ecopress
 Της Ντίνας Καράτζιου/ Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης 68 νοσοκομείων  ύψους 260 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ αλλά και μία σειρά έργων όπως κατασκευές... «Εξοικονομώ» σε 68 νοσοκομεία και κτιριακά έργα 1,5 δις στην Υγεία

 Της Ντίνας Καράτζιου/

Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης 68 νοσοκομείων  ύψους 260 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ αλλά και μία σειρά έργων όπως κατασκευές νέων πτερύγων ανακαινίσεις , ανεγέρσεις νέων ορόφων και επεκτάσεις  κτιρίων, για τα οποία θα διατεθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης που ανέρχονται στο 1,5 δις, περιλαμβάνει ο φάκελος των έργων που έλαβαν έγκριση υλοποίησης.  Ο χρηματοδοτικός φάκελος αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω,  με την ένταξη στο ΕΣΠΑ και άλλων 80 νοσοκομείων. Το ecopress παρουσιάζει αναλυτικά τα έργα και τις παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τις υποδομές του ΕΣΥ. 

Ένα «Εξοικονομώ» στην Υγεία ενεργοποιείται με πόρους από το ΕΣΠΑ που προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση 68 νοσοκομείων, συνολικού προϋπολογισμού 268 εκ. ευρώ. Παράλληλα ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός και η έγκριση των έργων ύψους 1,5 δις που θα εκσυγχρονίσουν τις  κρατικές υποδομές Υγείας  με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ένα «Εξοικονομώ» στην Υγεία ενεργοποιείται με πόρους από το ΕΣΠΑ που προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση 68 νοσοκομείων, συνολικού προϋπολογισμού 268 εκ. ευρώ. Παράλληλα ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός και η έγκριση των έργων ύψους 1,5 δις που θα εκσυγχρονίσουν τις  κρατικές υποδομές Υγείας  με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κοινή παρουσίαση

Το στίγμα των παρεμβάσεων δόθηκε σε κοινή συνέντευξη Τύπου των υπουργείων Ανάπτυξης και Υγείας υπό την παρουσία των υπουργών Αδωνι ΓεωργιάδηΘάνου Πλεύρη και της αν. υπουργού  Μίνας Γκάγκα. Ειδικότερα και όσον αφορά το πρόγραμμα των ενεργειακών αναβαθμίσεων  των 68 νοσοκομείων, το οποίο είναι αλήθεια ότι λιμνάζει το ΕΣΠΑ πάνω από ένα χρόνο, ο κ . Γεωργιάδης ανέφερε μεταξύ άλλων,  ότι «Είμαστε εδώ σήμερα για να αναγγείλουμε ότι καταφέραμε με μεγάλο κόπο και μεγάλη προσπάθεια να ξεκολλήσουμε ένα πρόγραμμα που είχε αναγγελθεί μεν στο ΕΣΠΑ, αλλά ουδέποτε είχε ξεκινήσει η διαδικασία του, ύψους 260 εκατομμύριων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση 68 νοσοκομείων του ΕΣΥ, με στόχο μέχρι το τέλος του 2023 να έχουμε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εργασιών». Ενώ ο κ. Πλεύρης ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι «συνολικά συνολικά 1,5 δις ευρώ το οποίο θα δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όλων των δομών, σε ένα συνολικό πλαίσιο που επεξεργαζόμαστε με την αναπληρώτρια Υπουργό, που ξεκινάει από την πρόληψη, όπου υπάρχουν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αλλά 80 νοσοκομεία θα μπουν στο ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με την κ. Γκάγκα, ο χρηματοδοτικός φάκελος για ενεργειακές αναβαθμίσεις αναμένεται να μεγαλώσεις περαιτέρω, καθώς θα ακολουθήσει η ένταξη στο ΕΣΠΑ άλλα 80 νοσοκομεία: «Μπορέσαμε και βάλαμε 68 νοσοκομεία σε ενεργειακή αναβάθμιση και παράλληλα έχουμε 80 νοσοκομεία που θα μπούνε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Έχουμε κάνει έναν πολύ λεπτομερή κατάλογο των έργων του ΕΣΠΑ για να μην τα επαναλάβουμε με το Ταμείο Ανάκαμψης, άρα θα έχουμε πολύ σημαντική αναβάθμιση όλων των νοσοκομείων της χώρας με προτεραιότητα φυσικά στα τμήματα επειγόντων περιστατικών που πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά για να αντιμετωπίζονται οι άρρωστοι εξαιρετικά».

Τα 68 πράσινα νοσοκομεία του ΕΣΠΑ

Μέσα από το ΕΣΠΑ θα τρέξουν τα έργα που αφορούν τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των 68 νοσοκομείων της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 268 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες για την ένταξη του προγράμματος στο ΕΣΠΑ, έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί το 2020. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί οι παρεμβάσεις συνίστανται στα παρακάτω:

Οι παρεμβάσεις

Κατηγορία Ενέργειας 1: Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ). Επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα, εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής – επιτόπου και διαδικτυακώς των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS), παθητικά συστήματα φυσικού και ενεργειακού τεχνητού φωτισμού κτλ.

Κατηγορία Ενέργειας 2: Επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ):  εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης ή χρήσης ΑΠΕ (όπως π.χ. η Γεωθερμία), Ανεξάρτητα από την ισχύ της υποδομής, να διεξάγεται ανάλυση κόστους-οφέλους προκειμένου να εξετάζεται η αποδοτικότητα και η οικονομική σκοπιμότητα του υπό ένταξη έργου, καθώς και να κρίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα η εξοικονόμηση ενέργειας της επένδυσης.

Κατηγορία Ενέργειας 3: Δράση αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μόνο σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες κατηγορίες:  αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συμπληρωματικά και μόνο στις δράσεις των κατηγοριών (1) ή/και (2), εφόσον αυτή οδηγεί αποδεδειγμένα σε εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 15% σε σχέση με την κατανάλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού που αντικαθίσταται. Το επιλέξιμο κόστος του ανωτέρω εξοπλισμού δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 450.000  ευρώ .To επιτυγχανόμενο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να προκύπτει μετά από τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου του εξοπλισμού.

Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Τα έργα που αφορούν ανακαινίσεις, ανεγέρσεις  και εκσυγχρονισμό,  όχι μόνο μεγάλων κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αλλά και ανακαίνιση υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας. , εντάχθηκαν σταδιακά από το περασμένο καλοκαίρι στο σύνολο των 173 έργων  που έλαβαν έγκριση υλοποίησης από την ελληνική εκδοχή του Ταμείου Ανάκαμψης  το «Ελλάδα 2.0».

Ειδικότερα με βάσει τις εγκρίσεις  των εντάξεων που έχουν γίνε μέχρι στιγμής, ο κατάλογος των έργων για το πρασίνισμα και την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων είναι ο εξής:

*Ανακαίνιση υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

*Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας: Ανέγερση νέου κτιρίου για την επέκταση της ογκολογικής κλινικής και την ανάπτυξη νέου κέντρου ακτινοθεραπείας και τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στο Γ.Ν. Λαμίας, ένα σημαντικό έργο που θα επιτρέψει στους ασθενείς της ευρύτερης περιοχής να πραγματοποιούν τις αναγκαίες θεραπείες στον τόπο κατοικίας τους.

*Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: Προσθήκη ορόφου για τη δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής στο Γ΄ Κτήριο των Κλινικών του ΠΑΓΝΗ.

*Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσειο: Ανέγερση νέου κτιρίου διοικητικών υπηρεσιών για την απελευθέρωση χώρων, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη νέων και επέκταση υπαρχουσών κλινικών.

*Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»: Διαμόρφωση Πνευμονολογικής Κλινικής με τα αντίστοιχα εργαστήρια και γαστρεντερολογικό εργαστήριο.

*Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»: Προσθήκη νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας.

*Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός»: Ανακαίνιση τμήματος του παλιού κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται τα εξωτερικά ιατρεία, με στόχο την κτιριακή και ενεργειακή αναβάθμισή τους.

*Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών: Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας για τη σύνδεση του Νοσοκομείου με το νεόδμητο συγκρότημα 5 κτιρίων κλινικών λειτουργιών.

*Στέγαση του Εθνικού Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.) και της Ελληνικής Κεντρικής Αρχής Υγείας (ΚΕΣΥ).

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας