ecopress
Με προϋπολογισμό πάνω από 1,6 δισ. ευρώ, το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 ολοκληρώνει τα στάδια των εγκρίσεων προκειμένου να λάβει... Νέο ΠΕΠ Αττικής: πότε ολοκληρώνονται οι εγκρίσεις για τα κονδύλια 1.6 δις

Με προϋπολογισμό πάνω από 1,6 δισ. ευρώ, το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 ολοκληρώνει τα στάδια των εγκρίσεων προκειμένου να λάβει και την τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι ακολουθεί μετά το πράσινο φως που έλαβε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΠ από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027. Με τη γνωμοδότηση του ΠΕΣΥ ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση της ΚΥΑ έγκρισης της ΣΠΜΕ του νέου περιφερειακού προγράμματος 2021-2027, που αποτελεί προαπαιτούμενο για την έγκριση του νέου περιφερειακού προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσεχές διάστημα.

Τη σημασία της αξιοποίησης των πόρων μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, τόσο για την υλοποίηση εμβληματικών έργων όσο και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, υπογράμμισε ο κ. Πατούλης στην τοποθέτηση του στη συνεδρίαση του ΠΕΣΥ.

Αυξημένο κατά 54%

Αναφερόμενος στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 54% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, επισήμανε ότι θα έχει προϋπολογισμό άνω του 1,6 δισ. ευρώ και προσδιόρισε τους βασικούς άξονες χρηματοδότησης που αφορούν:

* 200 εκατ. ευρώ για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας

* 350 εκατ. ευρώ για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή

* 150 εκατ. ευρώ για βιώσιμα και «έξυπνα» μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

* 600 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας

* 300 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

Επίσης, πρόσθεσε, «με κατάλληλες συνεργασίες και τη βοήθεια του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», θα υπάρξουν χρηματοδοτήσεις για την αποπεράτωση μεγάλων έργων όπως το φαληρικό πάρκο και το αποχετευτικό της Ανατολικής Αττικής, από το Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027.

Αναφορικά με την ΣΜΠΕ η οποία συντάχθηκε από ειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο, ο κ. Πατούλης επισήμανε πως «έχει ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος της περιφέρειας, η σκοπιμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων, οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ο τρόπος αντιμετώπισης τους, ώστε «τα έργα και οι δραστηριότητες του προγράμματος να εγκριθούν χωρίς να αναμένονται σημαντικές, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον».

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση του εστίασε στη σημασία αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην αντιμετώπιση κρίσεων οι οποίες σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια (Μάτι, Μάνδρα, πανδημία). «Οι πόροι του ΕΣΠΑ αποτέλεσαν ένα σημαντικό στήριγμα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» τόνισε, επικαλούμενος ενδεικτικά:

* Την ολοκλήρωση του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής της Μάνδρας

* Τη χρηματοδότηση περίπου 500 επιχειρήσεων για κάλυψη της απώλειας εισοδήματος στους δήμους που περιβάλλουν τη Μάνδρα και το Μάτι

* Την ενίσχυση περίπου 10.000 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως πληγείσες από την Covid-19, με παροχή κεφαλαίου κίνησης ύψους έως 40.000 ευρώ.

Το σύνολο των παραπάνω δράσεων και ακόμα 750 παρεμβάσεις, χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, ο προϋπολογισμός του οποίου ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τους βασικούς άξονες χρηματοδότησης του νέου Περιφερειακού Προγράμματος ανέπτυξε ο περιφερειακός σύμβουλος Ν. Παπαδάκης και ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης. Η ΣΜΠΕ εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με την στήριξη της παράταξης του Γ. Σγουρού «υπό την προϋπόθεση να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση με εκτενή συζήτηση επί του περιεχομένου του προγράμματος. Οι λοιπές παρατάξεις καταψήφισαν, με τους εκπροσώπους της παράταξης Δύναμη Ζωής (Ρ. Δούρου) να κάνουν λόγο για έλλειψη οράματος και σχεδίου. Ζήτησαν να προηγηθεί η ειδική συνεδρίαση όπου η διοίκηση θα καταθέσει συγκεκριμένα έργα και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης τους, αλλά και κάθε παράταξη θα προτείνει πλάνο αναγκαίων έργων. Τέλος, η Λαϊκή Συσπείρωση κατήγγειλε ως αντιλαϊκό και αντιαναπτυξιακό το σχέδιο των έργων της διοίκησης όπως αυτό προσδιορίζεται από τους άξονες χρηματοδότησης

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας