ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Αυξημένες ευκαιρίες χρηματοδότησης υπάρχουν για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ, logistics, ανακύκλωση ενώ η αγροδιατροφή και ο τουρισμός είναι μεταξύ... Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης – ποιοί κλάδοι μπαίνουν στο νέο ΕΣΠΑ

Της Ντίνας Καράτζιου/

Αυξημένες ευκαιρίες χρηματοδότησης υπάρχουν για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ, logistics, ανακύκλωση ενώ η αγροδιατροφή και ο τουρισμός είναι μεταξύ των κλάδων, που θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ.

Με εννέα Τομεακά Προγράμματα και υψηλότερη χρηματοδότηση θα τρέξει το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής Περιόδου. Ποια είναι τα επενδυτικά σχέδια, οι μεταρρυθμίσεις και οι δράσεις τα οποία θα έχουν αυξημένες δυνατότητες χρηματοδότησης. Ποιοι κλάδοι της επιχειρηματικότητας ευνοούνται.

Πόσο αυξάνονται οι οικονομικοί πόροι της Νέας Προγραμματικής Περιόδου που θα εισρεύσουν στις ελληνικές Περιφέρειες  για επενδυτικά προγράμματα και νέες θέσεις εργασίας, προκειμένου να επουλώσουν τις πληγές της πανδημικής κρίσης.

Το πρώτο επίσημο σχέδιο του νέου ΕΣΠΑ στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του 2020. Με στόχο η έγκριση των νέων προγραμμάτων να επιτευχθεί πριν από το Φθινόπωρο του 2021 και τη διαδικασία του σχεδιασμού των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων να βρίσκεται σε εξέλιξη, η συνολική Δημόσια Δαπάνη των νέων Προγραμμάτων ανέρχεται στα   26.743.284.838 ευρώ ενώ η συνολική κοινοτική συμμετοχή στα 21.178.951.376 ευρώ

Τα νέα Τομεακά προγράμματα

Τα στοιχεία με την Αρχιτεκτονική του Νέου ΕΣΠΑ αναπτύχθηκαν λεπτομερώς από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκο σε πρόσφατη συνέντευξή του. Στις αλλαγές που ευνοούν, επιχειρηματικότητα και απασχόληση, είναι ότι στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου προστίθενται νέα Προγράμματα, όπως αυτό της Δίκαιης Μετάβασης, του Ψηφιακού μετασχηματισμού και της Πολιτικής Προστασίας.

Τομείς που ενισχύονται

Εξωστρεφείς δυναμικοί κλάδοι όπως η αγροδιατροφή, οι επενδύσεις  που αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την Ορθολογική Διαχείριση των Απορριμμάτων (ανακύκλωσης) και τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν logistics,θα έχουν αυξημένες ευκαιρίες χρηματοδότησης, μέσα από τα εννέα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Τα 9 Τομεακά Προγράμματα του Νέου ΕΣΠΑ

*Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» Δημόσια Δαπάνη 4.117.370.989 ευρώ

Προτεραιότητα ο Καινοτόμος και Έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός για την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα. Έμφαση στη Βιομηχανία 4.0, τα Clusters των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων (ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση), η ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας.

Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» Δημόσια Δαπάνη  637.898.862  ευρώ
Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό δημοσίου τομέα και την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών της χώρας.

*Πρόγραμμα «Περιβάλλον –Ενέργεια-Κλιματική Αλλαγή»  Δημόσια Δαπάνη  3.769.210.516 ευρώ

*Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών» Δημόσια Δαπάνη  2.313.798.223 ευρώ
Προτεραιότητα οι επενδύσεις στις βιώσιμες, έξυπνες και πολυτροπικές υποδομές μεταφορών (δρόμοι, λιμάνια, σιδηρόδρομοι) καθώς και η ανανέωση στόλου μέσων μεταφοράς.

*Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»      Δημόσια Δαπάνη  4.410.656.859 ευρώ
Προτεραιότητα η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (όπου η Ελλάδα είναι ουραγός), οι δράσεις κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση, δράσεις για την δημόσια υγεία, τη ψυχική υγεία, την κοινωνική ένταξη.

*Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» Δημόσια Δαπάνη 756.956.959 ευρώ

*Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» Δημόσια Δαπάνη 1.617.716.955 ευρώ Αφορά τις περιοχές που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης από το λιγνίτη (Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη) καθώς και τις ενεργειακές ανάγκες των νησιών.

*Προγράμματα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» (τα σημερινά προγράμματα INTERREG)

*Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» Δημόσια Δαπάνη 468.744.879 ευρώ

*Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» Δημόσια Δαπάνη 433.944.275 ευρώ

Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ)

Τα Περιφερειακά Προγράμματα παραμένουν και στη νέα περίοδο δεκατρία. Ο υπάρχων σχεδιασμός προβλέπει σημαντική ενίσχυση των προγραμμάτων αυτών, ο οποίος κυμαίνεται από 17% έως 85%, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε Περιφέρειας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι το το 1/3 των συνολικών πόρων της περιόδου 2021-2027 κατανέμεται στις ελληνικές περιφέρειες σε μια να αντιστραφεί το ασφυκτικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που δημιούργησε η πανδημική κρίση

Η προτεινόμενη κατανομή έχει ως εξής:
«Ανατολική Μακεδονία & Θράκη»: 604.933.191 €
«Κεντρική Μακεδονία»: 1.363.116.124 €
«Δυτική Μακεδονία»: 373.042.135 €
«Θεσσαλία»: 524.275.431 €
«Ήπειρος»: 403.288.795 €
«Βόρειο Αιγαίο»: 373.042.135 €
«Νότιο Αιγαίο»: 357.360.855 €
«Κρήτη»: 534.357.651 €
«Ιόνια Νησιά»: 272.219.935 €
«Στερεά Ελλάδα»: 403.288.795 €
«Δυτική Ελλάδα»: 594.850.970 €
«Αττική»: 2.025.044.839 €
«Πελοπόννησος»: 388.165.465 €

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας