ecopress
Τα κτίρια του υπουργείου Πολιτισμού εντάσσονται στις προτεραιότητες του προγράμματος προσεισμικού έλεγχου των κτιρίων, που ξεκινά από το Σεπτέμβριο και παράλληλα συμφωνήθηκε συνεργασία ΥΠΠΟ... Νέο πρόγραμμα σεισμικής θωράκισης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

Τα κτίρια του υπουργείου Πολιτισμού εντάσσονται στις προτεραιότητες του προγράμματος προσεισμικού έλεγχου των κτιρίων, που ξεκινά από το Σεπτέμβριο και παράλληλα συμφωνήθηκε συνεργασία ΥΠΠΟ με ΤΕΕ και ΟΑΣΠ για ξεχωριστό πρόγραμμα εκπόνησης μελετών αποκατάστασης των πολιτιστικών κτιρίων σε συνδυασμό με τις μελέτες και τις παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Τον Σεπτέμβριο ξεκίνα ο προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων. Σημαντικό βήμα για την ταχεία διεκπεραίωση του απαραίτητου πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε σημαντικά και κρίσιμα δημόσια κτίρια αποτελεί η συγκρότηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών – Ελεγκτών Προσεισμικού Ελέγχου, που προχωρά από  το ΤΕΕ.

Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων πολιτισμού

Ο έλεγχος σεισμικής και μη δομικής τρωτότητας κτιρίων, αρμοδιότητας του υπουργείου Πολιτισμού, συζητήθηκε σε σύσκεψη υπό την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) καθ. Ευθύμιος Λέκκας, ο γενικός διευθυντής του ΟΑΣΠ Βασίλης Μώκος, ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Βασίλης Μπαρδάκης, ο γενικός γραμματέας Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΠΟ.

Στο πλαίσιο του έργου, που αφορά στον αντισεισμικό έλεγχο όλων των δημοσίων κτιρίων -με προτεραιότητα τις σχολικές μονάδες και τα κτίρια των νοσοκομείων-, το οποίο έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, δρομολογείται ο έλεγχος των πολιτιστικών υποδομών, ιδιαίτερα των κτιρίων των πολιτιστικών φορέων του υπουργείου Πολιτισμού, που φιλοξενούν κοινό. Παράλληλα, η Λίνα Μενδώνη ζήτησε από τον ΟΑΣΠ και το ΤΕΕ να εκπονήσουν αμέσως ένα πρόγραμμα ελέγχου της μη δομικής τρωτότητας των κτιρίων των δημοσίων πολιτιστικών δομών από πάσης φύσεως καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, βλάβες των η/μ συστημάτων κ.λπ.), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ.

Νέο πρόγραμμα σεισμικής θωράκισης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΠΟ  η Λίνα Μενδώνη ζήτησε από τον ΟΑΣΠ και το ΤΕΕ να εκπονήσουν αμέσως ένα πρόγραμμα ελέγχου της μη δομικής τρωτότητας των κτιρίων των δημοσίων πολιτιστικών δομών από πάσης φύσεως καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, βλάβες των η/μ συστημάτων κλπ), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ. Στόχος είναι η εκπόνηση μελετών αποκατάστασης των πολιτιστικών κτιρίων σε συνδυασμό με τις μελέτες και τις παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Ηλεκτρονικό Μητρώου Μηχανικών – Ελεγκτών Προσεισμικού Ελέγχου

Η συγκρότηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών – Ελεγκτών Προσεισμικού Ελέγχου που προχωρά από  το ΤΕΕ βασίζεται στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τον επείγοντα προσεισμικό έλεγχο δημοσίων κτιρίων, κατόπιν του πρόσφατου καταστροφικού σεισμού της Τουρκίας, στη ψήφιση σχετικών διατάξεων του Ν5037/2023 (άρθρο 265) και στην έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠ342 (ΦΕΚΒ/2943/4-5-2023) και υλοποιείται με ταχείες διαδικασίες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων καταρτίζεται με τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και υποστηρίζεται από πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και ιδίως με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΟΑΣΠ. Την υλοποίηση, τεχνική διαχείριση και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου ανέλαβε και υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το σύστημα θα είναι επιχειρησιακά διαθέσιμο στις αρχές Ιουλίου και η έναρξη εγγραφών θα ανακοινωθεί από το ΤΕΕ προς τους μηχανικούς το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, το ΤΕΕ, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ και το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, αναλαμβάνει να διενεργεί, τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων σε διπλωματούχους μηχανικούς-μέλη του ΤΕΕ που εγγράφονται στο Μητρώο ως Ελεγκτές Προσεισμικού Ελέγχου και λαμβάνουν σχετικό Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Επάρκειας.

Ποια κτίρια θα ελεγχθούν

Το ΤΕΕ, βάσει των καταχωρήσεων των ελεγχόμενων κτιρίων στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΣΠ, αναλαμβάνει να υλοποιήσει τη δράση για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων, μέσω των Ελεγκτών Μηχανικών. Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν, κατά σειρά προτεραιότητας, σε κτίρια που στεγάζονται δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, δημόσιες επιτελικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από σεισμό και, εν συνεχεία, στα υπόλοιπα κτίρια.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), υποχρεούνται, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της σχετικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΟΑΣΠ, να καταχωρήσουν σε αυτήν τα στοιχεία των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς και κρίσιμες λειτουργίες, όπως αυτά περιγράφονται στην Ενότητα Α της Ταυτότητας του Κτιρίου του Δελτίου Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου του Ο.Α.Σ.Π. (5η έκδοση, 2020), τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου της οικείας Υπηρεσίας ή Φορέα που στεγάζεται στο ελεγχόμενο κτίριο και, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου φορέα συντήρησης, το έτος κατασκευής του ελεγχόμενου κτιρίου, καθώς και αρχείο με τον πολεοδομικό φάκελο του κτιρίου (οικοδομική άδεια, σχέδια και μελέτες αδείας, δηλώσεις τακτοποίησης κ.λπ.).

Για τη διαδικασία εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου και περισσότερες πληροφορίες Δείτε εδώ στο ecopress

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας