ecopress
Μετά από πρόταση της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ εντάχθηκε στην Ημερήσια Διάταξη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ το Σάββατο 18/12/2021 ως θέμα συζήτησης η... Πρόταση για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης

Μετά από πρόταση της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ εντάχθηκε στην Ημερήσια Διάταξη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ το Σάββατο 18/12/2021 ως θέμα συζήτησης η «Οργάνωση και λειτουργία των πολεοδομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόμησης (ΥΔΟΜ)» Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πλαίσιο της συζήτησης η ΣΥΜΜΑΧΙΑ κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω κείμενο:

«Είναι κοινός τόπος η δυσλειτουργία των ΥΔΟΜ. Τα προβλήματα έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα από το γεγονός ότι, μετά από μια δεκαετή ανυπαρξία οικοδομικής δραστηριότητας, διαφαίνεται κάποια κινητικότητα.

Ο Ν.4495/17 προέβλεπε την έκδοση των οικοδομικών αδειών με ηλεκτρονικό τρόπο και με διάκριση σε τρεις κατηγορίες προκειμένου αφενός να μειωθεί ο χρόνος έκδοσής τους, αφετέρου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των μηχανικών με τις άσκοπες εργατοώρες αναμονής τους στα γραφεία των ΥΔΟΜ.

Σε μεγάλο βαθμό, επετεύχθη η μη αναγκαιότητα της φυσικής παρουσίας των μηχανικών στις υπηρεσίες, όμως οι χρόνοι έκδοσης των αδειών, όχι μόνο δεν έχουν μειωθεί, κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο, τουναντίον, είναι απαράδεκτοι.

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ εντόπισε εγκαίρως το πρόβλημα και υπέβαλε με εισηγήσεις των μελών της στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, από τις 30/3/2021, συγκεκριμένες προτάσεις τόσο για τη λειτουργία των ΥΔΟΜ, όσο και για τη σχετική επιμόρφωση των εμπλεκόμενων συναδέλφων μηχανικών. Επειδή δεν δρομολογήθηκε καμία ενέργεια από τότε, επαναφέρουμε το θέμα στην Αντιπροσωπεία, δεδομένης της σκοπιμότητας και αμεσότητάς του.

Οι διαπιστώσεις μας:
1) Οι Υπηρεσίες αδυνατούν να ανταποκριθούν, λόγω δραματικής υποστελέχωσης, αφού οι συνταξιοδοτήσεις είναι συνεχείς και χωρίς αναπληρώσεις.
2) Μόνο το τελευταίο διάστημα ψηφίστηκε σειρά νόμων, όπως ο πολεοδομικός νόμος 4759/2020 με 172 άρθρα, ο νόμος των δημοσίων συμβάσεων 4782 /2021 με 253 άρθρα, ο περιβαλλοντικός νόμος 4685/2020 με 136 άρθρα, ο νόμος για το Ελληνικό με διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα, αλλά και άλλοι νόμοι που περιέχουν πολεοδομικές διατάξεις, χωρίς καμιά σχετική επιμόρφωση των συναδέλφων, μελών του ΤΕΕ.
3) Έλλειψη κωδικοποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας.
4) Αδυναμία πρόσβασης σε ποσοτικά και ποιοτικά, στατιστικά στοιχεία στην πλατφόρμα της ψηφιακής υποβολής, που θα αποτελούσαν το κατάλληλο εργαλείο για να απαντηθούν εύλογα ερωτήματα, όπως:

Υπάρχει αξιολόγηση των παρατηρήσεων, που καταγράφονται κατά τον έλεγχο, από πλευράς των πολεοδομικών υπηρεσιών;

Οι ελεγκτές μηχανικοί των πολεοδομικών υπηρεσιών, σε τι χρόνο προβαίνουν στον έλεγχο του υποβαλλόμενου τοπογραφικού ή διαγράμματος κάλυψης;

Οι μελετητές μηχανικοί σε τι χρόνο ανταποκρίνονται στις παρατηρήσεις των ελεγκτών;

Συνδέονται οι χρόνοι ανταπόκρισης των υπηρεσιών με μία σειρά ποιοτικών στοιχείων, όπως η ύπαρξη πολεοδομικού σχεδιασμού, η ύπαρξη εγκεκριμένων Ο.Γ. και Ρ.Γ., η ύπαρξη κτηματολογίου, η ύπαρξη πράξεων έγκρισης οριοθέτησης των ρεμάτων, κύρωσης οδικού δικτύου, οριοθέτησης των οικισμών .κ.λ.π.;

Προτεινόμενοι άξονες δράσης:
• Ανάδειξη του προβλήματος της δραματικής υποστελέχωσης και πίεση για πρόσληψη προσωπικού όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων μηχανικών.
• Λειτουργία ΥΔΟΜ σε κάθε Δήμο με στελέχωση με το ελάχιστα απαιτούμενο προσωπικό για τη λειτουργία της, ανάλογα με το πληθυσμιακό μέγεθος του κάθε Δήμου. Το καθεστώς της διοικητικής υποστήριξης από όμορους Δήμους πρέπει να σταματήσει, μετά από δέκα χρόνια παρατάσεων.
• Βελτίωση της πλατφόρμας που χειρίζεται το ΤΕΕ για την έκδοση οικοδομικών αδειών ώστε να καταστεί πιο εύχρηστη και λειτουργική.
• Δυνατότητα λήψης στατιστικών στοιχείων για ποσοτική και ποιοτική ανάλυση, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-άδειες, για τη διαδικασία έκδοσης των αδειών, και συσχέτισή τους με παραμέτρους όπως η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη κτηματολογίου, η έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού, η ύπαρξη ψηφιακών γεωχημικών δεδομένων κ.λ.π. για ενέργειες βελτιστοποίησης του συστήματος
• Δειγματοληπτικός έλεγχος των αδειών κατηγορίας 3, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4495/17, ώστε να εξαχθούν τα σωστά συμπεράσματα και να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες
• Ψηφιοποίηση του αρχείου των σχεδίων των οικοδομικών αδειών, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
• Κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας
• Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας με υποχρεωτική ανάρτηση κάθε εγγράφου του ΥΠΕΝ και δυνατότητα αναζήτησής του με λέξεις κλειδιά, για αποφυγή καθυστέρησης και εργατοωρών για υποβολή ίδιων ερωτημάτων από διάφορες ΥΔΟΜ με πιθανή λήψη διαφορετικών απαντήσεων .
• Συστηματική διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων εκπαίδευσης και ενημέρωσης τόσο των υπαλλήλων των ΥΔΟΜ όσο και των ελεύθερων επαγγελματιών, ιδιαίτερα των νέων, σύμφωνα και με την εισήγησή μας προς την Δ.Ε.
• Μόνιμη και συνεχής επικοινωνία και συνεργασία της μόνιμης επιτροπής πολεοδομικών θεμάτων του ΤΕΕ με τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, προς αποσαφήνιση, συμπλήρωση, βελτίωση, τροποποίηση διατάξεων, ιδιαίτερα μετά τις συνεχείς τροποποιήσεις του πολεοδομικού πλαισίου.«

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας