ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Εγκύκλιος της ΓΓ ΕΣΠΑ παρουσιάζει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ,  τα έργα που εντάσσονται και αυτά που αποκλείονται από το... Ποια έργα «κόβονται», ποια μπαίνουν στο νέο ΕΣΠΑ, οι όροι χρηματοδότησης μελετών

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Εγκύκλιος της ΓΓ ΕΣΠΑ παρουσιάζει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ,  τα έργα που εντάσσονται και αυτά που αποκλείονται από το νέο ΕΣΠΑ και ταυτοχρόνως τους όρους, που πρέπει να τηρηθούν για να χρηματοδοτηθούν οι μελέτες τους από το «τρέχον» ΕΣΠΑ.

 Ειδικότερα η  εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτριου Σκάλκου, που φέρνει στο φως το ecopress  παρουσιάζει:

 • Τα έργα και τις κατηγορίες επενδύσεων, που δεν θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ, όπως επίσης και τα έργα και μελέτες που μπορούν να ενταχθούν στη νέα προγραμματική περίοδο, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τον Κανονισμό του Ειδικού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης  και του Ταμείου Συνοχής.
 • Τους τρεις βασικούς όρους, οι οποίοι πρέπει να πληρούνται για να χρηματοδοτηθούν από το «τρέχον» ΕΣΠΑ μελέτες ωρίμανσης έργων, με προοπτική να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ, όπως τις έλαβε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τη μορφή απαντήσεων, σε σχετικές ερωτήσεις που υπέβαλε προς την ΕΕ.

Παράλληλα αποκαλύπτεται ότι πολλά, μεγάλα και σημαντικά έργα βρίσκονται σε τροχιά διακινδύνευσης, καθώς , σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΓΓ ΕΣΠΑ διαγράφεται η προοπτική, όχι μόνον να αποκλειστούν από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και οι μελέτες ωρίμανσης τους ακόμη και εάν βρίσκονται σε προωθημένο στάδιο ή έχουν ολοκληρωθεί να καταστούν μη επιλέξιμες και η χρηματοδότηση τους να  αφαιρεθεί από την τελική δήλωση δαπανών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του «τρέχοντος» ΕΣΠΑ  2014-2020.

Recovery Fund και εθνικό σχέδιο ανάκαμψης

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος  του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ εκδόθηκε και στάλθηκε προς όλα τα υπουργεία, τις Περιφέρειες και τις διαχειριστικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, στις 25 Φεβρουαρίου, (αριθ. πρωτ.: 22392 – 25-02-2020), δηλαδή πριν ληφθούν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό και εν συνεχεία σε εγχώριο επίπεδο για την αναδιάταξη της διαχείρισης αδιάθετων και νέων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

Η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ωστόσο παραμένει έως και σήμερα σε ισχύ και διατηρεί τη σημασία της για τις αναμενόμενες εξελίξεις στο μέτωπο των χρηματοδοτήσεων έργων και μελετών του ΕΣΠΑ. Στο μεταξύ εξετάζεται η δυνατότητα επέκτασης του προσωρινού κοινοτικού πλαισίου ευελιξίας στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και για το έτος 2021. Ταυτοχρόνως παραμένουν σταθερές οι κατευθύνσεις της ΕΕ για τα έργα και τις μελέτες επενδύσεων, που δεν θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ, όπως επίσης και τα έργα και μελέτες που μπορούν να ενταχθούν στη νέα προγραμματική περίοδο.

Άρθρο ΓΓ ΕΣΠΑ

Ο γενικός γραμματέας ΕΣΠΑ Δημήτριος Σκάλκος ανάρτησε στις 29 Απριλίου 2020  άρθρο του στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Κοινοτικοί πόροι και επανεκκίνηση της οικονομίας»,  στο οποίο σημειώνει ότι: « σε αναμονή των λεπτομερειών του πρόσφατα ανακοινωθέντος ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης (Recovery Fund) για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας στην μετά τον Covid-19 εποχή, κάθε πρόβλεψη πρέπει να θεωρείται παρακινδυνευμένη».

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «τα οριζόντια μέτρα ενίσχυσης πρέπει να αντικατασταθούν από στοχευμένες δράσεις ενίσχυσης τομέων οικονομικής δραστηριότητας και κοινωνικών ομάδων που θα διαμορφώνονται παράλληλα με την επαναφορά των διαφόρων κλάδων στην ομαλότητα».

Παράλληλα αναφέρει ότι «από την ευρωπαϊκή απάντηση των επόμενων ημερών και τη λειτουργική ενσωμάτωσή της σε ένα εθνικό σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό ο χρόνος και η δυναμική της επανόδου σε ένα νέο κύκλο διεθνούς οικονομικής ανάπτυξης».

Έγκαιρη προετοιμασία

Στην εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείς Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να χρηματοδοτηθούν από το «τρέχον» ΕΣΠΑ μελέτες ωρίμανσης έργων, με προοπτική να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ σημειώνεται ότι:

Η εμπειρία από την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της τρέχουσας περιόδου 2014-2020 καταδεικνύει ότι η εξασφάλιση ώριμων έργων από την έναρξη μιας περιόδου, αλλά και η συνεχής ωρίμανση έργων κατά τη διάρκεια της, αποτελεί σημαντικό παράγοντα τόσο για την έγκαιρη ενεργοποίηση της όσο και για την επιτυχή ολοκλήρωση της. Δεδομένου ότι το έτος 2021 σηματοδοτεί και την τυπική έναρξη της προγραμματικής περιόδου (ΠΠ) 2021-2027, η έγκαιρη προετοιμασία και ωρίμανση έργων επιλέξιμων για συγχρηματοδότηση στη νέα ΠΠ, κρίνεται επιβεβλημένη ιδιαίτερα για έργα που λόγω του υψηλού προϋπολογισμού και προαπαιτούμενων διαδικασιών είναι χρονοβόρα και απαιτητικά.

Τρεις όροι

Για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού θέματος υποβλήθηκε από τις ελληνικές αρχές ερώτημα προς την Ε.Ε., η οποία με την απαντητική επιστολή της παρείχε τις απαραίτητες διευκρινήσεις για τη δυνατότητα προετοιμασίας έργων που θα υλοποιηθούν στην επόμενη ΠΠ, με την ένταξη μελετών ωρίμανσης σε άξονες προτεραιότητας των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 πέραν των αξόνων Τεχνικής Βοήθειας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παραπάνω επιστολή της Ε.Ε., ισχύουν οι εξής όροι:

α) οι μελέτες ωρίμανσης πρέπει να αφορούν σε έργα τα οποία θα είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση στην επόμενη ΠΠ,

β) σε περίπτωση μη υλοποίησης των σχετικών έργων, οι δαπάνες των αντίστοιχων μελετών ωρίμανσης θα καταστούν μη επιλέξιμες και θα πρέπει να αφαιρεθούν από την τελική δήλωση δαπανών των ΕΠ 2014-2020,

γ) οι άξονες προτεραιότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων στους οποίους θα ενταχθούν οι μελέτες ωρίμανσης, θα πρέπει να προβλέπουν τέτοιου είδους δράσεις καθώς και τον αντίστοιχο κωδικό παρέμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται τροποποίηση του προγράμματος».

Αναλυτικές οδηγίες

Η εγκύκλιος παρουσιάζει αναλυτικές οδηγίες, οι οποίες όπως σημειώνεται «επικεντρώνονται στις προϋποθέσεις και τις απαιτούμενες διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην ένταξη των μελετών ωρίμανσης νέων έργων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής σε Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, πέραν των Αξόνων της Τεχνικής Βοήθειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η μετέπειτα απρόσκοπτη υλοποίησή τους στο ΕΣΠΑ 2021-2027». Και ειδικότερα αναφέρει:

-Για τη διαδικασία ενεργοποίησης σε ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 προσκλήσεων μελετών ωρίμανσης έργων της επόμενης περιόδου:

Προκειμένου να υλοποιηθούν μελέτες ωρίμανσης έργων της επόμενης ΠΠ από ΑΠ πλην των προβλεπομένων στους άξονες της Τεχνικής Βοήθειας, θα πρέπει όπως προαναφέρθηκε, τα σχετικά είδη δράσεων να περιγράφονται στα ΕΠ 2014-2020 και να προβλέπονται οι αντίστοιχοι κωδικοί παρέμβασης. Μπορούν να ενταχθούν στους σχετικούς « τομεακούς » άξονες των προγραμμάτων με τον αντίστοιχο « τομεακό » κωδικό, δηλαδή μελέτες ωρίμανσης θα ενταχθούν με τους κωδικούς παρέμβασης των αντίστοιχων δράσεων (π.χ. μελέτες για έργο/δράση με κωδικό παρέμβασης 024 Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κορμού) εντάσσονται με κ.π. 024). Συνεπώς οι ΕΥΔ δύνανται να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση προσκλήσεων για είδη δράσεων που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο των προγραμμάτων τους.

Στην περίπτωση που το είδος της δράσης στην οποία αντιστοιχεί η μελέτη ωρίμανσης προβλέπεται σε έναν ΑΠ του προγράμματος, ωστόσο δεν έχει συμπεριληφθεί ο αντίστοιχος κωδικός παρέμβασης στον πίνακα 7.1, η ΕΥΔ θα πρέπει να προχωρήσει σε σχετική τροποποίηση του πίνακα. Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (άρθρο 96 παρ. 10 και 11), όπως ισχύει, η τροποποίηση των στοιχείων ενός προγράμματος που αφορούν στις κατηγορίες παρέμβασης, βάσει ονοματολογίας που έχει εγκρίνει η Επιτροπή και ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων, παραμένουν στην ευθύνη των Κρατών-μελών και ως εκ τούτου δεν απαιτείται έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά μόνο κοινοποίηση σε αυτή.

Συνοπτικά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί με βάση τα παραπάνω είναι η εξής:

 • Προσθήκη του κωδικού παρέμβασης στους ΑΠ του Προγράμματος, με ενδεικτική κατανομή πόρων στο σχετικό πίνακα.
 • Γραπτή διαδικασία για έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Κοινοποίηση από την ΕΥΔ της απόφασης τροποποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της τροποποίησης.

Σε περίπτωση που στην περιγραφή των ΑΠ ενός προγράμματος δεν προβλέπεται το είδος των δράσεων που πρόκειται να ωριμάσουν, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν ούτε οι μελέτες ωρίμανσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται τροποποίηση του προγράμματος για να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα του είδους της δράσης (μελετών και έργων) με έγκριση της αναθεώρησης από την ΕΕ και όχι απλή κοινοποίηση.

Προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση της πρόσκλησης η ΕΥΔ διαβουλεύεται κατ’ αρχάς με τις Επιτελικές Δομές των υπουργείων ή/και κατά περίπτωση με βασικούς δικαιούχους του ΕΠ της και συγκεντρώνει προτάσεις για ωρίμανση μελετών έργων.

Οι φορείς αυτοί υποβάλλουν στις ΕΥΔ συνοπτικά τις προτάσεις τους με την ελάχιστα απαιτούμενη κατά τη φάση αυτή πληροφορία και συγκεκριμένα:

 • συνοπτική περιγραφή έργου που θα μελετηθεί προκειμένου να ωριμάσει
 • είδος μελετών που θα χρηματοδοτηθούν,
 • αναγκαιότητα και σκοπιμότητα έργου προς ωρίμανση (όπως υποχρεώσεις θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση του έργου, σύνδεση κατηγορίας έργων με εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης)
 • επιλεξιμότητα έργου στο πλαίσιο της νέας περιόδου,
 • εκτιμώμενος χρόνος μελετητικής ωρίμανσης της εκάστοτε κατηγορίας έργων,
 • εκτιμώμενος π/υ με ανάλυση ανά επιμέρους μελέτη

Σε συνέχεια της διαβούλευσης, η αρμόδια ΕΥΔ αποστέλλει συγκεντρωτικό κατάλογο των προτάσεων στη ΓΓΔΕ και ΕΣΠΑ (hellaskps@mnec.gr) και στην ΕΥΣΕ (scos@mnec.gr και στον αρμόδιο για την παρακολούθηση του κάθε προγράμματος χειριστή της ΕΥΣΕ), η οποία δύναται να προχωρήσει σε παρατηρήσεις αποκλειστικά εντός 10 ημερών, προκειμένου να ακολουθήσει στη συνέχεια από την ΕΥΔ η έκδοση των σχετικών προσκλήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ».

Ποιες επενδύσεις «κόβονται»

-«Βασικά κριτήρια για την επιλογή των έργων προς ωρίμανση, θα είναι αφενός η επιλεξιμότητα για τη νέα περίοδο, όπως βεβαίως προδιαγράφεται στην παρούσα φάση και αφετέρου η σκοπιμότητα αυτών στην κατεύθυνση εκπλήρωσης των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας», αναφέρει η εγκύκλιος και σημειώνει ότι «συμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τον Κανονισμό του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, δεν θα είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση οι ακόλουθοι τύποι επενδύσεων:

 • επενδύσεις σε υποδομές αεροδρομίων,
 • επενδύσεις σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων,
 • επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για την επεξεργασία υπολειμματικών αποβλήτων,
 • επενδύσεις που συνδέονται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών καυσίμων, με εξαίρεση τις επενδύσεις που συνδέονται με τα καθαρά οχήματα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
 • επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν τουλάχιστον δύο ευρυζωνικά δίκτυα ισότιμης κατηγορίας,
 • χρηματοδότηση για την αγορά τροχαίου υλικού με σκοπό τη χρήση σε σιδηροδρομικές μεταφορές».

Μελέτες ωρίμανσης

Η εγκύκλιος της ΓΓ ΕΣΠΑ τονίζοντας τη σημασία να υπάρξουν ολοκληρωμένες μελέτες που θα οδηγήσουν σε άμεση δημοπράτηση έργων αναφέρει ότι  «στην παρούσα φάση της διαβούλευσης, που δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι στόχοι, οι προτεραιότητες, οι δείκτες κλπ, είναι αναγκαίος ο έλεγχος και για τη συμβατότητα των προτεινόμενων προς ωρίμανση έργων με τις υφιστάμενες στρατηγικές/σχεδιασμούς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (πχ για έργα διαχείρισης υδατικών πόρων συμβατότητα με σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, για στερεά απόβλητα με ΕΣΔΑ/ΠΕΣΔΑ, για Υγρά απόβλητα με την Οδηγία 60/2000/ΕΚ και την 91/271/Εκ, για έργα μεταφορών συμβατότητα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ), για ΤΠΕ με Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, κλπ)», καθώς επίσης ότι «οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει κατά κανόνα, να οδηγούν στην πλήρη ωρίμανση των απαιτούμενων έργων και τα παραδοτέα κάθε πράξης θα πρέπει να επιτρέπουν τη δημοπράτηση του αντίστοιχου έργου. Δύναται να χρηματοδοτηθούν και μελέτες που ολοκληρώνουν την ωρίμανση, έργου που έχει ήδη μερικώς μελετηθεί».

Τα επιλέξιμα έργα και μελέτες

Ακολούθως παρουσιάζονται στην εγκύκλιο τα επιλέξιμα έργα και μελέτες και σημειώνεται ότι: «Ενδεικτικά, δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

 • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπές υποστηρικτικές/ προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. εκτίμησης απαλλοτριούμενων εκτάσεων).
 • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.
 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στην επίβλεψη, έλεγχο και έγκριση των μελετών ωρίμανσης, στην περίπτωση που οι μελέτες αυτές εκπονούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δικαιούχου.
 • Επικαιροποίηση/συμπλήρωση/τροποποίηση υφισταμένων τεχνικών μελετών και τευχών δημοπράτησης.
 • Μελέτες για ολοκληρωμένες στρατηγικές, ΣΒΑΚ, ΤΠΕ, και λοιπών τομέων πλην τεχνικών έργων
 • Μελέτες για προετοιμασία έργων που θα υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ και προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

Διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης έργων

Σχετικά με την «διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης έργων μελετών σε ΑΠ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι:

-«Οι διαδικασίες εξειδίκευσης, έκδοσης πρόσκλησης, αξιολόγησης και ένταξης των πράξεων μελετών και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Οι ΕΥΔ προβαίνουν στην αξιολόγηση των πράξεων βάσει των εγκεκριμένων κριτήριων από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των προγραμμάτων ή εφόσον κρίνουν απαραίτητο, προσαρμόζουν τα κριτήρια αναλόγως με την ειδικότερη κατηγορία μελετών έργων που θα προκηρυχθεί.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, οι ΕΥΔ πέραν των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των ΕΠ 2014-2020, θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τις εξής προϋποθέσεις, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική :

 • τους κανόνες επιλεξιμότητας των έργων της περιόδου 2021-2027 όπως αποτυπώνονται παραπάνω, με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα.
 • τη συμβατότητα των προτεινόμενων έργων με εθνικές/περιφερειακές στρατηγικές/επιχειρησιακά σχέδια όπως περιγράφεται στην παρ.3, σημείο (β).
 • την ωρίμανση του έργου μέχρι το στάδιο της προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης μέσα από τα παραδοτέα της πράξης και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των μελετών εντός της τρέχουσας περιόδου.
 • τη δέσμευση του δικαιούχου (με σχετική δήλωση κατά την υποβολή του τεχνικού δελτίου στην ΕΥΔ) ότι θα προτείνει το προς μελέτη έργο για ένταξη στην επόμενη ΠΠ κατά προτεραιότητα».

Προτεραιότητες

Η εγκύκλιος συνεχίζει  αναφέροντας ότι:  «για τη βέλτιστη αξιοποίηση της σχετικής δράσης και μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της, οι ΕΥΔ οφείλουν να δώσουν προτεραιότητα στην ωρίμανση έργων σημαντικού π/υ ή έργων που κατά κανόνα χρειάζονται μεγάλο χρόνο ωρίμανσης με βάση την υπάρχουσα εμπειρία».

Παράλληλα «υπενθυμίζεται ότι για τις μελέτες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας Τεχνικής Βοήθειας, ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου Β.2 του Υποπρογράμματος Α’ του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 677 /τ.Β’/03.03.2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

Η εγκύκλιος καταλήγει αναφέροντας ότι «τέλος, για την ενημέρωσή σας, θα σας αποσταλούν μόλις ολοκληρωθούν κατάλογοι των μέχρι σήμερα εγκεκριμένων για ένταξη στο εθνικό ΠΔΕ μελετών στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 108603/15-10-18 Επιστολής με θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων για υλοποίηση/συγχρηματοδότηση στην προγραμματική περίοδο 2021-2027, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την διαδικασία υποβολής προτάσεων από τους Δικαιούχους.

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ βρίσκονται στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία και διευκρίνιση επί του θέματος».

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας