ecopress
Mε καθυστερήσεις, και ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης κριτηρίων το επίδομα των 400 ευρώ για του επιστήμονες, διαφαίνεται να έχει περιορισμένη εμβέλεια αφήνοντας εκτός, αρκετούς ΚΑΔ... Επιστήμονες: ποιοί κόβονται από το επίδομα των 400 ευρώ

Mε καθυστερήσεις, και ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης κριτηρίων το επίδομα των 400 ευρώ για του επιστήμονες, διαφαίνεται να έχει περιορισμένη εμβέλεια αφήνοντας εκτός, αρκετούς ΚΑΔ  αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων.

Παρόλο που η πλατφόρμα του  Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για την έκτακτη ενίσχυση 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες να έχει τεθεί εδώ και μερικές μέρες σε λειτουργία,  ωστόσο, αφήνει εκτός αρκετούς ΚΑΔ Μηχανικών και Γεωτεχνικών, με τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων τους, να ζητούν ένταξη των ψαλιδισμένων ΚΑΔ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις μεγάλες καθυστερήσεις και τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από τους εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων  το τελευταίο διάστημα, φαίνεται, να δημιουργεί κλίμα δυσφορίας στους κόλπους των επιστημόνων, που βλέπουν οι λύσεις που δίνονται για τη μικρή ενίσχυση τους, να δημιουργεί προβλήματα. Χαρακτηριστική ως προς αυτό ήταν και η ηχηρή αποχώρηση των δικηγόρων από το διάλογο για τη χορήγηση του επιδόματος, τον οποίο χαρακτήρισαν προσχηματικό, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα, αίτημα λογοδοσίας προς τον ΕΦΚΑ

Παρέμβαση από ΤΕΕ & ΓΕΩΤΕΕ  για την προσθήκη ΚΑΔ που ψαλιδίστηκαν

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργος Στασινός και ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπυρίδων Μάμαλης, απέστειλαν ο καθένας από τη πλευρά του, επιστολές στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη, για την προσθήκη περισσότερων ΚΑΔ ελεύθερους επαγγελματιών μηχανικών και γεωτεχνικών

Η παρέμβαση του ΤΕΕ

Το ΤΕΕ ζητά διεύρυνση της λίστας καθώς πληθώρα μηχανικών έχουν δηλωμένους ως κύριους ή δευτερεύοντες ΚΑΔ (με τα μεγαλύτερα έσοδα) άλλες δραστηριότητες μηχανικών εκτός αυτών των δύο αποκλειστικά ΚΑΔ. Στην επιστολή τονίζεται ότι αντίστοιχη παράλειψη του ΥΠΟΙΚ στην έναρξη της πανδημίας διορθώθηκε άμεσα.

Η επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια των αλλεπάλληλων συζητήσεών μας σχετικά με την ένταξη των ελευθέρων επαγγελματιών στα μέτρα ενίσχυσης από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού και ειδικότερα στην καταβολή επιδόματος 400 ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων (που προβλέπεται στον ν. 3986/2011) και μετά τη σημερινή σας ανακοίνωση που περιέχει, μάλλον εκ παραδρομής, ΜΟΝΟΝ δύο ΚΑΔ μηχανικών, επανερχόμαστε σήμερα για να ζητήσουμε να διορθωθεί άμεσα η σχετική σας απόφαση.

Συγκεκριμένα, όπως καλά γνωρίζετε, πληθώρα μηχανικών έχει δηλωμένο ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα άλλους ΚΑΔ που αποτελούν όμως αντικείμενο απασχόλησης σχεδόν αποκλειστικά μηχανικών.

Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι είναι εφικτή η διασταύρωση των στοιχείων από τις άλλες βάσεις δεδομένων που έχετε στη διάθεσή σας και από το αρχείο μελών του ΤΕΕ, παρακαλούμε να εντάξετε και τους κατωτέρω ΚΑΔ, αφού πρέπει να ενισχυθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες, κάτι που είναι εύκολο να αποδειχθεί (ατομική επιχείρηση, ΑΜ ΤΕΕ κλπ):

Οι ΚΑΔ ολόκληρων των κατηγοριών:
41 – Κατασκευές κτιρίων,
42 – Έργα πολιτικού μηχανικού και
43 – Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
και ιδίως οι 41.10, 41.20, 42.11, 42.12, 42.21, 42.22, 42.91, 42,99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99,
Και επιπλέον οι ΚΑΔ:
39.00.21.02   Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος
63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου και ιδίως:
741000 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
741010 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού
741011 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
741012 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού
741019 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού
741020 Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
82991904 Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων, που συνδέονται με τη βιομηχανική ιδιοκτησία
82991909 Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων
8532 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8541 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
95.11  Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

Σημειώνουμε ότι αντίστοιχη παράλειψη είχε κάνει στην αρχή της πανδημίας και το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο διόρθωσε άμεσα εκείνη την παραδρομή, όπως είμαστε βέβαιοι ότι θα πράξετε και εσείς.

Επιπλέον, σας αποστέλλουμε κατάλογο μελών του ΤΕΕ, διπλωματούχων μηχανικών, που έχουν αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος το τελευταίο διάστημα – είναι δηλαδή ενεργοί επαγγελματίες – αλλά δεν έχουν κάνει ακόμη έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και παρακαλούμε για την adhoc ένταξή τους στην ανωτέρω οικονομική ενίσχυση, λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει η έναρξη δραστηριότητας με τα περιοριστικά μέτρα.

 

Η παρέμβαση του ΓΕΩΤΕΕ

Με επιστολή του προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά να συμπεριληφθούν και άλλοι ΚΑΔ που αφορούν τους Γεωτεχνικούς, στους ΚΑΔ των ελευθέρων επαγγελματιών για τους οποίους προβλέπεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή δηλώσεων για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4756/2020, οφείλουμε να τονίσουμε ότι μεταξύ των αναφερόμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, δεν περιλαμβάνονται αρκετοί από τους ΚΑΔ που έχουν δηλώσει, στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός τους, οι γεωτεχνικοί επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενοι.

Ειδικότερα, επισημαίνουμε πως, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη ενταχθεί στην ισχύουσα διευρυμένη λίστα ΚΑΔ των πληττόμενων από την εξάπλωση του κορωνοϊού επαγγελματικών κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, απουσιάζουν από τον σχετικό κατάλογο του ως άνω μέτρου ενίσχυσης, οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

02.40.10.03    Υπηρεσίες δασολόγου.

42.21.24.00    Διάνοιξη φρεατίων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστημάτων.

42.91.00.00    Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων

43.13.10.00    Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις.

71.20.00.00    Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

72.11.00.00    Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.19.00.00    Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

81.30.00.00    Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου.

Κατόπιν των ανωτέρω και εκτιμώντας ότι η ως άνω παράλειψη έγινε εκ παραδρομής, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας ώστε να συμπεριληφθούν και οι προαναφερόμενοι ΚΑΔ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμοί Δραστηριότητας των ελευθέρων επαγγελματιών που θα λάβουν την προβλεπόμενη στον Ν. 4756/2020 εφάπαξ οικονομική ενίσχυση.
Αναμένοντας τις άμεσες, λόγω του επείγοντος του θέματος, περαιτέρω ενέργειές σας,  παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική επιπλέον πληροφορία, διευκρίνηση ή συνεργασία.

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας