ecopress
Πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.167.381,61 ευρώ, σε 9 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης, για κάθετες συμφωνίες με τους λιανοπωλητές τους, επέβαλε η... Πρόστιμα σε 9 εταιρείες συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης

Πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.167.381,61 ευρώ, σε 9 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης, για κάθετες συμφωνίες με τους λιανοπωλητές τους, επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ απειλούνται με νέο πρόστιμο αν συνεχίσουν ή επαναλάβουν τις παραβάσεις.

Αναλυτικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανακοίνωση:

 

Με την υπ’ αρ. 760/2021 απόφασή της, η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) αποφάσισε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 1.167.381,61 ευρώ στις εταιρείες:

* «CLIMA CONTROL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»·

* «ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ»·

* «AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»·

* «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ»·

* «IQ SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»·

* «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»·

* «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»·

* «Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»· και

* «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»,

για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/ και 101 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στην ευρύτερη αγορά των συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης στην Ελλάδα (και ιδίως στις αγορές που αφορούν την εμπορία συστημάτων κλιματισμού, λεβήτων θέρμανσης και άλλων ειδών θέρμανσης, καθώς και θερμοσιφώνων αντίστοιχα) μετά από σχετική αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) στην ως άνω αγορά.

Διαδικασία

Τον Ιούνιο του 2017, η ΓΔΑ εκκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα στην ευρύτερη αγορά των συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας σειρά μέτρων έρευνας (επιτόπιους ελέγχους, ερωτηματολόγια, κ.α.).

Η σχετική εισήγηση κοινοποιήθηκε στις ελεγχόμενες εταιρείες τον Μάρτιο του 2021. Η ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Ολομέλειας της ΕΑ έλαβε χώρα τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2021.

Σύμφωνα με την εισήγηση, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από επιτόπιους ελέγχους και λοιπά μέτρα έρευνας της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι οι ως άνω εταιρείες (οι οποίες δραστηριοποιούνται, κατά περίπτωση, ως εισαγωγείς/ κατασκευαστές/ χονδρέμποροι στον ευρύτερο κλάδο των συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης) είχαν υιοθετήσει, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα η καθεμία κατά την περίοδο 2011 έως και 2020, πρακτικές καθορισμού λιανικών τιμών στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών με τους λιανοπωλητές τους.

Η απόφαση της ΕΑ

Με την υπ’ αρ. 760/2021 απόφασή της, η Ολομέλεια της ΕΑ, ομόφωνα αποφάσισε, κατόπιν της σχετικής Εισήγησης, ότι, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από επιτόπιους ελέγχους και λοιπά μέτρα έρευνας, αποδεικνύεται ότι οι ως άνω εταιρείες έχουν υιοθετήσει, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα η καθεμία κατά την περίοδο 2011 έως και 2020, πρακτικές καθορισμού λιανικών τιμών στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών με τους λιανοπωλητές τους.

Υπό το φως των διαπιστώσεων αυτών, η ΕΑ επέβαλε πρόστιμα στις εν λόγω εταιρείες, τις υποχρέωσε να παύσουν τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, στο βαθμό που αυτές συνεχίζονται και να τις παραλείπουν στο μέλλον και τις απείλησε με πρόστιμο, αν με απόφαση της ΕΑ βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των παραβάσεων.

Τα πρόστιμα

Συγκεκριμένα, η ΕΑ επέβαλε τα εξής πρόστιμα:

* στην εταιρεία «CLIMA CONTROL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», πρόστιμο συνολικού ύψους είκοσι  δύο χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (22.616,15 ευρώ), για παραβίαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011

* στην εταιρεία «ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ» πρόστιμο συνολικού ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι ευρώ και 57 λεπτών (24.256,57 ευρώ),για παραβίαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011

* στην εταιρεία «AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόστιμο συνολικού ύψους εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ και τριών λεπτών (67.909,03 ευρώ), για παραβίαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ

* στην εταιρεία «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» πρόστιμο συνολικού ύψους εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (133.600,66 ευρώ), για παραβίαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ

* στην εταιρεία «IQ SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόστιμο συνολικού ύψους τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (32.459,87 ευρώ), για παραβίαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011

* στην εταιρεία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόστιμο συνολικού ύψους πεντακοσίων εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (509.275,85 ευρώ),για παραβίαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ

* στην εταιρεία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» πρόστιμο συνολικού ύψους έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ και τριών λεπτών (6.840,03 ευρώ), για παραβίαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011

* στην εταιρεία «Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» πρόστιμο συνολικού ύψους διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (224.216,67 ευρώ),για παραβίαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ  και

* στην εταιρεία «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» πρόστιμο συνολικού ύψους εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (146.206,78 ευρώ), για παραβίαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας