ecopress
Εκδόθηκε οδηγός ρύθμισης 72 δόσεων (ν.4826/2021) για τα ασφαλιστικά χρέη της πανδημίας μη μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων, με οδηγίες χρήσης βήμα-βήμα και εικόνες  ενημέρωσης,... Οδηγός: ρύθμιση 72 δόσεων για τα ασφαλιστικά χρέη της πανδημίας

Εκδόθηκε οδηγός ρύθμισης 72 δόσεων (ν.4826/2021) για τα ασφαλιστικά χρέη της πανδημίας μη μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων, με οδηγίες χρήσης βήμα-βήμα και εικόνες  ενημέρωσης, για τις Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ και τη χρήση της πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

Αρχές Δεκεμβρίου χιλιάδες ασφαλισμένοι είδαν εντελώς αιφνιδιαστικά ακόμη και για μικρές οφειλές (πχ. ενός μηνός, ή κάποιων προσαυξήσεων) να εκδίδονται ηλεκτρονικά και χωρίς καμία προειδοποίηση/ακρόαση Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής, οι οποίες διαβιβάστηκαν στο ΚΕΑΟ προς αναγκαστική είσπραξη.

Λάθη στις χρεώσεις των ειδοποιητηρίων

Αυτά αναφέρονται στο εισαγωγικό σημείωμα του Οδηγού, που συνέταξε ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος,  δικηγόρος ΕΦΚΑ,  σύμβουλος ΔΣΑ και πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικού, ο οποίος τεκμηριώνει νομικά τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και δίνει οδηγίες προς τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες ακόμη και για την αντιμετώπιση  λαθών στις χρεώσεις των ειδοποιητηρίων, επισημαίνοντας ότι τα λάθη είναι συχνά και συμβαίνουν ακόμη και σε ασφαλισμένους που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους.

Απροειδοποίητη αποστολή ΠΒΟ στο ΚΕΑΟ

Ανάμεσα στις  Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής, οι οποίες διαβιβάστηκαν στο ΚΕΑΟ προς αναγκαστική είσπραξη περιλαμβάνονται και οι αναμενόμενες να ενταχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 67 του ν.4821/2021 (έως 72 δόσεις) οφειλές των μηνών της πανδημίας (2ου 2020 έως και 6ου 2021). Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικού του ΔΣΑ τονίζει ότι:

-«Η ως άνω πράξη του e-ΕΦΚΑ και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας, σημειώνεται σχετικά από τον κ Κουτσολάμπρο ότι ελέγχεται από πλευράς νομιμότητας, ιδίως όμως δεν συνάδει με τον κοινωνικό και ανθρωπιστικό σκοπό και χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα η ως άνω μαζική και απροειδοποίητη αποστολή ΠΒΟ στο ΚΕΑΟ δεκάδων χιλιάδων ασφαλισμένων, παραβιάζει το συνταγματικό δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, που στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί πάγια αρχή της. Όφειλε συνεπώς ο Φορέας, πριν βεβαιώσει το χρέος, να καλέσει τον ασφαλισμένο για παροχή εξηγήσεων/αντιρρήσεων και μετά να προβεί στην έκδοση των ΠΒΟ (Σ.τ.Ε. 2563/2016, 2546/2016, 696/2010, 2963/2009, 159/2009, 2709/2008)».

Προσδιορισμός των οφειλών για 767.645 μη μισθωτούς

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο του e-ΕΦΚΑ της 2.12.2021: «Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 η νέα ρύθμιση για τους πληγέντες από την πανδημία ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, η οποία επιτρέπει τον διακανονισμό των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού εντός της χρονικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, με την προϋπόθεση να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και να έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο.

Σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού των οφειλών για 767.645 μη μισθωτούς για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως 30.09.2021, η ένταξη των οποίων στο Κ.Ε.Α.Ο. ξεκίνησε επίσης από 01.12.2021. Επισημαίνεται επίσης πως οι οφειλές Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020 που είχαν τεθεί σε αναστολή είσπραξης δεν εντάσσονται στην εν λόγω ρύθμιση καθώς δεν θεωρούνται ληξιπρόθεσμες. Η περίοδος αναστολής είσπραξης αυτών των οφειλών λήγει στις 31/12/2021.

Ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ότι παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζεται από τη ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για την καταβολή των δόσεων.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022 στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. Για οφειλέτες που τυχόν εξαιρούνται από τη πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. κλείνοντας ένα ηλεκτρονικό ραντεβού μέσα από τον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Αγνοήθηκαν νόμιμες προθεσμίες

Σχολιάζοντας ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος σημειώνει ότι: «Κατά ρητή πρόβλεψη « Η πράξη βεβαίωσης οφειλής συντάσσεται τον επόμενο μήνα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών και σε κάθε περίπτωση μέχρι έξι (6) μήνες από την ημέρα που οι ασφαλιστικές οφειλές κατέστησαν καθυστερούμενες.». Κατά συνέπεια, ναι μεν η ΠΒΟ συντάσσεται τον επόμενο μήνα της λήξης της εμπροθέσμου καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες στις περιπτώσεις των ειδοποιητηρίων των αποκλειστικά μη μισθωτών είναι από 1.1.2020 και εντεύθεν βέβαιες και εκκαθαρισμένες (με βάση την επιλεγείσα Ασφαλιστική Κατηγορία), μπορεί όμως να συνταχθεί και εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα που οι ασφαλιστικές οφειλές κατέστησαν καθυστερούμενες. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στον Φορέα (εντός του ανωτέρω ικανού χρονικού διαστήματος) να καλέσει τον ασφαλισμένο να εξοφλήσει την τυχόν υπάρχουσα οφειλή, ή/και να υποβάλλει αντιρρήσεις, λαμβανομένων υπόψη και των συχνά παρουσιαζομένων λαθών στις χρεώσεις των ειδοποιητηρίων, ακόμη και σε ασφαλισμένους που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους».

ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 72 ΔΟΣΕΩΝ (Ν.4826/2021) ΧΡΕΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ e-ΕΦΚΑ (ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ KEAO – ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ)

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας