ecopress
Ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες στους υφυπουργούς Νικόλαο Ταγαρά και Γιώργο Αμυρά, που πλαισιώνουν στην κορυφή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον νέο υπουργό Κώστα Σκρέκα,... Πως μοιράζονται οι αρμοδιότητες στη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ

Ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες στους υφυπουργούς Νικόλαο Ταγαρά και Γιώργο Αμυρά, που πλαισιώνουν στην κορυφή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον νέο υπουργό Κώστα Σκρέκα, ο οποίος έχει το βαρύ χαρτοφυλάκειο της Ενέργειας και την εποπτεία και νομοθετική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα του υπουργείου. 

Στις αρμοδιότητες του Νικ. Ταγαρά είναι ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, ότι απέμεινε από γεωχωρικά δεδομένα στο ΥΠΕΝ μετά την μεταφορά του Κτηματολογίου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Στις αρμοδιότητες του Γιώργου Αμυρά είναι τα  Δάση και οι δασικοί χάρτες, η γενική γραμματεία Υδάτων και ολόκληρο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της περιβαλλοντικής πολιτικής και προστασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ ανάθεσης των αρμοδιοτήτων, που υπογράφουν ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης και ο υπουργός ΠΕΝ Κ. Σκρέκας προβλέπεται ότι:

Υφυπουργός Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικό­λαο Ταγαρά του Χρήστου, ανατίθεται τη  άσκηση των αρμοδιοτήτων των ακόλουθων οργανικών μονάδων:

α) Της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος,

β) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη­σης και Γεωχωρικών Πληροφοριών και

γ) της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Γε­νικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

Στις παραπάνω αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι­κών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα­ρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι­κών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με άλλους Υπουρ­γούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

ζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπαγόμενων στο άρθρο 1 υπηρεσιών καθώς και των εποπτευόμενων από αυτές νομικών προ­σώπων, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 37 και 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και

η) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γρα­φείου του, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργά­νωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Υφυπουργός Περιβάλλοντος

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώρ­γιο Αμυρά του Στυλιανού, ανατίθεται η άσκηση:

Α. Των αρμοδιοτήτων των ακόλουθων οργανικών μο­νάδων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων:

α) Της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περι­βάλλοντος,

β) των Διευθύνσεων: βα) Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποι­κιλότητας, ββ) Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πι­στοποιήσεων και βγ) Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαι­ρας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής,

γ) των υπηρεσιών που υπάγονταν στην τέως Ειδική Γραμματεία Υδάτων και

Β. της εποπτείας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλ­λοντος και Κλιματικής Αλλαγής του άρθρου 27 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

Στις παραπάνω αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι­κών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα­ρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι­κών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με άλλους Υπουρ­γούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς και

ζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γρα­φείου του, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργά­νωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Και για τους δύο υφυπουργούς ΠΕΝ προβλέπεται ότι εξαιρούνται από αυτούς και παραμένουν στον υπουργό οι αρμοδιότητες νομοθετικής πρωτοβουλίας και αποδοχής γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νο­μικού Συμβουλίου του Κράτους. Όπως επίσης ότι ασκούνται παράλληλα και από τον υπουργό οι αρμοδιότητες τους υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι ευρωπαϊκές και διεθνείς εκπροσωπήσεις.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας