ecopress
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ανακοίνωσε ότι συμπαρίσταται στις κινητοποιήσεις και τη 10ημέρη αποχή των μηχανικών του δημοσίου (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ) από 14 έως 24... Οι αρχιτέκτονες συμμετέχουν στο δεκαήμερο λουκέτο στις ΥΔΟΜ

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ανακοίνωσε ότι συμπαρίσταται στις κινητοποιήσεις και τη 10ημέρη αποχή των μηχανικών του δημοσίου (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ) από 14 έως 24 Μαρτίου 2022 στις Υπηρεσίες Δόμησης όλης της χώρας και καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν σε αυτές, τονίζοντας ότι  τα προβλήματα που αναδεικνύονται από τις Ομοσπονδίες παραμένουν ανεπίλυτα, απειλώντας τη στόχευση του e-adeies και τη λειτουργία των Συμβουλίων Αχριτεκτονικής.

Σημειώνεται ότι από κοινού η Πανελλήνια Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), Πανελλήνια Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟ ΜΗΤΕΔΥ) και Πανελλήνια Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ ΟΤΑ) πραγματοποιούν κινητοποιήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

-Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας την 23η Μαρτίου 2022 από 9.00′ έως 12.00′ και πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

-Αποχή από 14 έως 24 Μαρτίου 2022 στις Υπηρεσίες Δόμησης όλης της χώρας από:

Α. Το πληροφοριακό σύστημα του e-adeies (έλεγχο πληρότητας, βεβαίωση όρων δόμησης, έλεγχο μελετών όπου είναι απαιτητός, προεγκρίσεις, έλεγχο προστίμων, αυτοψίες αυθαιρέτων κατασκευών και έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής Π.Ε.Κ.) για όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας με σκοπό να αναδείξουν τα τεράστια προβλήματα στη στελέχωση και στη λειτουργία τους από 14 έως και 24 Μαρτίου 2022.

Β. Τη Σύνταξη πράξεων προσκυρώσεων – τακτοποιήσεων και αναλογισμού, υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας, πράξεων εφαρμογής, πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα, βεβαιώσεων αρτιότητας – οικοδομησιμότητας, πρωτόκολλα αδυνάτου τακτοποιήσεων, κλπ.

Γ. Τη συμμετοχή των μελών τους στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ και Β’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σε ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος Δημήτρης Ξυνομηλάκης,  τονίζεται ότι συμπαρίσταται στις κινητοποιήσεις των συναδέλφων του δημοσίου (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ) από 14 έως 24 Μαρτίου 2022. Στην ανακοίνωση αναλυτικά αναφέρεται ότι:

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων χαιρέτησε την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies θεωρώντας ότι συμβάλλει στη διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών αδειοδότησης. Στην πορεία της εφαρμογής του προσπαθεί να συμβάλλει με παρεμβάσεις του, που επισημαίνουν τα ζητήματα που αναστέλλουν την αρτιότητα της λειτουργίας του και, ως εκ τούτου, την κεντρική του στόχευση. Παρ’ όλ’ αυτά οι παθογένειες επιμένουν διακυβεύοντας την επιτυχία της προσπάθειας.

Παράλληλα, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προασπίζει τη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) θεωρώντας ότι αποτελούν σημαντικό θεσμό που αναδεικνύει τη συμβολή της Αρχιτεκτονικής στο περιβάλλον, στον πολιτισμό και στην κοινωνία. Με το υπ’ αριθμ. 67149/21-1ου-22 έγγραφό του πρόσφατα κατέγραψε προτάσεις λειτουργικής αναβάθμισής τους, ενώ με τα 66931/27-9ου-21, 65915/10-6ου-20 και 66435/22-3ου-21 έγγραφα επισήμανε τα προβλήματα που προκύπτουν από την ελλειμματική ανταπόκριση της διοίκησης στις αποζημιώσεις των ιδιωτών αρχιτεκτόνων που συμβάλλουν στο έργο των ΣΑ.

Σε συνέχεια των παραπάνω προσπαθειών και ενώ τα προβλήματα που επισημαίνονται παραμένουν επαπειλώντας τη στόχευση του e-adeies και τη λειτουργία των ΣΑ, οι Ομοσπονδίες του δημοσίου (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ), κηρύσσουν απεργία – αποχή στο διάστημα μεταξύ 14 και 24 Μαρτίου 2022, αντιδρώντας στη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών στις Υπηρεσίες Δόμησης.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ συμπαρίσταται στην προσπάθεια των συναδέλφων του δημοσίου και καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις όπως αυτές έχουν εξαγγελθεί από τις ομοσπονδίες του δημοσίου, προτάσσοντας τα παρακάτω αιτήματα:

 • Άμεση στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης.
 • Πρόσληψη Αρχιτεκτόνων στις υπηρεσίες των ΥΔΟΜ των ΟΤΑ και όλων των τεχνικών υπηρεσιών του δημοσίου.
 • Ψηφιοποίηση των αρχείων των υπηρεσιών.
 • Άρτια στελέχωση και λειτουργία των γνωμοδοτικών συμβουλίων.
 • Άμεση αναθεώρηση του σχετικού ΦΕΚ και κάλυψη των οφειλόμενων αποζημιώσεων των μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και ΤΕΕ.
 • Κωδικοποίηση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
 • Προσαρμογή του e- adeies για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων στη λειτουργία του.
 • Καλύτερο συντονισμό, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και ΥΠΠΟΑ (διατηρητέα, προστατευόμενες περιοχές κλπ).
 • Συντονισμός των υπηρεσιών για ενιαία αντιμετώπιση των πολεοδομικών θεμάτων.
 • Εξοπλισμό υπηρεσιών με επαρκές σύγχρονο τεχνολογικό υλικό.
 • Επανεξέταση της ανάγκης οργάνωσης και λειτουργίας ΥΔΟΜ σε κάθε Δήμο, σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξέλιξη και οργάνωση του ηλεκτρονικού συστήματος αδειών.
 • Οριστικές ρεαλιστικές λύσεις και αποφάσεις στο πεδίο των τακτοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών.
 • Ρεαλιστικές λύσεις και αποφάσεις στις διαδικασίες ελέγχου κατασκευών/αυθαιρέτων (ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας