ecopress
Του Νίκου Ηλιάδη* Το PISA είναι Πρόγραμμα του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη OECD – Organization for Economic Cooperation and Development... PISA: πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών σε γνώσεις και δεξιότητες

Το PISA είναι Πρόγραμμα του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη OECD – Organization for Economic Cooperation and Development ) για τη Διεθνή Αξιολόγηση μαθητών. Το PISA (Programme for International Student Assessment) μετρά την ικανότητα των 15χρονων να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις επιστήμες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της πραγματικής ζωής.

Ογδόντα μία χώρες και οικονομίες συμμετείχαν στην αξιολόγηση του 2022, η οποία επικεντρώθηκε στα μαθηματικά, και τα δεδομένα κυκλοφόρησαν από τον ΟΟΣΑ στις 5 Δεκεμβρίου 2023.

Πρόσθετα αποτελέσματα σχετικά με τον οικονομικό αλφαβητισμό, τη δημιουργική σκέψη και την ετοιμότητα των μαθητών για δια βίου μάθηση ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο του 2024 με τα ίδια δεδομένα.

Η διάσκεψη στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας

Η Ομάδα Ανάλυσης και Διάδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου της PISA (ADG), το Υπουργείο Επιστήμης και Παιδείας της Κροατίας και η Γραμματεία του ΟΟΣΑ συνδιοργανώνουν μια διάσκεψη στις 29-30 Νοεμβρίου 2024 στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας. Το συνέδριο στοχεύει να συζητήσει, να ανταλλάξει και να μάθει από πρακτικές, προσεγγίσεις και έρευνα, σχετικά με το πώς τα στοιχεία από το PISA μπορούν να ενημερώσουν και να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική.

H εξέταση PISA , είναι μια έρευνα 15χρονων μαθητών σε όλο τον κόσμο, που αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Το PISA παρέχει σε περισσότερες από 80 χώρες και οικονομίες συγκριτικά στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Πέρα από τα μαθησιακά αποτελέσματα, το PISA συλλέγει στοιχεία σχετικά με διάφορες πτυχές της ποιότητας της εκπαίδευσης, της ισότητας ευκαιριών , της ευημερίας των μαθητών, τις φιλοδοξίες τους και τη ζωή τους, τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις των σχολείων, το μαθησιακό περιβάλλον και τους σχολικούς πόρους.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες του PISA, αναδύθηκε γύρω από το PISA μια ενεργή κοινότητα που φέρνει σε επαφή υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές, επαγγελματίες της εκπαίδευσης και ειδικούς σχετικής γνώσης σε χώρες και οικονομίες που συμμετέχουν στο PISA , που χρησιμοποιούν τα πλούσια στοιχεία από το PISA για να ενημερώσουν την εθνική εκπαιδευτική πολιτική, να οργανώσουν συζητήσεις και να προτείνουν πρακτικές.

Το συνέδριο PISA στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας στοχεύει να συγκεντρώσει και να βοηθήσει στην εδραίωση και επέκταση αυτής της κοινότητας , και να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές και τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης που θα συναντηθούν για να μοιραστούν και να συζητήσουν προσεγγίσεις για την ουσιαστική αξιοποίηση των δεδομένων και των στοιχείων PISA στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και στις πρακτικές σε επίπεδο σχολείου.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης PISA είναι:

Ι. Αποτελέσματα PISA εξέτασης του 2022 ( Τόμος Ι  491 σελίδες )

Σχετικά με το επίπεδο μάθησης και ισότητας στην εκπαίδευση,

Αποτελέσματα της 5ης Δεκεμβρίου 2023

Περιλαμβάνονται στις παρακάτω ιστοσελίδες .

www.oecd.org  ,  εδώ και εδώ

OECD (2023),PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris,https://doi.org/10.1787/53f23881-en.

Ορισμένα σημεία του τόμου Ι:

Μέση επίδοση στα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις επιστήμες

Διακύμανση στην απόδοση εντός και μεταξύ χωρών και οικονομιών

Κατάταξη των επιδόσεων χωρών και οικονομιών στο PISA

Τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές στα μαθηματικά

Τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές στην ανάγνωση

Τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές στην επιστήμη

Ίσες ευκαιρίες από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών

Ίσες ευκαιρίες ως προς το φύλο των μαθητών

Ίσες ευκαιρίες όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα

ΙΙ. Αποτελέσματα PISA εξέτασης του 2022 ( Τόμος ΙΙ 458 σελίδες )

Μάθηση κατά τη διάρκεια – και από – της διαταραχής

Αποτελέσματα 5 Δεκεμβρίου 2023

Περιλαμβάνονται στις παρακάτω ιστοσελίδες: Δείτε εδώ,  εδώ και  εδώ

OECD (2023),PISA 2022 Results (Volume II): Learning During – and From – Disruption, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a97db61c-en.

Ορισμένα συναφή σημεία είναι:

Το 2022, καθώς οι χώρες εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν τις παρατεταμένες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, σχεδόν 700.000 μαθητές από 81 χώρες μέλη και εταίρους του ΟΟΣΑ, που αντιπροσωπεύουν 29 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, έλαβαν το Τεστ International Student Assessment (PISA).

Αυτό καθιστά το PISA του έτους 2022 την πρώτη μεγάλης κλίμακας μελέτη που συλλέγει δεδομένα σχετικά με την απόδοση, την ευημερία και την ισότητα των μαθητών πριν και μετά τις διαταραχές του COVID-19. Η έκθεση διαπιστώνει ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες, 31 χώρες και οικονομίες κατάφεραν να διατηρήσουν τουλάχιστον τις επιδόσεις τους στα μαθηματικά από το PISA 2018. Μεταξύ αυτών,

Η Αυστραλία , η Ιαπωνία, η Κορέα, η Σιγκαπούρη και η Ελβετία διατήρησαν ή αύξησαν περαιτέρω τα ήδη υψηλά επίπεδα
επίδοσης των μαθητών , με βαθμολογίες που κυμαίνονται από 487 έως 575 μονάδες (μέσος όρος του ΟΟΣΑ 472). Αυτά τα συστήματα έδειξαν κοινά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν μικρότερο χρονικό διάστημα κλείσιμο σχολείων, λιγότερα εμπόδια στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνεχή εκπαίδευση δασκάλων και γονέων, η οποία μπορεί να προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες και ενδείξεις για ευρύτερες βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.

ΙΙΙ . Αποτελέσματα PISA εξέτασης του 2022 ( Τόμος ΙΙΙ  302 σελίδες )

Αποτελέσματα 18 Ιουνίου 2024

Για Δημιουργικά μυαλά και Δημιουργικά σχολεία .

Περιλαμβάνονται στις παρακάτω ιστοσελίδες

www.oecd.org

Δείτε  εδώ,  και  εδώ και εδώ

OECD (2024),PISA 2022 Results (Volume III): Creative Minds, Creative Schools, PISA, OECD Publishing, Paris,https://doi.org/10.1787/765ee8c2-en.

Ορισμένα σημεία είναι:

Για πρώτη φορά, το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης μαθητών (PISA) μέτρησε τη δημιουργική σκέψη μαθητών 15 ετών, και αξιολόγησε την ικανότητάς τους να συμμετέχουν παραγωγικά στη δημιουργία, την αξιολόγηση και βελτίωση των ιδεών. Καθώς πλοηγούμαστε στις περίπλοκες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές του 21ου αιώνα, είναι σημαντικό για τους μαθητές να είναι καινοτόμοι, εξοικειωμένοι με την επιχειρηματικότητα και να χρησιμοποιούν προς συγκεκριμένους στόχους την κριτική και δημιουργική σκέψη.

Πολλές θέσεις εργασίας, ειδικά εκείνες σε τομείς υψηλής ειδίκευσης, δίνουν προτεραιότητα στη δημιουργική σκέψη. Σύμφωνα με την Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ “το μέλλον της εργασίας 2023 – Future of Jobs 2023 “, η δημιουργική σκέψη κατατάσσεται ως η δεύτερη πιο σημαντική δεξιότητα για εργαζομένους , ακριβώς πίσω από την αναλυτική σκέψη. Παρόμοια ευρήματα από εταιρείες όπως το LinkedIn και η Deloitte υπογραμμίζουν τον ουσιαστικό ρόλο της δημιουργικής σκέψης στο σύγχρονο εργαζόμενο ανθρώπινο δυναμικό.

Σήμερα, οι εργαζόμενοι αναμένεται να συμβάλουν στην αλλαγή, να αναζητούν συνεχώς τρόπους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και να προσαρμόζουν τις μεθόδους εργασίας για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Καθώς η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν, η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη αυξάνονται σε σπουδαιότητα σε σύγκριση με τις δεξιότητες ρουτίνας, οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς να καταργούνται από την αυτοματοποίηση.

Ωστόσο, η δημιουργική σκέψη δεν σημαίνει μόνο να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Λειτουργεί επίσης ως ισχυρό ερέθισμα για την ίδια τη μάθηση, την εμβάθυνση , την ενεργοποίηση γνωστικών δεξιοτήτων υψηλότερης τάξης , την τόνωση συναισθηματικής ανάπτυξης την ανθεκτικότητα και την ευεξία.

ΙV . Αποτελέσματα PISA εξέτασης του 2022 ( Τόμος IV 247 σελίδες )

Αποτελέσματα 27 Ιουνίου 2024

Πόσο γνώστες και έξυπνοι σχετικά με την οικονομία είναι οι μαθητές;

Περιλαμβάνονται στις παρακάτω ιστοσελίδες:

https://www.oecd.org/en/publications/pisa-205a849c2a-en (2).pdf 22-results-volume-iv_5a849c2a-en.html

Δείτε  εδώ και  εδώ

OECD (2024), PISA 2022 Results (Volume IV): How Financially Smart Are Students?, PISA, OECD Publishing, Paris,

https://doi.org/10.1787/5a849c2a-en.

Ορισμένα σημεία είναι:

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι συγκρίσεις των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ βασίζονταν κυρίως σε χρόνια φοίτησης, τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τι πραγματικά γνωρίζουν και μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Το πρόγραμμα της Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) το άλλαξε. Η ιδέα πίσω από το PISA βρισκόταν στη δοκιμή των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών άμεσα, μέσω μιας μέτρησης που συμφωνήθηκε διεθνώς. Συνδέοντάς το με δεδομένα από μαθητές, δασκάλους, σχολεία και συστήματα για να κατανοήσουν τις διαφορές απόδοσης, και στη συνέχεια αξιοποιώντας τη δύναμη για δράση βάσει των δεδομένων.

Οι χώρες του ΟΟΣΑ που ξεκίνησαν το PISA προσπάθησαν να κάνουν το PISA διαφορετικό από τις παραδοσιακές αξιολογήσεις. Σε έναν κόσμο που ανταμείβει τα άτομα όλο και περισσότερο όχι μόνο για αυτά που ξέρουν, αλλά για αυτά που μπορούν να κάνουν με αυτά που ξέρουν, το PISA υπερβαίνει την αξιολόγηση του κατά πόσον οι μαθητές μπορούν να αναπαράγουν όσα έχουν μάθει στο σχολείο.

Για να πάνε καλά στο PISA, οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν προέκταση από αυτά που γνωρίζουν, να σκέφτονται πέρα από τα όρια των γνωστικών αντικειμένων, να εφαρμόζουν
τις γνώσεις τους δημιουργικά σε νέες καταστάσεις και να επιδεικνύουν αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης.

Αν το μόνο που κάνουμε είναι να διδάξουμε στα παιδιά αυτό που ξέρουμε, μπορεί να θυμούνται αρκετά για να ακολουθήσουν τα βήματά μας. Αλλά αν μάθουν πώς να μαθαίνουν, και μπορούν να σκέφτονται μόνοι τους και να συνεργάζονται με άλλους, μπορούν να πάνε όπου θέλουν.

Ξεκινώντας από τα βασικά μαθήματα των μαθηματικών, της ανάγνωσης και της επιστήμης, το PISA επεκτάθηκε με την πάροδο του χρόνου σε άλλες βασικές δεξιότητες ζωής για τους μαθητές, από την επίλυση προβλημάτων έως τη δημιουργική σκέψη. Ο χρηματοοικονομικός γραμματισμός αναγνωρίζεται πλέον και ως δεξιότητα ζωής για τον 21ο αιώνα, διασφαλίζοντας ότι οι μαθητές έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν ορθές οικονομικές αποφάσεις καθώς γίνονται υπεύθυνοι ενήλικες, να περιηγηθούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο και να αντιμετωπίσουν τους αναδυόμενους κινδύνους.

Το PISA έκανε την πρώτη οικονομική αξιολόγηση αλφαβητισμού το 2012, με επίκεντρο τη γνώση και την κατανόηση που έχουν οι 15χρονοι σε όλο τον κόσμο χρηματικών θεμάτων. Με βάση τα αρχικά αποτελέσματα και το έργο της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης παγκοσμίως, αξιολογήθηκε το εύρος της χρηματοοικονομικής παιδείας.

Η αξιολόγηση έχει επεκταθεί για να εξετάσει όχι μόνο τις οικονομικές γνώσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των μαθητών, αλλά και το πώς οι γονείς, τα σχολεία και οι συνομήλικοι μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να βελτιώσουν τον οικονομικό τους αλφαβητισμό.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PISA 2022

Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να κατεβάσετε το σύνολο δεδομένων PISA 2022 με το πλήρες σύνολο απαντήσεων από μεμονωμένους μαθητές, διευθυντές σχολείων, δασκάλους και γονείς. Αυτά τα αρχεία θα χρησιμοποιηθούν από στατιστικολόγους και επαγγελματίες ερευνητές που θα ήθελαν να αναλάβουν τη δική τους ανάλυση των δεδομένων PISA 2022. Τα αρχεία που είναι διαθέσιμα σε αυτήν τη σελίδα περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια, βιβλία κωδίκων, αρχεία δεδομένων κλπ.

Περιλαμβάνονται στην παρακάτω ιστοσελίδα: www.oecd.org

PISA Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET- Vocational Education and Training – 320 σελίδες )

Το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αξιολόγηση μαθητών (PISA) για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET).

Περιλαμβάνεται στις παρακάτω ιστοσελίδες

PISA Vocational Education and Training (VET) | OECD

https://www.oecd.org/en/publications/pisa-vocational-education-and-training-vet_b0d5aaf9-en.html

b0d5aaf9-en.pdf

file:///C:/Users/hp/Downloads/b0d5aaf9-en.pdf

OECD (2024),PISA Vocational Education and Training (VET): Assessment and Analytical Framework, PISA, OECD Publishing, Paris https://doi.org/10.1787/b0d5aaf9-en.

Ορισμένα σημεία είναι:

Η πρωτοβουλία που αναπτύσσεται από τον ΟΟΣΑ έχει σχεδιαστεί για να μετρήσει τις δεξιότητες των μαθητών που πρόκειται να ολοκληρώσουν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επιλεγμένους επαγγελματικούς τομείς. Το έργο αξιολόγησης PISA VET υποστηρίζει τις χώρες στην ενίσχυση των συστημάτων δεξιοτήτων τους , αναπτύσσοντας πιλοτικά και την εφαρμογή μιας διεθνώς τυποποιημένης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των αρχικών προγραμμάτων ΕΕΚ -Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , η ανάλυση των αποτελεσμάτων της οποίας θα ενισχύσει τις συγκριτικές γνώσεις πολιτικής σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της συνάφειας, την ποιότητα, την ισότητα και αποτελεσματικότητα των αρχικών προγραμμάτων ΕΕΚ.

Η αξιολόγηση επικεντρώνεται σε πέντε επαγγελματικούς τομείς: Τεχνικός Αυτοκινήτων, Επιχειρήσεις και Διαχείριση, Ηλεκτρολόγος , Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Υγειονομική περίθαλψη, με έμφαση στην Υγεία/Νοσηλευτική Βοηθοί, και Τουρισμού και Φιλοξενίας, με έμφαση στις Δεξιότητες απασχολησιμότητας . Η επάρκεια των μαθητών αξιολογείται σε ένα σύνολο Δεξιοτήτων Απασχολησιμότητας. Αυτές οι δεξιότητες απασχολησιμότητας είναι: Απόδοση εργασιών ως ορίζεται από την Έρευνα Κοινωνικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων (SES) του ΟΟΣΑ. Γραμματισμός, όπως ορίζεται από Έρευνα του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες ενηλίκων (PIAAC). Επίλυση προβλημάτων, όπως περιλαμβάνονται στο PIAAC του ΟΟΣΑ ως «Επίλυση προβλημάτων σε περιβάλλοντα πλούσια σε τεχνολογία». Και η «Προσαρμοστική επίλυση προβλημάτων» και Συνεργασία όπως ορίζεται από την Έρευνα του ΟΟΣΑ για το SES.

Η πρωτοβουλία PISA-VET βασίζεται σε μια σειρά εθνικών και ειδικών προσπαθειών για τη μέτρηση των πρακτικών δεξιοτήτων, αλλά θα ήταν η πρώτη φορά που θα εφαρμοστούν αυτές οι μέθοδοι σε κλίμακα και σε όλες τις χώρες. Η πρωτοβουλία έχει τη δυνατότητα να αποδώσει τεράστια μερίσματα όσον αφορά τη βελτίωση της συνάφειας με την αγορά εργασίας και την ποιότητα και την κοινωνική θέση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για να επιτύχει αυτά τα οφέλη, ο ΟΟΣΑ, διεθνείς εμπειρογνώμονες και οι συμμετέχουσες χώρες πρέπει να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα των μετρήσεων και την διεθνή συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από αυτήν την αξιολόγηση. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, ο ΟΟΣΑ έχει καθιερώσει μια προσέγγιση τριών φάσεων για την ανάπτυξη της αξιολόγησης με πολλαπλές ευκαιρίες για τις χώρες , να επανεξετάσει την πρόοδο και να αποφασίσει για τις επόμενες εργασίες.

* Νίκος Ηλιάδης , Πολ/κός Μηχ/κός Ε.Μ.Π., M.Eng., Ph.D. Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας