ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Ποια είναι τα επόμενα βήματα για να ανοίξει αρχικά η προχρηματοδότηση ύψους 4 δις ευρώ και εν συνεχεία η εκταμίευση στήριξης... Πότε και πως «ξεκλειδώνει» η χρηματοδότηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για να ανοίξει αρχικά η προχρηματοδότηση ύψους 4 δις ευρώ και εν συνεχεία η εκταμίευση στήριξης συνολικού ύψους 30,5 δισ ευρώ,  εκ των οποίων 17,8 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ για δάνεια, σύμφωνα με τις προτάσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που κατέθεσε η Ελλάδα  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, δείτε εδώ, τι περιλαμβάνει το ελληνικό σχέδιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τα σχέδια εντός του επόμενου διμήνου με βάση τα έντεκα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό και θα μετατρέψει το περιεχόμενό του σε νομικά δεσμευτικές πράξεις.

Η αξιολόγηση αυτή, μεταξύ άλλων, θα εξετάσει κατά πόσον τα σχέδια συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων ή σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης κατά πόσον τα σχέδια αφιερώνουν τουλάχιστον το 37% των δαπανών σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τους κλιματικούς στόχους, και το 20 % στην ψηφιακή μετάβαση. Βάσει πρότασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο θα έχει στη διάθεσή του, κατά κανόνα, τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής.

Η έγκριση του σχεδίου από το Συμβούλιο θα προετοιμάσει το έδαφος για την εκταμίευση προχρηματοδότησης ύψους 13 % για κάθε κράτος μέλος. Αυτό εξαρτάται από την έναρξη ισχύος της απόφασης για τους ιδίους πόρους, η οποία πρέπει πρώτα να εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη.

Η OLAF, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η ίδια η Επιτροπή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα και να διερευνούν τη χρήση χρημάτων, εάν είναι απαραίτητο, τονίζει σε ανακοίνωση της η ΕΕ.

14 ερωτήσεις – απαντήσεις

Σε 14 ερωτήσεις και απαντήσεις η ΕΕ παρουσιάζει τι είναι, πως θα χρηματοδοτηθούν αλλά και πώς προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ κατά την εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, οι οποίες έχουν ως εξής:

 1. Τι είναι τα σχέδια αποκατάστασης και ανθεκτικότητας;

Τα κράτη μέλη προετοιμάζουν σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που ορίζουν ένα συνεκτικό πακέτο μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών πρωτοβουλιών, που θα εφαρμοστούν έως το 2026 και θα υποστηριχθούν από το RRF. Τα σχέδια αυτά θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα εγκριθούν από το Συμβούλιο.

 1. Πότε θα παρουσιάσουν τα κράτη μέλη τα σχέδια αποκατάστασης και ανθεκτικότητας;

Κατά κανόνα, τα κράτη μέλη κλήθηκαν να κοινοποιήσουν τα σχέδιά τους πριν από τις 30 Απριλίου, αλλά μπορούν να το πράξουν ανά πάσα στιγμή έως τα μέσα του 2022. Η 30 Απριλίου είναι ημερομηνία προσανατολισμού και όχι προθεσμία. Η Ελλάδα και η  Γερμανία που κατέθεσαν την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 και η Πορτογαλία που κατέθεσε τις προηγούμενες ημέρες  είναι οι τρεις πρώτες χώρες της ΕΕ,  που κατέθεσαν επισήμως τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εντός της προθεσμίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια έχουν την απαραίτητη ισορροπία και ποιότητα, ορισμένα κράτη μέλη θα χρειαστούν μερικές ακόμη εβδομάδες για να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους. Η εκπόνηση σχεδίων για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για τα επόμενα έξι χρόνια σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της πανδημίας είναι αντικειμενικά ένα δύσκολο έργο αναγνωρίζει η ΕΕ.  Η ποιότητα των σχεδίων πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ένα σχέδιο καλής ποιότητας, όχι μόνο θα επιτρέψει μια ομαλή διαδικασία υιοθέτησης, αλλά θα διευκολύνει επίσης την εφαρμογή και τις πληρωμές τα επόμενα χρόνια.

 1. Πώς θα αξιολογήσει η Επιτροπή τα σχέδια αποκατάστασης και ανθεκτικότητας;

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα σχέδια αποκατάστασης και ανθεκτικότητας με βάση έντεκα κριτήρια που ορίζονται στον ίδιο τον κανονισμό. Οι αξιολογήσεις θα εξετάσουν ιδίως εάν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που καθορίζονται στα σχέδια:

 • αντιπροσωπεύουν μια ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση του κράτους μέλους, συμβάλλοντας δεόντως και στους έξι πυλώνες RRF ·
 • συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχετικών συστάσεων ανά χώρα ·
 • έχουν αφιερώσει τουλάχιστον το 37% των συνολικών δαπανών για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους ·
 • έχουν αφιερώσει τουλάχιστον το 20% των συνολικών δαπανών για την ψηφιακή μετάβαση ·
 • συμβάλλουν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας του κράτους μέλους ·
 • δεν βλάπτουν σημαντικά το περιβάλλον.
 1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την αξιολόγηση των σχεδίων αποκατάστασης και ανθεκτικότητας;

Η Επιτροπή συνεργάζεται εντατικά με τα κράτη μέλη για την προετοιμασία των σχεδίων αποκατάστασης και ανθεκτικότητάς τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η Επιτροπή παρέχει συστάσεις για την αντιμετώπιση κενών και εκκρεμών ζητημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύει στην αποφυγή της κοινοποίησης σχεδίων με προβληματικά μέτρα, που θα πρέπει να απορριφθούν.

Μόλις υποβληθούν επίσημα τα σχέδια, η Επιτροπή θα πρέπει:

 • να αξιολογηθεί το περιεχόμενό τους με βάση τα 11 κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό και
 • να μετατρέψει το περιεχόμενό τους σε νομικά δεσμευτικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου (συμφωνία χρηματοδότησης / σύμβαση δανείου, επιχειρησιακές ρυθμίσεις).

Αυτές οι νομικές πράξεις θα περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των 11 κριτηρίων του κανονισμού, που θα αποτελέσουν το κριτήριο εφαρμογής των σχεδίων για τα επόμενα χρόνια.

Η Επιτροπή θα προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά η ποιότητα της αξιολόγησης και των νομικών πράξεων θα είναι το κύριο μέλημά της καθώς οι μελλοντικές πληρωμές θα βασίζονται σε τέτοιες εκτιμήσεις και πράξεις.

 1. Ποια τεχνική καθοδήγηση έχει παράσχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη για να βοηθήσουν στην προετοιμασία των εθνικών τους σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας; 

Η Επιτροπή παρείχε στα κράτη μέλη σαφείς οδηγίες για να τα υποστηρίξουν κατά την προετοιμασία των σχεδίων αποκατάστασης και ανθεκτικότητας τον Σεπτέμβριο του 2020. Ενημέρωσε αυτές τις οδηγίες τον Ιανουάριο του 2021 για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην προετοιμασία σχεδίων σύμφωνα με την πολιτική συμφωνία των συννομοθετών σχετικά με τον κανονισμό. Αυτή η ενημέρωση διατηρεί τις βασικές πτυχές της προηγούμενης καθοδήγησης. Αντικατοπτρίζει ότι το πεδίο εφαρμογής του RRF είναι πλέον δομημένο γύρω από έξι πυλώνες, καθώς και το γεγονός ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξηγήσουν πώς τα σχέδια συμβάλλουν στην ισότητα και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Τα σχέδια πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν μια σύνοψη της διαδικασίας διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και παρουσίαση των συστημάτων ελέγχου και ελέγχου που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για να διασφαλιστεί ότι προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Η καθοδήγηση ζητά επίσης από τα κράτη μέλη να αναλύσουν μια περίληψη των επικοινωνιακών τους σχεδίων προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η υποστήριξη της ΕΕ είναι ορατή σε όλους τους Ευρωπαίους που επωφελούνται από αυτήν.

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης ένα πρότυπο πρότυπο, το οποίο τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν για τα σχέδιά τους.

Η Επιτροπή έχει παράσχει στα κράτη μέλη καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής «Μην κάνετε σημαντική ζημιά» .

 1. Ποια είναι τα εμβληματικά σχέδια επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προτείνουν;

Ο μηχανισμός ανάκτησης και ανθεκτικότητας είναι μια ευκαιρία για τη δημιουργία ευρωπαϊκών εμβληματικών έργων, με απτά οφέλη για την οικονομία και τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ζητήματα που είναι κοινά σε όλα τα κράτη μέλη, χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και χρειάζονται για τη διπλή μετάβαση.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει συνεπώς τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στους ακόλουθους τομείς:

 1. Power up – Ο προεφοδιασμός καθαρών τεχνολογιών από το μέλλον και η επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 2. Ανακαίνιση – Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.
 3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός – Η προώθηση καθαρών τεχνολογιών μελλοντικής απόδειξης για την επιτάχυνση της χρήσης βιώσιμων, προσβάσιμων και έξυπνων μεταφορών, φόρτισης και ανεφοδιασμού σταθμών και επέκταση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
 4. Σύνδεση – Η γρήγορη ανάπτυξη ταχέων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές και τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ινών και 5G.
 5. Εκσυγχρονισμός  – Η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και υγειονομικών συστημάτων.
 6. Scale-up – Η αύξηση των δυνατοτήτων cloud βιομηχανικών δεδομένων στην Ευρώπη και η ανάπτυξη των πιο ισχυρών, προηγμένων και βιώσιμων επεξεργαστών ..
 7. Reskill and upskill – Η προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων για την υποστήριξη ψηφιακών δεξιοτήτων και εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης για όλες τις ηλικίες.
 1. Πόση χρηματοδότηση θα δοθεί στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης Ανάκτησης και Ανθεκτικότητας;

Η διευκόλυνση ανάκτησης και ανθεκτικότητας θα παρέχει έως 672,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων (σε τιμές 2018). Αυτό κατανέμεται σε 312,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και 360 δισεκατομμύρια σε δάνεια.

 1. Πώς θα καθοριστεί η κατανομή των επιδοτήσεων στα κράτη μέλη;

Για το 70% του συνόλου των 312,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που διατίθενται σε επιχορηγήσεις, θα ληφθεί υπόψη για την κατανομή:

 • o πληθυσμόw του κράτους μέλους
 • το αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ του
 • το μέσο ποσοστό ανεργίας τα τελευταία 5 χρόνια (2015-2019) σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ.

Για το υπόλοιπο 30%, αντί του ποσοστού ανεργίας, θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρούμενες απώλειες στο πραγματικό ΑΕΠ το 2020 και η παρατηρούμενη σωρευτική απώλεια του πραγματικού ΑΕΠ κατά την περίοδο 2020-2021. Ενώ το παράρτημα Ι του κανονισμού παρέχει ενδεικτικό ποσό για το 30% στις τρέχουσες τιμές βάσει της φθινοπωρινής πρόβλεψης , αυτό θα οριστικοποιηθεί μόνο όταν η Eurostat παρουσιάσει τελικά στοιχεία τον Ιούνιο του 2022. Τα ποσά σε τρέχουσες τιμές είναι διαθέσιμα εδώ .

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητήσουν δάνειο ύψους έως και 6,8% του ΑΕΕ του 2019 στο πλαίσιο της υποβολής του σχεδίου αποκατάστασης και ανθεκτικότητάς τους.

 1. Πότε θα αρχίσουν να λαμβάνουν τα κράτη μέλη τις πρώτες εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκτησης και ανθεκτικότητας;

Η πληρωμή προχρηματοδότησης 13% θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του εθνικού σχεδίου ανάκτησης και ανθεκτικότητας και την έγκριση της νομικής δέσμευσης από την Επιτροπή. Η απόφαση για τους ιδίους πόρους θα πρέπει επίσης να επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη μέχρι εκείνη τη στιγμή, προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να δανείζεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτες πληρωμές θα μπορούσαν να γίνουν από τα μέσα του 2021, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τεθεί σε ισχύ όλες οι απαραίτητες νομικές πράξεις.

 1. Πώς θα συνδέονται οι εκταμιεύσεις στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης Ανάκτησης και Ανθεκτικότητας με την πρόοδο στην υλοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων;

Σύμφωνα με το RRF, οι πληρωμές θα συνδέονται με την απόδοση. Η Επιτροπή θα εγκρίνει τις εκταμιεύσεις βάσει της ικανοποιητικής εκπλήρωσης μιας ομάδας ορόσημων και στόχων που αντικατοπτρίζουν την πρόοδο σε διάφορες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του σχεδίου. Τα ορόσημα και οι στόχοι πρέπει να είναι σαφή, ρεαλιστικά, καλά καθορισμένα, επαληθεύσιμα και να καθορίζονται άμεσα ή να επηρεάζονται με άλλο τρόπο από τις δημόσιες πολιτικές. Δεδομένου ότι οι εκταμιεύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται το πολύ δύο φορές το χρόνο, δεν μπορούν να υπάρχουν περισσότερες από δύο ομάδες ορόσημων και στόχων ετησίως.

Με την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνημένων ορόσημων και στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο ανάκτησης και ανθεκτικότητάς του, το κράτος μέλος θα υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή για εκταμίευση χρηματοδοτικής στήριξης. Η Επιτροπή θα εκπονήσει αξιολόγηση εντός δύο μηνών και θα ζητήσει τη γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής για την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών ορόσημων και στόχων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ένα ή περισσότερα κράτη μέλη θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις από την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών ορόσημων και στόχων άλλου κράτους μέλους, μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παραπέμψει το θέμα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή θα εκδώσει την απόφαση για την εκταμίευση στο πλαίσιο της «διαδικασίας εξέτασης» της επιτροπολογίας.

Εάν το κράτος μέλος δεν έχει εφαρμόσει ικανοποιητικά τα ορόσημα και τους στόχους, η Επιτροπή δεν θα καταβάλει το σύνολο ή μέρος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς στο εν λόγω κράτος μέλος.

 1. Πώς θα υποστηρίξει η Διευκόλυνση Ανάκτησης και Ανθεκτικότητας την πράσινη μετάβαση; 

Ο κανονισμός για τη διευκόλυνση ανάκαμψης και ανθεκτικότητας καθορίζει έναν κλιματικό στόχο 37% στο επίπεδο των επιμέρους εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Κάθε κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το συνολικό μερίδιο των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα στο σχέδιό του βάσει μιας δεσμευτικής μεθοδολογίας παρακολούθησης του κλίματος. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου, η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης εάν επιτυγχάνεται ο κλιματικός στόχος. Ένα σχέδιο που δεν επιτυγχάνει τον στόχο δεν θα γίνει αποδεκτό.

Κάθε μέτρο που προτείνεται σε ένα σχέδιο αποκατάστασης και ανθεκτικότητας θα πρέπει επίσης να σέβεται την αρχή «μην κάνετε σημαντική ζημιά». Συγκεκριμένα, υπάρχουν έξι περιβαλλοντικοί στόχοι στους οποίους δεν πρέπει να γίνει σημαντική ζημία:

(i) μετριασμός της κλιματικής αλλαγής,

(ii) προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,

(iii) νερό και θαλάσσιοι πόροι,

(iv) η κυκλική οικονομία,

(v) πρόληψη της ρύπανσης και έλεγχο, και

(vi) βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα.

Αυτή η υποχρέωση ισχύει για όλες τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις και δεν περιορίζεται σε πράσινα μέτρα. Η Επιτροπή παρείχε τεχνική καθοδήγηση στα κράτη μέλη παρέχοντας περαιτέρω υποστήριξη σχετικά με την εφαρμογή αυτής της αρχής.

Επιπλέον, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προτείνουν πρωτοπόρες επενδύσεις και μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που θα έχουν προστιθέμενη αξία για την ΕΕ στο σύνολό της. Αυτά στοχεύουν, για παράδειγμα, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 1. Πώς θα υποστηρίξει η Διευκόλυνση Ανάκτησης και Ανθεκτικότητας την ψηφιακή μετάβαση;

Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας κατά τον καθορισμό μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα επιτρέπουν την ψηφιακή μετάβαση ως μέρος των σχεδίων αποκατάστασης και ανθεκτικότητάς τους. Ο κανονισμός απαιτεί κάθε σχέδιο ανάκτησης και ανθεκτικότητας να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο επίπεδο 20% των δαπανών που σχετίζονται με το ψηφιακό. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, επενδύσεις στην ανάπτυξη συνδεσιμότητας 5G και Gigabit, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω μεταρρυθμίσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων και αύξηση της διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών χρησιμοποιώντας νέα ψηφιακά εργαλεία.

 1. Ποιος θα είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην εφαρμογή του RRF, με πλήρη σεβασμό της θεσμικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ. Ο «διάλογος ανάκαμψης και ανθεκτικότητας» καθιερώνεται, επιτρέποντας στο Κοινοβούλιο να καλεί την Επιτροπή έως και κάθε δύο μήνες για να συζητά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του RRF. Η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη τις απόψεις που προκύπτουν από αυτόν τον διάλογο. Ο πίνακας αποτελεσμάτων ανάκτησης και ανθεκτικότητας – που θα οριστικοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2021 – θα χρησιμεύσει ως βάση για τον διάλογο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η Επιτροπή πρέπει να διαβιβάζει ταυτόχρονα πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα σχέδια αποκατάστασης και ανθεκτικότητας που υποβάλλονται επίσημα από τα κράτη μέλη, καθώς και τις προτάσεις για εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο θα λάβει επίσης μια επισκόπηση των προκαταρκτικών πορισμάτων της Επιτροπής σχετικά με την εκπλήρωση ορόσημων και στόχων που σχετίζονται με αιτήματα πληρωμής και αποφάσεις εκταμίευσης.

 1. Πώς προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ;

Η δυνατότητα ανάκτησης και ανθεκτικότητας απαιτεί ένα πλαίσιο ελέγχου που είναι προσαρμοσμένο και ανάλογο με τη μοναδική του φύση. Τα εθνικά συστήματα ελέγχου των κρατών μελών θα χρησιμεύσουν ως το κύριο μέσο για τη διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής πρόληψης, εντοπισμού και διόρθωσης σύγκρουσης συμφερόντων, διαφθοράς και απάτης και αποφυγής διπλής χρηματοδότησης. Πρέπει να εξηγήσουν τις σχετικές ρυθμίσεις στα σχέδια αποκατάστασης και ανθεκτικότητάς τους, και η Επιτροπή θα αξιολογήσει εάν παρέχουν επαρκή διαβεβαίωση. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες χρημάτων και να τα διαθέσουν κατόπιν αιτήματος.

Για κάθε αίτημα πληρωμής, τα κράτη μέλη παρέχουν μια «δήλωση διαχείρισης» ότι τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τον επιδιωκόμενο σκοπό τους, ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι σωστές και ότι τα συστήματα ελέγχου έχουν τεθεί σε ισχύ και τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Επιπλέον, η Επιτροπή θα εφαρμόσει τη δική της στρατηγική ελέγχου βάσει κινδύνου.

Η OLAF, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η ίδια η Επιτροπή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα και να διερευνούν τη χρήση χρημάτων, εάν είναι απαραίτητο.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας