Παράταση έως τις 31.12.2019 στη λειτουργία οργάνων και επιτροπών πολεοδομικών θεμάτων του νόμου 4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος χορηγείται... Παράταση λειτουργίας οργάνων πολεοδομικών θεμάτων

Παράταση έως τις 31.12.2019 στη λειτουργία οργάνων και επιτροπών πολεοδομικών θεμάτων του νόμου 4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος χορηγείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που υπέγραψαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του ecopress , που έγραψε ότι  με υπουργική απόφαση παρατείνεται η θητεία  όλων των υπαρχόντων συμβουλίων και επιτροπών αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού έργου και ελέγχου, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ταυτοχρόνως ανανεώνεται η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών τους.

Τα όργανα αυτά είναι: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου, Επιτροπές Προσβασιμότητας, Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων Αιγαίου. Η παράταση δίνεται έως το τέλος του έτους προκειμένου να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη συγκρότηση και στελέχωση των Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων Ελέγχου Δόμησης που προβλέπει ο νόμος, δεδομένου ότι υπάλληλοι των Παρατηρητηρίων θα συμμετέχουν στα νέα συμβούλια και τις επιτροπές. Επιπλέον, με ΚΥΑ των τριών συναρμόδιων υπουργών χορηγείται παράταση έως 31.12.2019 για ακόμα δύο όργανα: Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας-Θράκης και το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων Μακεδονίας-Θράκης.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας