ecopress
Η νέα διοίκηση της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων απευθύνει δημόσια πρόσκληση στα μέλη και τους φίλους της ΕΕΔΣΑ, που είναι μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός... Πρόσκληση συμμετοχής στο επιστημονικό έργο της ΕΕΔΣΑ

Η νέα διοίκηση της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων απευθύνει δημόσια πρόσκληση στα μέλη και τους φίλους της ΕΕΔΣΑ, που είναι μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο έργο της ΕΕΔΣΑ.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ που υπογράφουν ο πρόεδρος Γιώργος Ηλιόπουλος και ο γενικός γραμματέας Κωνσταντίνος Μουστάκας σημειώνονται τα ακόλουθα:

Κάλεσμα σε Μέλη και Φίλους για Δράση και συμμετοχή στο έργο της ΕΕΔΣΑ

Το νέο Δ.Σ. ΕΕΔΣΑ μετά τις εκλογές της 27/03/2024, στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Δράσης 2024-2026, αναζητά ανθρώπους, μέλη ή φίλους της ΕΕΔΣΑ που έχουν την διάθεση για εθελοντική συμμετοχή και δράση στο έργο του φορέα μας www.eedsa.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα στελεχώσουν τις ολιγομελείς γραμματείες των 6 Νέων Τομέων Δράσης ΕΕΔΣΑ για την περίοδο 2024-2026.

Στόχος των Γραμματειών, σε συνεργασία με τον Τομεάρχη – Μέλος του ΔΣ, είναι η παραγωγή κειμένων πολιτικής και θέσεων (policy – position papers), η διενέργεια ενημερωτικών εκδηλώσεων / workshops και η δημιουργία χρηστικού υλικού (πχ συνοπτικών οδηγών, έκδοση e-magazine) προς ενημέρωση του κοινού.

Οι συναντήσεις των Γραμματειών θα γίνονται με τηλεδιάσκεψη, ώρες απογευματινές εκτός εργασίας, για αυτό ενθαρρύνονται τα μέλη / φίλοι της ΕΕΔΣΑ από όλη την Ελλάδα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο  info@eedsa.gr έως την Παρασκευή 31/05/2024, στέλνοντας ένα συνοπτικό cv και διευκρινίζοντας σε ποιον τομέα από τους 6 παρακάτω επιθυμείτε να συμμετέχετε.

1.Εναλλακτικής Διαχείρισης & Καινοτομίας

Τομεάρχης -Θεματική Αντιπρόεδρος: Ρόζυ Χαριτοπούλου

Λίγα λόγια για την τομεακή θεματική: Η εναλλακτική διαχείριση στην ΕΕ αφορά την εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών προϊόντων με την ανάληψη οικονομικής & οργανωτικής ευθύνης για την μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, μείωση της ανεξέλεγκτης απόρριψης , το καθαρισμό αλλά και τις ενέργειες ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης κοινού.

Η ΕΕ και η Εθνική Νομοθεσία απαιτούν την εφαρμογή δεσμευτικών στόχων για τα ανωτέρω σε σειρά προϊόντων που μετά την χρήση τους καθίστανται απόβλητα προς εναλλακτική διαχείριση.

Η συνεργασία παραγωγών ως υπόχρεων με άλλους φορείς όπως της αυτοδιοίκησης κλπ., μπορεί να φέρει επιπλέον οφέλη.

Ο Θεσμικός ρόλος του ΕΟΑΝ θα πρέπει να ασκείται συνεχώς με την κατάλληλη οργάνωση / στελέχωση & να επιβάλλονται κυρώσεις όπου απαιτείται.

Η τεχνολογική καινοτομία στην ΔσΠ αποτελεί σημαντική παράμετρο της εναλλακτικής διαχείρισης για την βελτίωση της απόδοσης της με πχ συστήματα έξυπνων κάδων, απορριματοφόρων, με πλατφόρμες ενημέρωσης / ανταλλαγής / επιβράβευσης / τιμολόγησης, αλγορίθμους λήψης αποφάσεων κλπ.

2.Κυκλικής Οικονομίας

Τομεάρχης-Μέλος ΔΣ: Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος

Λίγα λόγια για την τομεακή θεματική: Το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την ΚΟ εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και αποτελεί τον οδηγό κανονιστικών/ τεχνικών/ χρηματοδοτικών προϋποθέσεων μετάβασης της Ελλάδας σε μια Κυκλική Οικονομία.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΚΟ- Οδικός Χάρτης ενεργειών της Ελλάδας ( πράξη υπουργικού συμβουλίου 2022) απαιτεί των συντονισμό κυβερνητικών, αυτοδιοικητικών, κοινωνικών, οικονομικών φορέων για την υλοποίηση 66 δράσεων που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην μετάβαση της χώρας.

Σημεία κλειδιά εντός αυτού του πλαισίου είναι αφενός ο ανασχεδιασμός προϊόντων και παραγωγικών διεργασιών και αφετέρου η επαναχρησιμοποίηση υλικών, η ανακύκλωση και η ανάκτηση ενέργειας και η απορρόφηση αυτών εντός της ΕΕ & της χώρας μας για δημιουργία νέων προϊόντων σύμφωνα με την ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων.

3.Ενεργειακής Αξιοποίησης & Βιομηχανικής Συμβίωσης

Τομεάρχης-Μέλος ΔΣ Βασίλης Βυζηργιαννάκης

Λίγα λόγια για την τομεακή θεματική: Η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων μετά από την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή με στόχο την επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση, αποτελεί μια επιλογή σύμφωνη με την ιεράρχηση της ΕΕ για την μείωση της ταφής και την ανάκτηση ενέργειας

Επιπλέον ο χώρος της Βιομηχανίας είναι εξαιρετικά σημαντικός για την κυκλική οικονομία και την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων. Πέρα από την περιβαλλοντική διάσταση του ζητήματος, η στροφή της βιομηχανίας προς την κυκλική οικονομία είναι κρίσιμη και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας στις διεθνείς αγορές.

Τέλος είναι απαραίτητη η εφαρμογή των αρχών της βιομηχανικής συμβίωσης με στόχο τη μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης πόρων, την αξιοποίηση αποβλήτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

4.Νομοθεσίας και Διακυβέρνησης

Τομεάρχης-Μέλος ΔΣ: Έλενα Μπαρογιάννη

Λίγα λόγια για την τομεακή θεματική: Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και της Ελλάδας περί διαχείρισης αποβλήτων και ενέργειας αποτελούν την ικανή συνθήκη για την έναρξη του μετασχηματισμού της οικονομίας από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο.

Τα εφαρμοστέα συστήματα δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης, σε επίπεδο επιτελικού κράτους, ΟΤΑ, συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού – εναλλακτικής διαχείρισης, πρέπει να προσαρμοστούν, να εξειδικευτούν καθώς και να προβλέπουν και να επιτυγχάνουν συστηματική παρακολούθηση του βαθμού εφαρμογής τους για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

5.Τεχνολογιών Ανάκτησης Αποβλήτων & ΔσΠ Βιοαποβλήτων

Τομεάρχης-Μέλος ΔΣ: Σπύρος Κουλουμούνδρας

Λίγα λόγια για την τομεακή θεματική: Οι τεχνολογίες ανάκτησης & ανακύκλωσης αποτελούν την καρδιά της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων με στόχο τη βελτιστοποίηση σε ποιότητα/ποσότητα των ανακτημένων από τα απόβλητα υλικών ή/και ενέργειας, αλλά και την δημιουργία νέων α’ υλών προς ενσωμάτωση σε νέα προϊόντα.

Επιπλέον η ΔσΠ των βιοαποβλήτων (κουζίνας/ κήπων) που αποτελούν το 40% περίπου των Αστικών Στερεών αποβλήτων , είναι κρίσιμο να αναπτυχθεί σωστά από τους Δήμους / Επιχειρήσεις/ Νοικοκυριά ώστε να μειώσει σημαντικά τα σύμμεικτα , να αυξήσει την καθαρότητα των λοιπών ξηρών ανακυκλωσίμων & να παραχθεί προϊόν κομποστ υψηλής ποιότητας η/και ενέργεια από την χώνευση.

6.Επικοινωνίας και Διασύνδεσης

Τομεάρχης- Γεν. Γραμματέας ΔΣ: Κωνσταντίνος Μουστάκας

Λίγα λόγια για την τομεακή θεματική: Στα πλαίσια της προσαρμογής της χώρας στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Διαχείρισης Αποβλήτων, η επικοινωνία της ΕΕΔΣΑ με τα μέλη/φίλους της είναι κρίσιμη για την μεταφορά γνώσης, προτάσεων και καλών πρακτικών μέσα από ψηφιακά εργαλεία, όπως το E-MAGAZINE της ΕΕΔΣΑ. Επίσης, η ΕΕΔΣΑ μπορεί να αποτελέσει την πλατφόρμα διασύνδεσης (σχεδιασμού, επικοινωνίας και υλοποίησης εκδηλώσεων & δράσεων) και συνέργειας μεταξύ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων, Δημόσιων Φορέων, Κοινωνίας και Πολιτών.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας