ecopress
Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο εθνικό πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού για ευάλωτα νοικοκυριά και δήμους, μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων με την ονομασία «ΑΠΟΛΛΩΝ». Το νέο πρόγραμμα... Νέο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού για νοικοκυριά και Δήμους

Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο εθνικό πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού για ευάλωτα νοικοκυριά και δήμους, μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων με την ονομασία «ΑΠΟΛΛΩΝ». Το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνεται μαζί με τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Σύμφωνα με την επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση, θεσπίζεται το Πρόγραμμα «ΑΠΟΛΛΩΝ», το πρώτο εθνικό πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού για ευάλωτα νοικοκυριά και δήμους, μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με συστήματα αποθήκευσης για την κάλυψη των ενεργειακών καταναλώσεων των ευάλωτων νοικοκυριών και του 50% των ενεργειακών αναγκών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.

Στόχοι του προγράμματος είναι η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η υποστήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, η μείωση του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους δήμους και τις περιφέρειες, η δυνατότητα μείωσης των ανταποδοτικών τελών που πληρώνουν οι κάτοικοι, η επέκταση της ευρύτερης αποδοχής και διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η προώθηση της ενεργειακής εξοικονόμησης και η εμπέδωση της ενεργειακής δημοκρατίας μέσω της ευρείας συμμετοχής.

Μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασε επίσης στο Υπουργικό Συμβούλιο τα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους, τα οποία δημοσιοποιούνται από το ΥΠΕΝ την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2023.

Στα κοινωνικά μέτρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπεται η χορήγηση για μέρος της χειμερινής περιόδου 2023-2024 επιδόματος θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ότι θερμαίνονται μέσω χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατ΄ αντιστοιχία των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης με άλλες μορφές ενέργειας, που χορηγείται τα τελευταία έτη.

Η περίμετρος των δικαιούχων του συγκεκριμένου μέτρου είναι ίδια με την αντίστοιχη περίμετρο επιδόματος θέρμανσης των άλλων μορφών ενέργειας ως προς τα κριτήρια χορήγησης (εισοδηματικά και ακίνητης περιουσίας) και τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος.

Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς θέρμανσης, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, και προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Το ποσό που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό (100) ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία μίας νέας τρίτης κατηγορίας Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Γ).

Ειδικότερα θεσπίζεται για τις πολύτεκνες οικογένειες ένα νέο ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να μειωθεί δραστικά το ενεργειακό τους κόστος.

Δικαιούχοι του νέου ειδικού τιμολογίου είναι οι οικογένειες με 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω, ενώ η έκπτωση επί της χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 100 €/MWh, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αντίστοιχες εκπτώσεις των άλλων δύο κατηγοριών του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που εφαρμόζονται για την ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών είναι ιδιαίτερα διευρυμένα, καθώς για οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα το ανώτατο ετήσιο εισοδηματικό όριο ορίζεται σε 50.000 €, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται το ποσό των 2.500 €, μέχρι του συνολικού ορίου των 70.000 € ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών της οικογένειας με αποτέλεσμα το 95% των οικογενειών με 4 εξαρτώμενα και άνω να καθίστανται τελικά δικαιούχοι.

Ρευματοκλοπές

Τέλος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τις προτάσεις του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής οι οποίες περιλαμβάνουν την αυστηροποίηση των ποινών, την εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων, προληπτικές δράσεις και μέτρα για την ενίσχυση της εισπραξιμότητας των σχετικών προστίμων.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας