ecopress
Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ενεργοποιείται η έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού «Νatura», μέσω της ψηφιακής πύλης... Ψηφιακά το πιστοποιητικό Natura για οικοδομικές άδειες και επενδύσεις

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ενεργοποιείται η έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού «Νatura», μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, ώστε ιδιοκτήτες ακινήτων και επενδυτές να γνωρίζουν η έκταση που τους ενδιαφέρει υπάγεται σε καθεστώς προστασίας και περιορισμών δόμησης η όχι.

sxedio

Δείτε εδώ στο ΦΕΚ τη νέα υπουργική απόφαση, που καθιερώνει το ψηφιακό πιστοποιητικό για περιοχές Natura

Τη νέα υπηρεσία ανακοινώνει με δήλωση του ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για το Κτηματολόγιο Γιώργος Στύλιος, αναφέροντας ότι την υπηρεσία θα παρέχει σε λίγες η ημέρες το Ελληνικό Κτηματολόγιο, που τα προηγούμενα χρόνια ψηφιοποίησε τα όρια του δικτύου προστατευόμενων περιοχών και τα ενέταξε στα χαρτογραφικά του υπόβαθρα. Και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για πολίτες και επενδυτές, καθώς η παραμικρή απόκλιση σε κάποιες περιοχές συνεπάγεται διαφορετικές επιτρεπόμενες χρήσεις και όρους δόμησης.

-«Πολίτες και τυχόν επενδυτές θα εισέρχονται στη σχετική πλατφόρμα με τη χρήση κωδικών Taxisnet και θα μπορούν να εκδώσουν δωρεάν το ψηφιακό πιστοποιητικό με λίγα “κλικ”, εισάγοντας είτε συντεταγμένες της έκτασης είτε συγκεκριμένο Κωδικό Αριθμό Ελληνικού Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ) (ο αριθμός που συνοδεύει κάθε ακίνητο στις κτηματογραφημένες περιοχές). Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθούν σημαντικά όσοι επιδιώκουν να χτίσουν, να αγοράσουν και γενικά να εκμεταλλευτούν ακίνητο σε περιοχές που συνορεύουν ή εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000», αναφέρει σε δηλώσεις του στην «Καθημερινή» και στο δημοσιογράφο Γιώργο Λιάλιο, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Στύλιος.

-«Επιπλέον, τα όρια και η επιφάνεια των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 αναρτώνται στην ανωτέρω διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου θα απεικονίζονται με κατάλληλη διαγράμμιση και μοτίβο. Κάθε πολίτης ή επενδυτής θα μπορεί μάλιστα να προβαίνει σε ελεύθερη λήψη του συνόλου των ορίων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε ψηφιακή διανυσματική μορφή (shapefile). Με άλλα λόγια, παρέχεται σε όλους τους ενδιαφερομένους ένα εργαλείο να γνωρίζουν, εξαρχής και με ακρίβεια, εάν το ακίνητό τους ή η επένδυσή τους βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής και κατ’ επέκταση εάν εμπίπτει σε ιδιαίτερο καθεστώς».

Σχετικά σημειώνεται ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο είχε ψηφιοποιήσει τα όρια την περίοδο 2013-2015, ενώ μετά την επέκταση του δικτύου το 2017-2018 ενημέρωσε εκ νέου τον ψηφιακό χάρτη με τις νέες χερσαίες και θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές.

Η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών από το υπουργείο Περιβάλλοντος γίνονταν αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, μετά την υποβολή αίτησης. Η διάθεση του ψηφιακού πιστοποιητικού θα γίνεται από το site. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν εύκολα να μάθουν εάν το ακίνητο ή η επένδυσή τους βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής και εμπίπτει σε ιδιαίτερο καθεστώς. του Ελληνικού Κτηματολογίου και από την ψηφιακή πύλη gov.gr

Σε αυτή τη φάση το πιστοποιητικό δεν θα ενημερώνει αν η περιοχή είναι «ζωνοποιημένη» (δηλαδή έχει διαφορετικές χρήσεις γης και όρους προστασίας ανά σημεία) και σε ποια ζώνη βρίσκεται το ακίνητο, αλλά για το είδος της προστατευόμενης περιοχής στην οποία εμπίπτει (λ.χ. αν είναι περιοχή προστασίας της ορνιθοπανίδας, προστατευόμενος, υγρότοπος κλπ).

Οι «ζωνοποιημένες» περιοχές Natura είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου. Η ζωνοποίηση όλων των περιοχών Natura και η εκπόνηση σχεδίων δράσης για καθεμία από αυτές (έργο για την έλλειψη του οποίου η Ελλάδα καταδικάστηκε το 2020 από το Ευρωδικαστήριο) βρίσκεται εδώ και τρία χρόνια σε εξέλιξη και παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση. Η χώρα μας έχει εντάξει στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών 446 περιοχές, που καταλαμβάνουν το 27,3% της ηπειρωτικής και το 19,6% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας