Παγώνουν για ένα μήνα οι αποφάσεις υπηρεσιών, επιτροπών και συμβουλίων της κεντρικής διοίκησης, Περιφερειών και Δήμων για επενδύσεις, πολεοδομικές αναπτύξεις, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, προγραμμάτων, για... «Παγώνουν» για ένα μήνα αποφάσεις για έργα, μελέτες και αυθαίρετα

Παγώνουν για ένα μήνα οι αποφάσεις υπηρεσιών, επιτροπών και συμβουλίων της κεντρικής διοίκησης, Περιφερειών και Δήμων για επενδύσεις, πολεοδομικές αναπτύξεις, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, προγραμμάτων, για μικρά και μεγάλα έργα και μελέτες.

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) κήρυξε απεργία-αποχή των διπλωματούχων μηχανικών από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) καθώς και από το σύνολο των Τεχνικών Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν διπλωματούχοι μηχανικοί του Δημοσίου (Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ,  Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων του Ν4412/16, Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών, Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων).

Η αποχή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για ασφαλιστικά και εργασίακά θέματα  θα γίνει από τις 17 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 20 Μαρτίου 2020  με ανοικτό το ενδεχόμενο χρονικής επέκτασης των κινητοποιήσεων του κλάδου, όπως υπογραμμίζεται στο εξώδικο που απέστειλε η Ομοσπονδία στους εμπλεκόμενους υπουργούς και φορείς.

Ήδη προκηρύχθηκε για τις 19 Μαρτίου πανελλαδική στάση εργασίας από την έναρξη του ωραρίου έως τις 12 μ.μ., ενώ οι πρωτοβάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ είναι εξουσιοδοτημένες να πραγματοποιήσουν στην περιοχή ευθύνης τους κατά τη διάρκεια του απεργιακού μήνα στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις, να αποκλείσουν τη λειτουργία Πολεοδομικών Γραφείων, Συμβουλίων Δημοσίων Έργων κλπ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και απλή ανακοίνωση.

Οι κινητοποιήσεις των διπλωματούχων μηχανικών του Δημοσίου στρέφονται εναντίον του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών που εκχωρεί αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας σε «Αναπτυξιακές Εταιρίες», αλλά και εναντίον της κυβερνητικής ανακοίνωσης για την ανάθεση της επίβλεψης των Δημοσίων Έργων σε Μητρώο Ιδιωτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και ο γενικός γραμματεάς Κώστας Σάσσαλος, βασικά αιτήματα των κινητοποιήσεων του κλάδου είναι, όπως αναφέρονται στο εξώδικο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ:

  • Οι προσλήψεις διπλωματούχων μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες
  • Η ενίσχυση των δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι η ιδιωτικοποίηση τους
  • Η θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των διπλωματούχων μηχανικών
  • Η νομική κάλυψη των διπλωματούχων μηχανικών

Αιχμή το ασφαλιστικό

Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων ειδικά για τους διπλοασφαλισμένους μηχανικούς, βρίσκονται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Σε ανακοίνωση-παρέμβαση για το ασφαλιστικό που προκαλεί μεγάλο αναβρασμό στον κλάδο, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι απουσιάζει «οποιαδήποτε πρόβλεψη για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης (και παράνομης) καθυστέρησης στην απονομή συντάξεων, ειδικά στους διπλοασφαλισμένους μηχανικούς». Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας «σχεδόν 4 χρόνια μετά, δεν έχει εκδοθεί ακόμα καμία οριστική σύνταξη Διπλοασφαλισμένου (εκδίδονται με 2,5 χρόνια καθυστέρηση συντάξεις μόνο στο σκέλος του Δημοσίου). Αντίστοιχα μεγάλες καθυστερήσεις συναντάμε και στους μονοασφαλισμένους συναδέλφους μας (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)».

Η Ομοσπονδία διεκδικεί:

-να υπάρξει στελέχωση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών για να προχωρήσουν ταχύτερα οι απονομές

-να ολοκληρωθεί επιτέλους η προβλεπόμενη μηχανογραφική εφαρμογή για την παράλληλη ασφάλιση

-να εκδοθούν άμεσα οι άνω των 2 ετών εκκρεμούσες οριστικές συντάξεις και μέχρι να επιλυθεί οριστικά το θέμα

-να χορηγείται Προσωρινή σύνταξη που να περιλαμβάνει και το σκέλος της Προσαύξησης Σύνταξης (στο 80% της αναμενόμενης) λόγω παράλληλης ασφάλισης, όπως ακριβώς γίνεται και για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι «η παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ευτυχώς απέτρεψε τη δρομολογημένη μείωση της προσαύξησης σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης, αλλά παραμένει αβέβαιη η τύχη της Ειδικής Προσαύξησης, η οποία δεν αναφέρεται καθόλου στο νομοσχέδιο. Παραμένουν όλα τα δυσμενή όρια ηλικίας (40 έτη και 62 ετών ή 67 ετών με 15 έτη) του Ν.4336/15, εξαφανίζεται η 13η και 14η σύνταξη παρά το γεγονός ότι πληρώναμε αντίστοιχες εισφορές, το κράτος εγγυάται μόνο την ελάχιστη Εθνική Σύνταξη».

Επικουρική ασφάλιση

Για το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρική ασφάλιση) υπογραμμίζεται ότι «ενσωματώνεται στον ΕΦΚΑ κι ανοίγει έτσι ο δρόμος για την πιθανή πλήρη κατάργησή του μελλοντικά, ή την από κοινού ιδιωτικοποίηση τους σε επόμενη φάση. Τα κοινά πλέον κεφάλαια Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης ενδεχομένως να αποτελέσουν το «αποθεματικό» για τον διακηρυγμένο στόχο ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης, ο οποίος απουσιάζει μεν από το Νομοσχέδιο, παραμένει όμως ως πρόθεση, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις».

Επίσης «παραμένουν μεν οι μειώσεις εισφορών που είχαμε πετύχει το προηγούμενο διάστημα (στο Εφάπαξ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ κλπ), αλλά υπάρχει ασάφεια για τη βάση υπολογισμού του ασφαλιστέου μισθού (προσωπική διαφορά) που μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις εισφορών.

Εφάπαξ

Όσον αφορά στον υπολογισμό του Εφάπαξ, παρά τις άριστες μας γνώσεις στα μαθηματικά, αναφέρει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε το ακόλουθο:

Είναι δεδομένο ότι νέες καθυστερήσεις στις απονομές Συντάξεων και Εφάπαξ θα προκύψουν λόγω ενοποίησης ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ και νέων Εγκυκλίων. Το διοικητικό χάος που έχει ήδη προκληθεί σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ με συνεχή λάθη και εσφαλμένα ειδοποιητήρια, ειδικά στους μισθωτούς Μηχανικούς βάσιμα φοβόμαστε ότι θα γενικευθεί. Οι διαδικασίες ορθής παρακράτησης των εισφορών των Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ μέσω ΑΠΔ με ενιαίους κανόνες και επιστροφή ποσών που κακώς παρακρατήθηκαν, επίσης απουσιάζουν.

Προτάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Στην ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σημειώνεται ότι απουσιάζουν επίσης τεκμηριωμένες προτάσεις της, που έχει πολλαπλώς καταθέσει, όπως :

-η Πρόταση τροπολογίας για Μητέρες μονοασφαλισμένες στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ

κατάργηση μη ανταποδοτικών κρατήσεων του Ν3986/11

μείωση του ασφαλιστέου μισθού στις περιπτώσεις εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης, που αποβαίνει σε βάρος των ασφαλισμένων

-η δυνατότητα μεταφοράς μέρους του μη παράλληλου χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

-η δυνατότητα χορήγησης του Εφάπαξ παράλληλα με τη χορήγηση της προσωρινής ΚΣ, ώστε να αποφευχθούν οι τεράστιες σημερινές καθυστερήσεις

-η έκδοση Εγκυκλίου με σαφείς οδηγίες για την παροχή της προσαύξησης σύνταξης (από το ΤΣΜΕΔΕ) στους ήδη συνταξιούχους προ Ν.4387/16

-η επαναφορά της δυνατότητας συνυπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, του χρόνου που έχει διανυθεί στον πρώην ΕΛΠΠ σε κάποιο επικουρικό Ταμείο (πχ ΤΕΑΔΥ) , ειδικά σε περιπτώσεις όπου συνάδελφοι μας δεν έχουν επαρκή χρόνο στο επικουρικό τους ταμείο.

Όσον αφορά τον επαναϋπολογισμό της σύνταξης των προ Ν4387/16 Μισθωτών Μηχανικών προτείνουμε την κάτωθι τροπολογία:

«Στο άρθρο 25 του νέου ασφαλιστικού νόμου που τροποποιεί το άθρο14 του Ν. 4387/16 να προστεθεί μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1β του άρθρου 14 του Ν. 4387/16 το κατωτέρω εδάφιο: « στην περίπτωση της παράλληλης απασχόλησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος νόμου κατά την οποία οι εργαζόμενοι κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να λαμβάνουν αντίστοιχες αποδοχές, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων συντάξεων θα ληφθούν οι αποδοχές με τις οποίες κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα κύρια σύνταξη του άλλου ταμείου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου 1β» .

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας