η ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων κατά τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας, αλλά και η προσβασιμότητα των ΑμΕΑ σε ανοιχτούς αθλητικούς χώρους, σχολικά συγκροτήματα και τις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας, δημιουργώντας συνθήκες ανεμπόδιστης πρόσβασης.

Ενταγμένες η καθεμία εξ αυτών στα σημαντικά πεδία των ανοιχτών χώρων, της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της ηλεκτροκίνησης, οι τρεις νέες προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 380 εκ. ευρώ δίνουν στους δήμους όλης της χώρας τη δυνατότητα να υποβάλλουν προτάσεις για την αναβάθμιση σημαντικών υποδομών που ανέκαθεν είχαν προβλήματα συντήρησης, αλλά που απευθύνονταν σε μία κρίσιμη μάζα πολιτών, όπως είναι η συντήρηση και η επισκευή αθλητικών χώρων, αλλά και η επισκευή σχολικών κτιρίων αλλά και έργων για ισότιμη  και ανεμπόδιστη πρόσβαση των ΑμΕΑ.

Οι δήμοι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν για έργα που προωθούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, στην προμετωπίδα των οποίων βρίσκεται η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να μειώσουν τον ανθρακικό τους αποτύπωμα των δημοτικών μεταφορών, με προτάσεις που αφορούν την χρηματοδότηση για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα διατεθούν για τις δημοτικές γραμμές, έχοντας ειδική πρόνοια για τα άτομα ΑμΕΑ, αλλά και για την ανανέωση του στόλου των απορριματοφόρων. Σημειώνεται ακόμη, ότι η ενημέρωση των δικαιούχων, γίνεται μέσω της ιστοσελίδας eyde.ypes.gr.της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του υπουργείου.

Η πρόσκληση για τη «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους δήμους με χρηματοδοτήσεις  έργων που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 220 εκ .ευρώ . Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δικαιούχων, η οποία δίνεται με απόφαση υπουργού Εσωτερικών. Η ημερομηνία  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων από τους δήμους  ορίζεται η 31η Μαρτίου 2021. Σύμφωνα με την πρόσκληση, η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι δυνατόν να λήξει νωρίτερα, στην περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού.

Τα επιλέξιμα έργα

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να συμβάλουν στους στόχους του εγκεκριμένου και αναθεωρημένου οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.). Οι προτεινόμενες δράσεις πρέπει να προβλέπονται επίσης, ή τουλάχιστον να μην αποκλείονται, στο εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του οικείου Δήμου (ΤΣΔΑ). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προβλέπονται τα παρακάτω έργα:

(α) Προγράμματα «Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων», τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν ότι υφίσταται διαθέσιμος ή υλοποιείται κατάλληλος αποδέκτης των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή υπάρχει σχετική έγγραφη βεβαίωση/δέσμευση του Φορέα Σχεδιασμού του οικείου ΠΕΣΔΑ για την παραλαβή των βιοαποβλήτων και περιγραφή της ενδιάμεσης λύσης της διαχείρισής τους κατάλληλων προδιαγραφών, μέχρι την ολοκλήρωση των κατάλληλων μόνιμων υποδομών διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων που προβλέπονται στον οικείο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ,

(β) Δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», οι οποίες πρέπει να εξασφαλίζουν την αυτόνομη εφαρμογή τους χωρίς να απαιτούν, ως προϋπόθεση εφαρμογής τους, είτε την ύπαρξη άλλων αναγκαίων υποδομών (π.χ. κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κ.α.), που δεν χρηματοδοτούνται από την παρούσα πρόσκληση, είτε τη μεταφορά των αποβλήτων αυτών εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου, ώστε να μεταφερθούν σε σχετικές υποδομές (π.χ. κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κ.α.). Οι προτάσεις πρέπει να εξασφαλίζουν το βέλτιστο ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την εφαρμοζόμενη διαδικασία της ανακύκλωσης, (γ) Δημιουργία «Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» (ΣΜΑ), οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι υφίσταται αδειοδοτημένος χώρος, για μόνιμη ή προσωρινή λειτουργία, ΣΜΑ εντός των γεωγραφικών ορίων του οικείου Δήμου,

(γ) Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και

(δ) Αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» που δεν εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης και αναφορικά με τα παραπάνω πεδία, μπορούν να χρηματοδοτηθούν επίσης οι εξής δράσεις.

* Προμήθειες κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (οικιακών και πράσινων) και οχημάτων μεταφοράς κατάλληλων για τη φύση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.

*Προμήθειες εξοπλισμού μεταφοράς προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων από τα προγράμματα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

*Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για Διαλογή στην Πηγή, με επεξεργασία στην πηγή και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες για τουλάχιστον τα απόβλητα μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού (π.χ. κάδοι υπόγειοι, ημιυπόγειοι, επιφανειακοί, χωριστής συλλογής με διαλογή και επεξεργασία στην πηγή, καθώς και με χρήση κάρτας ανακυκλωτή ή έκδοσης κουπονιού για την παροχή οικονομικού εργαλείου ανά τεμάχιο αποβλήτου υλικού, μηχανήματα ανακύκλωσης χωριστής συλλογής με διαλογή και επεξεργασία στην πηγή, καθώς και με χρήση κάρτας ανακυκλωτή ή έκδοσης κουπονιού για την παροχή οικονομικού εργαλείου ανά τεμάχιο αποβλήτου υλικού κ.α.), για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης.

*Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για Διαλογή στην Πηγή για τα απόβλητα σύνθετης συσκευασίας, βρώσιμων ελαίων και λιπών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μικρού μεγέθους (π.χ. κάδοι υπόγειοι, ημιυπόγειοι, επιφανειακοί, χωριστής συλλογής των εν λόγω αποβλήτων κ.α.), για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης.

*Προμήθειες εξοπλισμού μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων (π.χ. γερανοφόρα οχήματα, ειδικά απορριματοφόρα, φορτηγά οχήματα κ.α.) από τις Γωνιές Ανακύκλωσης.

*Προμήθεια όλου του αναγκαίου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), αλλά και τα αναγκαία έργα πολιτικού μηχανικού για τη λειτουργία των ΣΜΑ.

*Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων από το ΣΜΑ.

*Έργα που αφορούν στην αποκατάσταση των υπολειπόμενων ΧΑΔΑ οι οποίοι βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων Δήμων που έχουν περιληφθεί στην απόφαση C-378/13 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και οι οποίοι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΡ96465ΧΘ7- Χ7Τ) είτε σε κάποιο άλλο Περιφερειακό ή Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Η πρόσκληση  «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Με προσανατολισμό στις επιταγές της Πράσινης Συμφωνίας, η ανάπτυξη χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος ιδιωτικής και δημόσιας μεταφοράς καταγράφονται στους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκ. ευρώ  Στους στόχους συμπεριλαμβάνονται ακόμη η μείωση του κόστους της κινητικότητας, (κόστος λειτουργίας και συντήρησης και επισκευής των δημοτικών οχημάτων), αλλά της  κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων που συνδέονται με την επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Επιπλέον, η χρηματοδότηση ηλεκτροκινουμένων οχημάτων στους ΟΤΑ θα συμβάλλει στην κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» και στη μείωση της ηχορύπανσης σε τοπική κλίμακα. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δικαιούχων. με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής την 26η Φεβρουαρίου 2021.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Με την παρούσα πρόσκληση, προβλέπεται η χρηματοδότηση ηλεκτρικών οχημάτων (αμιγώς ηλεκτρικών, υβριδικών εξωτερικής φόρτισης ή κυψέλης καυσίμου), και πιο συγκεκριμένα τύπου: *Επιβατηγών οχημάτων (συμβατικών, διθέσιων, SUV κλπ)

*Δίκυκλων οχημάτων (μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση)

*Μικρών φορτηγών (pick-up, van κλειστού τύπου, για δυσπρόσιτα μέρη κλπ)

*Μικρών λεωφορείων (με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)καθώς και μεγαλύτερων οχημάτων:

*Μέσων δημοτικής συγκοινωνίας (λεωφορεία, τρενάκια κλπ, με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)

*Οχημάτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων κλπ)καθώς και η κατασκευή/προμήθεια των απαραίτητων Σταθμών Φόρτισης (σημεία επαναφόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος) και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης, μέτρα πυροπροστασίας) των ανωτέρω οχημάτων. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης παρέχεται και η δυνατότητα κάλυψης του εναλλακτικού καυσίμου των οχημάτων με την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ως επικουρική δράση.

Πρόσκληση: Συντήρηση δημοτικών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων από τους ΟΤΑ της χώρας  την 26η Φεβρουαρίου 2021, οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να ξαναζωντανέψουν με έργα συντήρησης ανοιχτούς αθλητικούς χώρους και σχολικά κτίρια, δημιουργώντας ταυτόχρονα ορθές και αξιοπρεπείς συνθήκες πρόσβασης στα άτομα ΑμΕΑ. Η χρηματοδότηση των δήμων για τα έργα αυτής της πρόσκλησης, ανέρχεται στα 40 εκ. ευρώ.

Επιλέξιμα έργα

Ομάδα Α  1. Συντήρηση, επισκευή, βελτίωση, διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων (ενδεικτικά αναφέρονται: ανοιχτά κολυμβητήρια δήμων, ανοιχτές υποδομές άθλησης δημοτικών σταδίων, ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, ταρτάν στίβου, εξωτερικά αποδυτήρια, παιδικές χαρές, εξωτερικοί χώροι θεραπευτικής ιππασίας κ.α.) καθώς και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.

  1. Κάθε είδους ενέργεια που αφορά συναφείς παρεμβάσεις με τις ανωτέρω δράσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών των εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των χρηστών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, ήτοι ηλεκτροφωτισμοί, διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος, εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης κ.α.
  2. Κάθε είδους ενέργεια που αφορά δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση πισίνας κ.α.
  3. Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει την βελτίωση των υποδομών της Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά θα χρηματοδοτηθούν έργα  για

α) Κάθε είδους ενέργεια που αφορά τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων. Ενδεικτικά αναφέρονται: βαψίματα, ελαιοχρωματισμοί, επισκευές, προμήθεια εξοπλισμού, όπως κλιματιστικά, συντηρήσεις ή αντικαταστάσεις των κιγκλιδωμάτων, κατασκευή σκιάστρων, συντήρηση μεταλλικού στεγάστρου, εργασίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση σωληνώσεων και καλοριφέρ, παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου (π.χ. γήπεδα μπάσκετ, συνθετικοί τάπητες, προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες άθλησης και ψυχαγωγίας των μαθητών), αντικατάσταση υλικών αντικεραυνικής προστασίας, ανελκυστήρες, αναβατόρια ΑμΕΑ, κλπ.

β) Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες. Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση των προβλεπόμενων σε εγκεκριμένες μελέτες μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, που αφορούν στην εγκατάσταση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση (κατά περίπτωση) και τον έλεγχο καλής λειτουργίας των φορητών, μόνιμων και λοιπών μέσων ή/και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.

γ) Επίσης, κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στον χώρο του σχολείου, χώρων υγιεινής ΑμΕΑ, παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, ήτοι διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος, εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης, έξυπνοι σηματοδότες/σημάνσεις και συστήματα (νυχτερινού φωτισμού, ταχύτητας, προτεραιότητας, προσβασιμότητας ΑμΕΑ κτλ) κ.α.

Ομάδα ΒΠαρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει την προσβασιμότητα στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και τη διασφάλιση της αυτονομίας, άνεσης και ασφάλειας των ΑμΕΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων. Ενδεικτικά θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν:

α) Στην προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων υποδομών/ράμπας για αυτόνομη πρόσβαση, τόσο στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στο χώρο κολύμβησης των ΑμΕΑ και των άλλων ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (υπερήλικες, τραυματίες, έγκυοι κ.α.), σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.

β) Επικουρικά της ανωτέρω υποδομής δύναται η τοποθέτηση μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων, όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τη χειμερινή περίοδο, χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά.

γ) Στο πλαίσιο τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή για την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης τόσο παράλληλα όσο και κάθετα της ακτής, διαστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας