ecopress
Ως «πιλότος» για τις μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες επελέγη από τον ευρωπαϊκό οργανισμό των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-e) το έργο... Ptolemaida Storage: «πιλότος» για την ΕΕ το ελληνικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας

Ως «πιλότος» για τις μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες επελέγη από τον ευρωπαϊκό οργανισμό των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-e) το έργο αποθήκευσης «Ptolemaida Storage» που αναπτύσσει ο Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG).

Συγκεκριμένα, το έργο περιελήφθη στην ομάδα των επενδύσεων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που θα μελετηθούν από τα στελέχη του ENTSO-e, ως προς τις επιπτώσεις τους στο ΑΕΠ, τις επενδύσεις, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα δημόσια οικονομικά κλπ. προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για το αποτύπωμα του συνόλου των επενδύσεων στα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που περιλαμβάνονται στο δεκαετές πρόγραμμα του ENTSO-e.

Η μελέτη των κοινωνικο – οικονομικών επιπτώσεων των έργων αυτών ξεκίνησε πέρυσι (η πρώτη έκθεση ανακοινώθηκε το Φεβρουάριο του 2021) και θα επαναλαμβάνεται ανά διετία. Ο λόγος που ο ENTSO-e ξεκίνησε τη μελέτη αυτή είναι ότι, σε περιόδους κρίσης όπως η τωρινή (πανδημία, Ουκρανία) είναι απαραίτητο πέρα από την ανάπτυξη των ηλεκτρικών συστημάτων να καταγράφεται το ευρύτερο αποτύπωμα των έργων στις εθνικές και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Δείγμα 9 έργων

Η προηγούμενη μελέτη, του 2021, βασίστηκε σε δείγμα 9 έργων (υπόγεια και υποθαλάσσια καλώδια, υποσταθμοί, αποθήκευση ενέργειας) και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υλοποίηση του δεκαετούς πλάνου ανάπτυξης TenYearNetwork Development Plan, TYNDP) του ENTSO-e συνεπάγεται επενδύσεις ύψους 118 δισ. ευρώ που θα δημιουργήσουν 1,7 εκατ. νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα οδηγήσουν σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 100 δισ. και των δημοσίων εσόδων κατά 45 δισ.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση: «Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η επένδυση σε υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης όχι μόνο θα οδηγήσει σε ένα ενεργειακό μέλλον με απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και θα αποφέρει τα επακόλουθα οφέλη που αξιολογούνται στην ανάλυση κόστους-οφέλους του TYNDP, αλλά θα βελτιώσει επίσης τη ζωή των ευρωπαίων πολιτών επενδύοντας απευθείας στην εργασία και το μέλλον τους . Τα οφέλη που υπολογίζονται από αυτήν την αξιολόγηση δείχνουν ότι το χαρτοφυλάκιο TYNDP, εάν υλοποιηθεί πλήρως, θα απέφερε σημαντικά οφέλη για την απασχόληση και οικονομικά οφέλη στην Ευρώπη και τους Ευρωπαίους. Η απασχόληση για πολλά χρόνια θα ήταν εγγυημένη, καθώς τα έργα μεταφοράς και αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας απαιτούν αρκετά χρόνια κατασκευής».

Επιλογή ελληνικού έργου

Όπως επισημαίνουν πηγές της ενεργειακής αγοράς, η επιλογή ενός έργου ελληνικού ενδιαφέροντος για την επόμενη μελέτη του ENTSO-e αποτελεί θετικό μήνυμα τόσο για τη χώρα όσο και για τη συγκεκριμένη επένδυση, καθώς πιστοποιεί το ρεαλισμό του επιχειρηματικού σχεδίου αλλά και την σημασία του για την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια τεχνολογία που εξελίσσεται διεθνώς.

Επιπλέον, για την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς το έργο PtolemaidaStorage εντάσσεται στο σχέδιο αναπτυξιακής μετάβασης (ΣΔΑΜ) των λιγνιτικών περιοχών (είναι μία από τις 16 εμβληματικές επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο ΣΔΑΜ), καθώς αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας που θα υποκαταστήσουν ως ένα βαθμό εκείνες που χάνονται από τον περιορισμό της λιγνιτικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το TYNDP το έργο της Πτολεμαΐδας θα έχει ισχύ 250 μεγαβάτ, αποθηκευτική ικανότητα ίση με 1000 μεγαβατώρες και θα αποδίδει στο σύστημα μέσω του δικτύου υπερυψηλής τάσης (400 κιλοβόλτ), 250 γιγαβατώρες ετησίως.

Οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στα ενεργειακά συστήματα, ιδίως σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς εξασφαλίζουν την απορρόφηση της «πράσινης» ενέργειας σε περιόδους υψηλής παραγωγής, την ενεργειακή επάρκεια σε «χαμηλές» περιόδους, παρέχουν υπηρεσίες εφεδρείας σε περίπτωση βλάβης στην παραγωγή ή τη μεταφορά ενέργειας, κ.α.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας