ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Στο μέτρο της αναβολής φορολόγησης των ανείσπρακτων ενοικίων του 2020 με εξώδικη δήλωση,  είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει το οικονομικό επιτελείο,... Πως θα γλιτώσουν οι ιδιοκτήτες τη φορολόγηση από ανείσπρακτα ενοίκια

Της Ντίνας Καράτζιου/

Στο μέτρο της αναβολής φορολόγησης των ανείσπρακτων ενοικίων του 2020 με εξώδικη δήλωση,  είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει το οικονομικό επιτελείο, υιοθετώντας τη σχετική πρόταση των ιδιοκτητών. Ποια  λύση θα δοθεί για να γλυτώσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες από τη φορολόγηση μισθίων που δεν έχουν λάβει. 

Λύση εξώδικης δήλωσης προτάσσει το οικονομικό επιτελείο για τα ανείσπρακτα ενοίκια ούτως ώστε, χιλιάδες ιδιοκτήτες να μη φορολογηθούν για ενοίκια που δεν έχουν λάβει.  Όπως είχε γράψει δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress» το θέμα έχει τεθεί μετ’ επιτάσεως από την ΠΟΜΙΔΑ  και ο πρόεδρός της  κ. Στράτος Παραδιάς, ανέφερε ότι το ζήτημα σχετικής νομοθετικής ρύθμισης είναι υπό συζήτηση.

Η ΠΟΜΙΔΑ  υποστηρίζει ότι «η εφαρμογή του μέτρου θα αφορά μόνο το 2020  λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν». Με την αναβολή της φορολόγησης «να επιτυγχάνεται με κοινοποίηση εξώδικης δήλωσης προς τον ενοικιαστή, η οποία θα επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή».

Φορολογικός εφιάλτης

Η ΠΟΜΙΔΑ υπογραμμίζει ότι ενόψει των ειδικών συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας οι ιδιοκτήτες ακινήτων που  έχουν να λαμβάνουν μισθώματα του 2020 από τους ενοικιαστές τους,  αδυνατούν πλήρως να τηρήσουν την ισχύουσα διαδικασία αναβολής φορολόγησης ανείσπρακτων ενοικίων, η οποία προϋποθέτει λειτουργούντα δικαστήρια και ανοικτές Δ.Ο.Υ για  την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για αυτό και χαρακτήρισε ως «φορολογικό εφιάλτη» το  όλο ζήτημα, προκρίνοντας, για τα  ανείσπρακτα ενοίκια του 2020, να δοθεί άμεσα η δυνατότητα αναβολής φορολόγησής τους μόνον με την κοινοποίηση του εξωδίκου που προβλέπεται από το άρθρο 637 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μάλιστα, με επιστολή που κοινοποίησε για το θέμα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ζήτησε να προστεθεί στο άρθρο 39 παρ. 4 του ΚΦΕ το εξής νέο εδάφιο:

«Ειδικά για την αναβολή φορολόγησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων του έτους 2020 αρκεί η επίδοση προς το μισθωτή της εξώδικης «έγγραφης όχλησης» που προβλέπεται από το άρθρο 637 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως προαπαιτούμενο για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου, στην οποία θα αναφέρονται επακριβώς τα ανείσπρακτα ποσά μισθωμάτων.».

Πως θα γίνεται η απαλλαγή

Η πρακτική που αναμένεται να υιοθετηθεί, για την πλήρη απαλλαγή των ιδιοκτητών από ανείσπρακτα ενοίκια θα ακολουθεί την εξής διαδικασία: Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος  ιδιοκτήτης, θα μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά μέσω Τaxis  την  έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στην οποία συμπεριλαμβάνεται το κείμενο της εξώδικης δήλωσης, από όπου θα «ξεκλειδώνουν» τα πεδία της δήλωσης Ε2 για την καταχώρηση των προς αναβολή φορολόγησης ανείσπρακτων μισθωμάτων.

Ποιοι θα ενταχθούν

Εφόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση υλοποιηθεί,  θα ενταχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες που υπέστησαν αναγκαστικές μειώσεις (40%) και δεν έλαβαν το υπόλοιπο 60% ,αλλά και χιλιάδες ακόμη, των οποίων οι ενοικιαστές δεν κατέβαλαν τα ενοίκια, που φαίνεται να είναι παρά πολλοί, οι οποίοι, εκόντες άκοντες δεν κατάφεραν να καταβάλλουν τα μίσθια λόγω του κλίματος ασφυξίας που  κυριαρχεί στ ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ επί του ζητήματος, όταν προέκρινε τη λύση της εξώδικης δήλωσης: «θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και από ενοικιαστές οι οποίοι δεν την δικαιούνταν και έλαβαν μείωση ενοικίου και αρνούνται να πληρώσουν τις διαφορές, και γενικά από ενοικιαστές που είχαν μεγάλη δυσκολία να αποπληρώσουν τα ενοίκια». Υπενθυμίζεται,, ότι  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να μη φορολογηθούν τα μη εισπραχθέντα ενοίκια, θα πρέπει έως την προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, να έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Στη συνέχεια, τα προαναφερθέντα θα πρέπει να κατατεθούν στην εκάστοτε αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας