ecopress
Τη μεγάλη αναγκαιότητα για  προσλήψεις μόνιμου τεχνικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων επισημαίνει η Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ, αναλύοντας τα στοιχεία μελέτης... Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ: αυτονόητη αναγκαιότητα οι προσλήψεις μηχανικών στους δήμους

Τη μεγάλη αναγκαιότητα για  προσλήψεις μόνιμου τεχνικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων επισημαίνει η Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ, αναλύοντας τα στοιχεία μελέτης της ΕΕΤΑΑ  που αποτυπώνει την κατάσταση των ΥΔΟΜ και των  Τεχνικών Υπηρεσιών των δήμων της χώρας.

Στην ανάλυση των στοιχείων που αποτυπώνει έρευνα που διεξήγαγε  η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας που υπέγραψε με την ΚΕΔΕ, προχωράει η  Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ, σε μία ανακοίνωση, στην οποία ερμηνεύει με μία δεύτερη ανάγνωση τα στοιχεία  που αποκαλύπτουν πίσω από τις γραμμές την ένδεια επιστημονικού  τεχνικού προσωπικού στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν (μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για τις Τ.Υ. από τους 332 Δήμους της Χώρας, οι 235 Δήμοι (70,8 % επί του συνόλου) διαθέτουν Τεχνική Υπηρεσία που λειτουργεί ικανοποιητικά ενώ οι 75 (22,6 % επί του συνόλου) με μερική υποστήριξη από άλλο φορέα και οι 22 υπόλοιποι Δήμοι (ποσοστό 6,6 %) δεν έχουν Τεχνική Υπηρεσία (Τ.Υ)

Προβληματισμός

Ο προβληματισμός ωστόσο, όπως αναφέρει, είναι, από τις 235 Τ. Υ., που ο βαθμός λειτουργίας τους θεωρείται πλήρης μόνο οι 67 (22%) έχουν στο δυναμικό τους 10 και πλέον μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ Επίσης μόνο 117 Τ.Υ. (38%) έχουν 4 και πλέον μηχανικούς ΠΕ στο δυναμικό τους. Τονίζει δε, ότι μια Διεύθυνση Τ. Υ. για να μπορεί να ανταπεξέλθει στοιχειωδώς, απαιτείται σε επίπεδο οργανική μονάδας να αποτελείται από 3 Τμήματα που να έχουν δύο τεχνικούς υπαλλήλους τουλάχιστον το καθένα και οπωσδήποτε γραμματειακή υποστήριξη.

Ελλιπέστατο προσωπικό

Και υπογραμμίζει πως με  βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι 215 από τις 332 Τ. Υ. λειτουργούν με ελλιπέστατο προσωπικό πολύ κάτω ακόμη και από τα ελάχιστα κριτήρια που απαιτούνται για σωστή λειτουργία. Επιπρόσθετα απουσιάζουν και απαιτούμενες ειδικότητες. Η έλλειψη ειδικοτήτων διαπιστώνεται στις επιτροπές αφανών και παραλαβής όπου για να συμπληρωθεί ο αριθμός των απαιτουμένων συμμετεχόντων πολλές φορές αναγκάζονται πχ πολιτικοί μηχανικοί να παραλαμβάνουν εργασίες Η/Μ κλπ.

Λίγες Διευθύνσεις

«Ένα ακόμη ποιοτικό στοιχείο της μελέτης που μας προβληματίζει», αναφέρεται από τα μέλη της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ, «είναι ότι μόνο 164 Τ. Υ. (53 %) λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης. Οι υπόλοιπες είναι Τμήματα ή Γραφεία.Έχοντας γνώση του τεράστιου τεχνικού αντικειμένου που, σύμφωνα με τον Καλλικράτη και τις μετέπειτα αναδιαρθρώσεις του, είναι επιφορτισμένες οι Τ. Υ. των Δήμων (κτιριακά – σχολικές μονάδες, συγκοινωνιακά – όλο το δημοτικό οδικό δίκτυο, υδραυλικά – όλα τα ρέματα εντός των ορίων του Δήμου και αυτεπιστασία) θεωρούμε ότι η αποτύπωση της ΕΕΤΑΑ ωραιοποιεί μια κατάσταση υποστελέχωσης και το ποσοστό των Τ.Υ. που μπορούν να αντιμετωπίσουν όλο το παραπάνω τεχνικό αντικείμενο σε καμία περίπτωση δεν είναι 70,8 % επί του συνόλου ακόμα κι αν δεν δέχονται καμία άλλη υποστήριξη.Παρόλα αυτά όντως οι Τ. Υ. ιδίως των μεγάλων δήμων είναι για τα δεδομένα της εποχής αρκετά στελεχωμένες κυρίως λόγω των προσλήψεων που είχαν γίνει με το Σχέδιο Καποδίστριας και την συγχώνευση των Καποδιστριακών Δήμων στις συνενώσεις που έφερε ο «Καλλικράτης».

Συνολικά σε όλες τις τεχνικές Τ.Υ. των δήμων της χώρας απασχολούνται, μόνιμο προσωπικό ή αορίστου χρόνου 2550 ΠΕ και ΤΕ Μηχανικοί, εκ των οποίων οι 1.613 είναι μηχανικοί ΠΕ και οι 937 είναι μηχανικοί ΤΕ. Αν συνυπολογίσουμε στους ΠΕ Μηχανικούς και αυτούς που ανήκουν σε άλλους κλάδους (ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Περιβάλλοντος κατά κύριο λόγο) διαπιστώνουμε ότι το 1Α τουλάχιστον του έμψυχου δυναμικού της ΕΜΔΥΔΑΣ εργάζεται σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

Δεν αποτυπώνεται στη μελέτη

Ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν αποτυπώνει η μελέτη της ΕΕΤΑΑ  σύμφωνα με την Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ είναι η απώλεια τεχνογ­νωσίας και «υπηρεσιακής μνήμης» λόγω των συνεχόμενων αποχωρήσεων έμπειρων μη­χανικών με συνταξιοδότηση. Τα ημίμετρα τύπου «κινητικότητας» εννοείται ότι δεν λύνουν το πρόβλημα αφού οι Δήμοι σαν φορείς υποδοχής κάθε άλλο παρά ελκυστικοί είναι για την πλειοψηφία των συναδέλφων ακριβώς λόγω των συνθηκών εργασίας που έχουν κατά πολύ επιδεινωθεί κυρίως λόγω του τεράστιου αντικειμένου και της υποστελέχωσης. Όπως επίσης θεωρούμε μεθοδολογικό λάθος της μελέτης το ότι δεν αποτυπώνεται ο συνεχώς επιδεινούμενος μ. ο. ηλικίας των συναδέλφων.

Λείπει το αυτονόητο

«Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη για τις ΥΔΟΜ από τους 332 Δήμους της Χώρας»,οι 168 μόλις Δήμοι (51%) διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης ενώ οι 164 (49%) όχι. Από τις 168 ΥΔΟΜ, οι 16 (10%) λειτουργούν μερικώς, λαμβάνοντας υποστήριξη από άλλες ΥΔΟΜ. Από αυτές (168) 4 δε διαθέτουν καθόλου προσωπικό, 22 δεν έχουν καθό­λου Μηχανικό ΠΕ, 28 απασχολούν μόνο 1 μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, άλλες 28 μονάχα 2 και 16 απασχολούν 3. Οι 96 από τις 168 (ποσοστό μεγαλύτερο του 57%) δηλαδή λειτουργούν με ελλιπέστατο προσωπικό πολύ κάτω ακόμη και από τα ελάχιστα κριτήρια του Νόμου. Επιπρόσθετα απουσιάζουν και οι απαιτούμενες ειδικότητες καθώς 20 από αυτές δεν διαθέ­τουν Πολιτικό Μηχανικό, 76 δεν διαθέτουν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, 74 δεν διαθέτουν Το­πογράφο Μηχανικό και 94 δεν διαθέτουν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό. Τέλος πουθενά στις 31 σελίδες της μελέτης δεν προτείνεται το αυτονόητο: Προσ­λήψεις μόνιμου τεχνικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων» , καταλήγει η ανακοίνωση

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας