ecopress
Σε μισό δις ανέρχεται η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης για το «πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» σε Δήμους και Περιφέρειες. Συστάθηκε με κοινή υπουργική απόφαση... Οδική ασφάλεια: μισό δις ευρώ για έργα στους ΟΤΑ, με άτοκα δάνεια

Σε μισό δις ανέρχεται η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης για το «πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» σε Δήμους και Περιφέρειες. Συστάθηκε με κοινή υπουργική απόφαση «ειδικός δεσμευμένος λογαριασμός» στο Ταμείο Παρακαταθη­κών και Δανείων για τη χρηματατοδότηση των έργων του προγράμματος με άτοκα δάνεια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται στοχευμένες επεμβάσεις, βελτιώσεις και τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου, με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, στις ευρύτερες περιοχές παρέμβασης. Τα επιλέξιμα έργα είναι:

Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου.

Η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας του οδοφωτισμού λόγω εφαρμογής led.

Η βελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος.

Η βελτίωση της προσβασιμότητας/μετακινήσεων.

Η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του υπαίθριου δημόσιου χώρου.

Η μείωση των ρύπων από τις μετακινήσεις.

Η εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Η αύξηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.

Η διευκόλυνση κυκλοφορίας στα πεζοδρόμια πεζών και ΑμεΑ.

Σημειώνεται ότι με αποφάσεις που υπογράφηκαν από τους αναπληρωτές υπουργούς Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, στο πρόγραμμα εντάσσονται ήδη 59 Δήμοι και 12 Περιφέρειες.

ΚΥΑ: χρηματοδότηση των ΟΤΑ με άτοκα δάνεια

Παράλληλα υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη, Εσωτερικών Σ. Πέτσα και υφυπουργού Ανάπτυξης Γ. Τσακίρη (ΦΕΚ Β΄ Αρ. Φύλλου 6793 της 28ης  Δεκεμβρίου 2022 για τη «Σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, καθορισμός διαδικασίας χρηματοδότησης του ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθη­κών και Δανείων για το έργο «Πρόγραμμα βελτί­ωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχι­ακό οδικό δίκτυο».

Αναλυτικά η σχετική ΚΥΑ προβλέπει ότι αποφασίζονται τα ακόλουθα:

Τη σύσταση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί­ων ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού με τίτλο «Οδική Ασφάλεια- Ταμείο Ανάκαμψης» (εφεξής «ειδικός λο­γαριασμός») για τη χρηματοδότηση του έργου «Πρό­γραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» και καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χρηματοδότησης αυτού ως εξής:

1.Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω του ανωτέρω άτοκου «ειδικού λογαριασμού» που συστήνεται στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατόπιν αιτήματος της Δι­εύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία και θα τον διαχειρίζεται. Για τα ποσά που κινούνται εσωτερικά μέσω του ανωτέρω λογαριασμού προς τους λογαριασμούς των δικαιούχων φορέων της παρ. 4 δεν προβλέπεται χρέωση εξόδων και δικαιωμάτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2,Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου 2022ΤΑ05500000 μεταφέρονται τμηματικά, στον «ει­δικό λογαριασμό», απευθείας χωρίς υπόλογο διαχειρι­στή, μετά την έκδοση απόφασης χρηματοδότησης της ΤΑ055 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ηλεκτρονική εντολή (eps) της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του epde.

3.Για την υλοποίηση του προγράμματος χρηματο­δότησης των δικαιούχων φορέων ακολουθεί σύναψη ειδικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Διεύ­θυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ταμείου Παρακαταθη­κών και Δανείων.

4.Μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης της χρημα­τοδότησης από το αρμόδιο όργανο, οι δικαιούχοι φο­ρείς του έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφά­λειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (Δήμοι και Περιφέρειες) δύνανται να προχωρούν σε άνοιγμα ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrowaccounts) στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αφότου προσχωρήσουν στους όρους της ανωτέρω σύμβασης δια της υπογραφής της σχετικής δήλωσης προσχώρησης.

5.Το κόστος ανοίγματος των λογαριασμών της παρ. 4 και οι χρεώσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί­ων που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Κανονισμού του βαρύνουν τους δικαιούχους.

6.Στον «ειδικό λογαριασμό» του ΤΠΔ δύναται να μετα­φέρεται προκαταβολή, ποσό ή μέρος του ποσού που αντι­στοιχεί στην εγκεκριμένη χρηματοδότηση του έργου. Το ποσό παραμένει δεσμευμένο στον «ειδικό λογαριασμό» και αποδεσμεύεται προς τους λογαριασμούς των δικαιού­χων φορέων της παρ. 4 της παρούσας κατόπιν χρηματικής εντολής της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης.

7.Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και οι όροι εκταμίευ- σης των ποσών προς τους λογαριασμούς των δικαιούχων φορέων της παρ. 4 θα εξειδικεύονται με την ανωτέρω Σύμβαση.

8.Τα ποσά που μεταφέρονται στον «ειδικό λογαρια­σμό» δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες που προβλέπονται για το Έργο εντός των επόμενων δώδεκα (12) μηνών.

9.Τα ποσά που δεν αποδεσμεύονται από τον «ειδικό λογαριασμό» μετά την παρέλευση δώδε­κα (12) μηνών επιστρέφονται στον υπό στοιχεία GR8501000233100100000231000 λογαριασμό ιδίων εσόδων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που τη­ρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

10.Τα ποσά που δεν αποδεσμεύονται από τους λογαρια­σμούς των δικαιούχων φορέων της παρ. 4 της παρούσας μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών επιστρέφονται σε λογαριασμό με δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ειδικότερα, τα ποσά που επιστρέφονται από τους λογαριασμούς των δικαιούχων φορέων (escrow accounts) κατατίθενται στον λογαριασμό που τηρεί το Ελληνικό Δη­μόσιο στην ΤτΕ με IBAN: GR8501000233100100000231000.

11.Το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να ζητήσει, κα­τόπιν αιτήματος του προς τον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, την επιστροφή του συνόλου ή μέρους των ποσών που τηρούνται στους λογαριασμούς των δικαιούχων φορέων της παρ. 4 της παρούσας, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, είτε με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρ­μόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, είτε με τη λήξη του Προγράμματος/Εργου.

12.Οι λογαριασμοί των δικαιούχων φορέων της παρ. 4 της παρούσας κλείνουν με αίτημα του Υπουργείου Εσω­τερικών προς τον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρα­καταθηκών και Δανείων.

13.Οι τόκοι που τυχόν δημιουργούνται από την παρα­μονή των πιστώσεων στους λογαριασμούς της παρ. 4 της παρούσας, επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα του ωφελούμενου/ δικαιούχου και εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου των άρθρων 61 έως και 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισο­δήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167). Ειδικότερα, τυχόν τόκοι που δημιουργούνται από την παραμονή των πιστώσεων στους εν λόγω λογαριασμούς κατατίθενται στον λογα­ριασμό που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στην ΤτΕ με IBAN: GR8001000230000000000200534.

14.Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων δεν κατάσχονται και οι ανωτέρω λογαρια­σμοί της παρ. 4 είναι ακατάσχετοι έναντι όλων των δανει­στών τους, για χρέη και οφειλές τους από κάθε αιτία. Σε περίπτωση αναγκαστικής διάσωσης μέσω χρηματοδό­τησης, το Ελληνικό Δημόσιο ικανοποιείται προνομιακά έναντι των λοιπών δανειστών. Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου της επιδότησης προς το Ελληνικό Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία και δεν δύνανται να αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης ή οποιασ­δήποτε διάθεσης εκ μέρους των δικαιούχων.

15.Επί των λογαριασμών της παρ. 4 της παρούσας, δεν ισχύουν οι διατάξεις περί επαγγελματικού και τραπεζικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270), έναντι του ελληνικού δημοσίου και των εκάστοτε οριζομένων Συμβούλων του, των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που είναι αρμόδιες για το ΠΔΕ, καθώς και έναντι των Φορέων Χρηματοδότησης και Φορέ­ων Υλοποίησης, όπως αυτοί ορίζονται στην εκάστοτε απόφαση ένταξης/έγκρισης χρηματοδότησης του αρ­μόδιου οργάνου. Με την αίτηση συμμετοχής παρέχεται από τον δικαιούχο χρηματοδότησης, εξουσιοδότηση προς τους ως άνω Φορείς, προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν, αντ’ αυτού και για λογαριασμό του, στην άντληση, από τα πιστωτικά ιδρύματα, των δεδομένων του που απαιτούνται για το άνοιγμα και τη λειτουργία των λογαριασμών κατά την παρ. 4, καθώς και στην πε­ραιτέρω διαβίβαση των δεδομένων αυτών, για τους σκοπούς υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». Η εξουσιοδότηση του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των λογαριασμών της παρ. 4.

16.Η διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτι­κής καταθέτει ταμειακό προγραμματισμό στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και στις υπηρεσίες του υπουργείου που είναι αρμόδιο για το ΠΔΕ, στον οποίο παρατίθεται τόσο ο εκτιμώμενος χρόνος μεταφοράς των ποσών προς τους λογαριασμούς της παρ. 4 όσο και ο χρόνος αποδέσμευσης των ποσών που έχουν μεταφερθεί.

17.Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδο­τήσεων από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και η εμφάνιση των αντίστοιχων δαπανών στη δημόσια Ληψοδοσία του έτους διενεργείται με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Προγράμ­ματος Δημοσίων Επενδύσεων:

α) Η απόφαση χρηματοδότησης της ΣΑ.

β) Η εντολή μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος της χρηματοδότησης στον «ειδικό λογαριασμό».

γ) Αντίγραφο δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω (β) μεταφοράς.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας