ecopress
Του Γιώργου Κορτέση* Δικηγορος Λουξεμβούργου Επενδυτικών Κεφαλαίων Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι επενδυτές και διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον αναφορικά με τον... Οι τεχνολογικές εξελίξεις σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές & επενδύσεις,

Του Γιώργου Κορτέση* Δικηγορος Λουξεμβούργου Επενδυτικών Κεφαλαίων

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι επενδυτές και διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον αναφορικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στο πλαίσιο γενικότερα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και ειδικότερα των επενδυτικών κεφαλαίων (investment funds). Αυτό το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην ψηφιοποίηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των επενδύσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα, ιδιαιτέρως μέσω της DLT.

Όλο και περισσότεροι επενδυτές εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον αναφορικά με την αντικατάσταση των παραδοσιακών τρόπων συμμετοχής (λ.χ. μετοχές) και μέσων λειτουργίας, από ειδικά μέσα που χρησιμεύουν ως μέσα συναλλαγής ή αποδεικτικά δικαιώματος χρήσης μιας λειτουργίας, τα λεγόμενα «tokens».

Στον κόσμο των επενδυτικών κεφαλαίων, η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, δύναται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο συντελείται η ψηφιοποίηση, μεταφορά, αποθήκευση και διαχείριση της πληροφορίας. Η σημαντικότερη εφαρμογή εντοπίζεται ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται και επεξεργάζεται η πληροφορία τόσο από την μεριά των επενδυτών όσο και από τη μεριά των διαχειριστών κεφαλαίων και των φορέων παροχής υπηρεσιών (λ.χ., θεματοφύλακες, αποθετήρια, κ.ά.). Οι συναλλαγές καθώς επίσης και οι λεπτομέρειες αυτών καταγράφονται σε πολλαπλές βάσεις ταυτόχρονα και από διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη και σημαντικά οφέλη ανακύπτουν όπως αναλύεται παρακάτω. Από τεχνικής άποψης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα token απαιτείται η καταγραφή ενός προϊόντος σε κρυπτογραφημένη μορφή (crypto-asset) σε μία αλυσίδα συστοιχιών ή blockchain όπως είναι ευρύτερα γνωστή, όντας και ο πλέον διαδεδομένος τύπος τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (tokenization process).

Αξίζει να αναφερθεί, ότι σε χώρες που αποτελούν σημαντικά επενδυτικά κέντρα (όπως λ.χ. το Λουξεμβούργο) υπάρχουν ήδη funds βασισμένα στην τεχνολογία blockchain, πάροχοι σχετικών υπηρεσιών (λ.χ., tokenizers, εξειδικευμένες νομικές εταιρίες κλπ.) και βεβαίως σαφές νομικό πλαίσιο για την λειτουργία τους.

Τα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση DLT και tokens στο πλαίσιο λειτουργίας των επενδυτικών κεφαλαίων είναι τα παρακάτω:

-Λειτουργική βελτιστοποίηση: Η χρήση DLT συμβάλλει στην αποφυγή εσφαλμένων συμφωνιών λογαριασμών (reconciliations) και αυτοματοποιεί τις διαδικασίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ταχύτερες, οικονομικότερες και ευκολότερες συναλλαγές.

-Ασφάλεια ως προς την διαχείριση δεδομένων: Η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού επιτρέπει την κυκλοφορία δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων μερών με διαφάνεια και σε συνθήκες πραγματικού χρόνου.

-Διευρυμένη επενδυτική βάση: μειώνονται τα ελάχιστα όρια επένδυσης και ξεπερνούνται πολύπλοκες διαδικασίες που έχουν συνήθως οι επενδύσεις σε παραδοσιακά επενδυτικά προϊόντα και σχήματα με αποτέλεσμα να διευρύνεται η επενδυτική βάση.

-Χαμηλότερο κόστος: Η χρήση DLT δύναται να επιτρέψει σε ισχυρούς (κυρίως θεσμικούς) επενδυτές που κατέχουν την απαιτούμενη τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη και δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις τους με μικρότερο κόστος, κάνοντας την συνολική επενδυτική διαδικασία ευκολότερη και ταχύτερη.

-Ταχύτητα διεκπεραίωσης συναλλαγών: Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση tokens σε ένα fund είναι η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η αγορά ή επαναγορά των tokens (subscription/redemption of tokens) ακόμα και ταυτόχρονα με την σχετική εντολή, ενώ η συγκεκριμένη διαδικασία προϋπέθετε την ενεργό συμμετοχή των αποθετηρίων και διαχειριστών που επεξεργάζονται τις συγκεκριμένες εντολές, γεγονός που συνήθως απαιτούσε τουλάχιστον δύο – τρεις εργάσιμες μέρες.

-Διαφάνεια: Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις ενός κατόχου token συνήθως ενσωματώνονται σε ένα security token το οποίο αναπαριστά ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο (asset) ή ένα δικαίωμα επί αυτού και είναι σχεδόν απίθανο να κλαπεί ή να αλλοιωθεί.

Συμπερασματικά, στο πλαίσιο της διαρκούς αναπτυσσόμενης αγοράς των επενδυτικών κεφαλαίων και με δεδομένη την προτίμηση όλο και περισσότερων επενδυτών σε μη παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα, τα investment funds δύνανται να προσφέρουν σημαντικές λύσεις και εναλλακτικές στους κεφαλαιακούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις τράπεζες. Σε αυτή την κατεύθυνση, τα funds τα οποία θα ενσωματώσουν μοντέλα λειτουργίας βασιζόμενα στην τεχνολογία θα συμπαρασύρουν και την εξέλιξη του μοντέλου λειτουργίας των τραπεζών και παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών και θα τα θέσει σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των «παραδοσιακών» funds αναφορικά με τις προτιμήσεις των επενδυτών.

*Γιώργος Κορτέσης Δικηγόρος Λουξεμβούργου Επενδυτικών Κεφαλαίων. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές επενδυτικό και εμπορικό δίκαιο και στην επενδυτική διαιτησία από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.
powergame.gr

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας