ecopress
Του Γιώργου Παλαιτσάκη/ Πέντε διατάξεις με τις οποίες δίνονται λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν αυτή την περίοδο τους ιδιοκτήτες ακινήτων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο-σκούπα της...

Του Γιώργου Παλαιτσάκη/

Πέντε διατάξεις με τις οποίες δίνονται λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν αυτή την περίοδο τους ιδιοκτήτες ακινήτων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο-σκούπα της κυβέρνησης, το οποίο κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή. Συγκεκριμένα, όπως διευκρινίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), με τα άρθρα 54, 59, 91, 136-143 και 144 του νομοσχεδίου:

  1. 1. Παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλουν εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ακινήτων (Ε9) για την περίοδο 2010-2020, για να διορθώσουν στοιχεία των δηλωθέντων στο Taxisnet κτισμάτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων τους, χωρίς να επιβαρυνθούν με το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής των 100 ευρώ.
  2. 2. Παρατείνεται το «πάγωμα» των μισθωμάτων που καταβάλλει το Δημόσιο μέχρι τις 31 -12-2021.
  3. Δίνεται για πρώτη φορά το δικαίωμα της έγκυρης διεξαγωγής κάθε είδους Γενικών Συνελεύσεων με ηλεκτρονικά μέσα, και όχι με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών. Αυτό αφορά πλέον όχι μόνον τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά επεκτείνεται και σε όλες τις νομικές οντότητες που διέπονται από τον Αστικό Κώδικα, όπως είναι τόσο τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά και όλες οι Γενικές Συνελεύσεις των πολυκατοικιών της χώρας, που συνέρχονται συνήθως στο τέλος ή στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους. Η δυνατότητα αυτή θα ισχύσει μέχρι την 3 η-3-2021.
  4. 4. Ρυθμίζεται με αίτηση των οφειλετών η εξόφληση οφειλών προς τους δήμους έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό κάθε δόσης τα 20 ευρώ για ιδιώτες, και τα 50 ευρώ για επιχειρήσεις. Ειδικότερα: α) Οφειλές, από οποιαδήποτε αιτία, προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού (δήμους) και όλα τα νομικά τους πρόσωπα, οι οποίες έχουν γεννηθεί έως τις 31 /12/2020 και έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν μέχρι τις 28/2/2021, μπορούν να ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους Υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου. Η καταβολή των οφειλών θα πραγματοποιείται με απαλλαγή από το ποσοστό των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

►        Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με ολική απαλλαγή κατά ποσοστό 100%

►        Εξόφληση σε 2 έως 12 δόσεις, με απαλλαγή 90%

►        Εξόφληση σε 13 έως 48 δόσεις, με  απαλλαγή 80%

►        Εξόφληση σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή 70%

►        Εξόφληση σε 73 έως 120 δόσεις, με απαλλαγή 60%

β) Στη ρύθμιση μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

►       Τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου

►        Έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών

►        Δεν έχουν βεβαιωθεί επειδή εκκρεμεί γι’ αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα

γ) Στη ρύθμιση μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο, δ) Η υποβολή της αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) από 1 ης/3/2021 έως 30/6/2021. Η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση θα καταργείται αυτοδικαίως.

Κάθε μηνιαία δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα, και των πενήντα 50 ευρώ για οφειλέτες που είναι επιχειρήσεις κάθε είδους. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά προς τον οικείο δήμο, ε) Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις, παρέχεται πλήρης απαλλαγή από το εναπομείναν ποσό των προσαυξήσεων και προστίμων.

  1. 5. Προβλέπεται ότι οι οφειλές δημοτικών τελών που προέκυψαν αναδρομικά για το διάστημα από την 1η-1-2020 και μέχρι σήμερα για 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων μετά την αποκάλυψη των αδήλωτων επιφανειών των ακινήτων τους στην οποία προέβησαν υποβάλλοντας σχετικές δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, θα καταβληθούν έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις (μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ κ.λπ.). Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης θα είναι τα 10 ευρώ για τους ιδιώτες, και τα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα, αυτεπαγγέλτως και χωρίς αίτηση των οφειλετών.
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας