ecopress
Έως τις 8 Αυγούστου 2018 μπορούν να εξαγοραστούν εκτάσεις που εκχερσώθηκαν πριν από το 1975 σε περιοχές που δεν έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες. Παραμένει...

Έως τις 8 Αυγούστου 2018 μπορούν να εξαγοραστούν εκτάσεις που εκχερσώθηκαν πριν από το 1975 σε περιοχές που δεν έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες. Παραμένει παράλληλα  η προθεσμία της 7ης Σεπτεμβρίου 2017 για χωράφια σε κυρωμένους δασικούς χάρτες. Προβλέπεται πρόσθετη επιβάρυνση 10% για τις εκτάσεις που άλλαξαν χρήση μετά το 1975, όπου απαιτείται και έγκριση δασικής υπηρεσίας Το αντάλλαγμα χρήσης μπορεί να εξοφληθεί σε 100 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 €

Παράταση για έναν ακόμη χρόνο, μέχρι δηλαδή και τις 8 Αυγούστου 2018, δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου οι αγρότες να εξαγοράσουν την έκταση δασικού χαρακτήρα που εκχέρσωσαν για γεωργική εκμετάλλευση πριν από τις 11 Ιουνίου 1975. Αν και πρόκειται για μια παράταση – συνέχεια της τριετούς διορίας που δόθηκε το 2014, οι αγρότες δεν είχαν χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου το συγκεκριμένο εργαλείο. Το τελευταίο διάστημα, βέβαια, μετά την κύρωση των δασικών χαρτών, έχει αρχίσει να υπάρχει μια πρώτη κινητικότητα – ωστόσο οι Διευθύνσεις Δασών τονίζουν πως είναι αρκετά μικρή και κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.
Αξίζει να σημειωθεί πως για τις περιοχές, που υπάρχει ήδη αναρτημένος δασικός χάρτης, παρέχεται έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017 η δυνατότητα εξαγοράς της έκτασης, εφόσον αυτή έχει χαρακτηριστεί ως ΔΑ ή ΧΑ και η εκχέρσωσή της για γεωργική καλλιέργεια έχει γίνει πριν από την 11 η Ιουνίου 1975, ώστε η έκταση αυτή να εξαιρεθεί της προσωρινής κύρωσης του χάρτη και να μη θιγούν τα συμφέροντα του αγρότη.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η δυνατότητα εξαγοράς δίνεται για όλες τις εκτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 5-14 του άρθρου 47 του ν. 998/79 και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Όπως σημειώνει το υπουργείο, «η διάταξη αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί εν όψει της κύρωσης των δασικών χαρτών της χώρας». Να υπενθυμίσουμε πως αντίστοιχη ρύθμιση υπάρχει σε ισχύ και για την αλλαγή χρήσης εκτάσεων που εκχερσώθηκαν από το 1975 έως το 2007, όπου και παραχωρείται η έγκριση επέμβασης από τη Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 47Β του ν. 998/79.
-Το κόστος εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις: Πιο συγκεκριμένα, γεωργικά καλλιεργούμενες εκτάσεις των οποίων η μορφή άλλαξε από δάσος σε αγρό έως το 2007 ως εξής και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής που έχει γίνει η επέμβαση:

  • σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% της καθοριζόμενης αξίας τους (αξία δάσους),
  • σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 12,5% της καθοριζόμενης αξίας τους,
  • σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει (αφορά εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν πριν από το 1975 για γεωργική εκμετάλλευση χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις), το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 15% της καθοριζόμενης αξίας τους.
    Επιπλέον, για τις εκτάσεις που άλλαξαν χρήση από δάσος σε αγρό από το 1975 έως το 2007, υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση της τάξης του 10% της «αξίας δάσους», που θα καλύπτει τη «δαπάνη αναδάσωσης». Οπότε, τα ποσοστά για τις ανωτέρω κατηγορίες εκτάσεων διαμορφώνονται σε 30%, 22,5% και 25%, αντίστοιχα.
    Οι εκτάσεις προ του 1975 δεν υπόκεινται στη «δαπάνη αναδάσωσης». Το αντάλλαγμα χρήσης μπορεί να καταβληθεί σε 100 δόσεις με ελάχιστη δόση 30 ευρώ.
    Η μείωση αυτή συμπληρώνει τη μείωση που προέβλεψε ο νόμος 4467/2017 στο κόστος εξαγοράς μιας έκτασης δασικού χαρακτήρα που άλλαξε χρήση για γεωργική εκμετάλλευση πριν από το 1975, όπου προβλέπεται πια η καταβολή του 14 της αντικειμενικής αξίας. Με τον ίδιο νόμο έχουν επέλθει και σημαντικές βελτιώσεις των απαιτήσεων της αίτησης που υποβάλλουν στις Δασικές Υπηρεσίες οι αγρότες και καλλιεργητές, αφού δεν απαιτείται πια υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007, εφόσον αυτές είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ, ενώ σε όλες τις παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται πια η ύπαρξη μικροεγκαταστάσεων (υπόστεγα, μετρητές ΔΕΗ, δεξαμενές, γεωτρήσεις κ,λπ.) που εξυπηρετούν τη γεωργική καλλιέργεια.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας