ecopress
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση για το διορισμό μετακλητού υπαλλήλου σε θέση Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Στην ανακοίνωσης της ΠΟ... ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: μετακλητός υπάλληλος διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση για το διορισμό μετακλητού υπαλλήλου σε θέση Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στην ανακοίνωσης της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, την οποία υπογράφουν  ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και ο γενικός γραμματέας Κώστας Σάσσαλος αναφέρονται τα ακόλουθα:

-«Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με την πράξη τοποθέτησης μετακλητού υπαλλήλου σε θέση Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Με τον πρόσφατο Ν.4670/2020 και το άρθρο 106 αυτού, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συνέστησε Τεχνική Υπηρεσία, σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται στον Υπουργό, γεγονός που προφανώς έχει να κάνει με το πλήθος Τεχνικών Έργων που απαιτούνται για το έργο του εν λόγω Υπουργείου αλλά και με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας (Ν.4412/16).

Διαφωνούμε όμως κάθετα με την πράξη τοποθέτησης ως Διευθυντή, ιδιώτη μηχανικού, ο οποίος μόλις προσελήφθη ως μετακλητός υπάλληλος. Διαφωνούμε και επί της ουσίας με τα πρώτα δείγματα γραφής του νέου «διευθυντή» : Πριν ακόμη την ανάληψη των καθηκόντων του (8­4-2020), ο εν λόγω «διευθυντής» ξεκίνησε διαδικασία ανάθεσης έργου, ύψους 4.5 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς προκήρυξη και με τη μέθοδο της «διαπραγμάτευσης». Η πρώτη πρόσκληση που εξέδωσε ο εν λόγω Διευθυντής αφορά στην απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης, χωρίς διαγωνισμό, στις 7 Απριλίου 2020, ημερομηνία που ακόμη δεν είχε αναλάβει καθήκοντα.

Επιπλέον ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαμε δει συγκρότηση Τεχνικής Υπηρεσίας σχεδόν αποκλειστικά με μετακλητούς Υπαλλήλους οι οποίοι έχουν σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου και δεν προσλαμβάνονται με τυπικές διαδικασίες (ΑΣΕΠ).

Η στελέχωση του Δημοσίου με μετακλητούς υπαλλήλους, και μάλιστα σε θέσεις διευθυντικών στελεχών, επειδή δεν συνοδεύεται από τήρηση διαδικασίας επιλογής ή ύπαρξης τυπικών ή/και ουσιαστικών προσόντων προσβάλλει ευθέως τις αρχές της αξιοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου. Στο Δημόσιο Τομέα Υπηρετούν εκατοντάδες Διπλωματούχων Μηχανικών που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και την εμπειρία ώστε να στελεχώσουν αντίστοιχες θέσεις. Δε θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι η αποτελεσματική λειτουργία της Πολιτείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στελέχωση και τις προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Η αντιμετώπιση της πανδημίας αυτό ακριβώς δείχνει.

Οι παραπάνω ενέργειες φυσικά θέτουν και πλήθος ερωτημάτων σχετικά με την νομιμότητά τους αλλά και τη νομιμότητα όλων των μελλοντικών διοικητικών πράξεων που θα εκδοθούν και θα υπογράφονται από Υπαλλήλους που έχουν σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου.

Εντύπωση τέλος μας προκαλεί το γεγονός της χορήγησης πρόσθετων επιδομάτων (επιπέδου Μ.Ο.Δ. Α.Ε. αλλά και ανθυγιεινά και υπερωρίες) για κατηγορίες υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με το άρθρο 49 του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου “Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας”. Φαίνεται ότι κάποιοι πρέπει να αμείβονται προκλητικά παραπάνω από τους υπολοίπους, που κάνουν την ίδια δουλειά ουσιαστικά, διαιωνίζοντας τις λογικές των “εκλεκτών υπαλλήλων”.

Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης που όλοι επιθυμούμε, σας καλούμε να επανεξετάσετε και να αποσύρετε τις εν λόγω αποφάσεις και να προκηρύξετε διαγωνισμό στελέχωσης της θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με όσα η Νομοθεσία του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει καθώς και να προβείτε στις απαιτούμενες διαδικασίες στελέχωσης με προσωπικό της εν λόγω Υπηρεσίας (προσλήψεις, κινητικότητα). Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας