ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Τροποποιείται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Υμηττού και προκαθορίζονται οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης  για το νέο «Κυβερνητικό... ΠΥΡΚΑΛ Υμηττού: δεκαόροφα κτίρια και πράσινο στο νέο «Κυβερνητικό Πάρκο»

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Τροποποιείται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Υμηττού και προκαθορίζονται οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης  για το νέο «Κυβερνητικό Πάρκο», στην έκταση 155 στρεμμάτων της ΠΥΡΚΑΛ Υμηττού, με τροπολογία που υπογράφουν 17 υπουργοί και υφυπουργοί, η οποία κατατέθηκε ως προσθήκη στο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις, που ψηφίστηκε το βράδυ της Τρίτης 30 Νοεμβρίου 2021 στη Βουλή.

Στο μεταξύ, έχει δρομολογηθεί από το ΥΠΕΝ και εκκρεμεί να γίνει Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ), με βάση το οποίο θα πρέπει να μελετηθούν και να καθοριστούν οι πολεοδομικοί, περιβαλλοντικοί και οι άλλοι κανόνες χωροθέτησης των νέων εγκαταστάσεων, σύμφωνα τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, οι οποίοι ωστόσο ήδη νομοθετήθηκαν.

Ο σχεδιασμός είναι να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης της έκτασης και προετοιμασίας διαγωνισμού, όπως έχει ανακοινωθεί αρμοδίως  με ΣΔΙΤ, ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ,  που θα περιλαμβάνει την κατασκευή, τεχνική διαχείριση, συντήρηση και εκμετάλλευση των νέων εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων, με έναρξη κατασκευής το 2023 και έναρξη σταδιακής λειτουργίας του νέου «Κυβερνητικού Πάρκου», με την ονομασία «Ανδρέας Λεντάκης», από  το 2025.

Παράλληλα τα δεκάδες κτίρια στο κέντρο της Αθήνας, που στέγαζαν εννέα υπουργεία και θα εκκενωθούν, θα αποκτήσουν νέες χρήσεις, (μεταξύ των οποίων  τουριστικές χρήσεις και κοινωνική κατοικία για νέους στο κέντρο), ενώ έχει υπολογιστεί ότι το όφελος από την ολοκλήρωση του νέου εγχειρήματος θα είναι για το δημόσιο 1 δις ευρώ ετησίως.

Μισό- μισό πολεοδομικό κέντρο και πάρκο

Η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Υμηττού,  η οποία είναι κατά κύριο λόγο περιοχή κατοικίας με χαμηλά κτίρια, ως επι το πλείστον με πρασίες, προβλέπει για την έκταση της ΠΥΡΚΑΛ Υμηττού, ότι τίθεται υπό καθεστώς απαλλοτρίωσης. Δημιουργείται κατά 50% πολεοδομικό κέντρο, στο οποίο θα ανακατασκευαστούν υπάρχοντα και θα ανεγερθούν νέα κτίρια για τη στέγαση εννέα υπουργείων και πλήθος φορέων. Παράλληλα στο υπόλοιπο 50% της έκτασης  θα γίνει πάρκο ελεύθερων χώρων και πρασίνου, στο οποίο θα υπάρχουν υφιστάμενα διατηρητέα κτίρια ( καταλαμβάνουν περίπου 110.000 τ.μ., τα διατηρούμενα είναι 25 και κατεδαφίζονται τα 66) και νέες υποδομές και εκμεταλλεύσεις. Σημειώνεται ότι οι ενεργές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες μαζί με το σχετικό εξοπλισμό της αμυντικής βιομηχανίας από τον Υμηττό θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ στο Λαύριο.

Δεκαόροφα κτίρια

Στο «Πολεοδομικό Κέντρο» ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,80, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε 60% και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύφος σε είκοσι οκτώ (28) μέτρα, που σημαίνει ότι θα ανεγερθούν δεκαόροφα κτίρια.

Στα νέα κτίρια θα στεγασθούν εννέα υπουργεία (Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υγείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών) και διάφοροι φορείς (ΑΑΔΕ, ΕΕΣΥΠ Α.Ε., ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., ΕΤΑΔ Α.Ε.), που σήμερα στεγάζονται σε 20 ιδιόκτητα και 107 μισθωμένα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας, Πειραιά, Μαρούσι και Χολαργό.

Αιτιάσεις

Οι νέοι όροι δόμησης και χρήσεων γης, που αναφέρονται στην τροπολογία όπως ψηφίστηκε στη Βουλή, εκ του γεγονότος ότι προκαθορίζουν και προκαταλαμβάνουν τις προβλέψεις του  Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, που έχει αποφασίσει να αναθέσει την εκπόνηση του το ΥΠΕΝ, εγείρουν αιτιάσεις ότι τίθενται οι πολεοδομικοί κανόνες πριν την ολοκλήρωση της μελέτης και του σχεδιασμού του χώρου.

Αξίζει  επίσης να σημειωθεί ότι διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό και προς το δυσμενέστερο, πριμοδοτώντας μεγαλύτερη δόμηση και περισσότερο τσιμέντο, οι όροι δόμησης που θεσμοθετήθηκαν,  συγκριτικά με τις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις του περασμένου Απριλίου, που έκαναν λόγο  «για έργο φιλικό στο περιβάλλον και απελευθέρωση χώρων πρασίνου». Χαρακτηριστικά ο συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 1,8, έναντι 0,9 που είχε ανακοινωθεί. Δείτε εδώ στο ecopress

Η νέα ρύθμιση

Αναλυτικά η νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή για τη «Δημιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερου χώρου – αστικού πράσινου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ» προβλέπει τα ακόλουθα:

-«1.Στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, στη θέση των χρήσεων του πέμπτου εδαφίου της παρ. Ι.Α.β. της υπ. αρ. 67564/2332/11.4.1996 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ’ 1061/1996, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Υμηττού Περιφέρειας Αττικής), δημιουργούνται χώροι διοίκησης και ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο με την ονομασία «Ανδρέας Λεντάκης». Στο ακίνητο, συνολικής έκτασης 154.797,34 τ.μ., όπως αυτό εμφαίνεται στον σχετικό πρωτότυπο χρωματιστό χάρτη κλίμακας 1:5000, ο οποίος θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ως Παράρτημα Α’ στον παρόντα, επιτρέπονται οι ακόλουθες γενικές κατηγορίες χρήσεων: (α) πολεοδομικό κέντρο, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), και (β) ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 7 του π.δ. 59/2018.

2.Για την εξειδίκευση των χρήσεων της παρ. 1 και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, καταρτίζεται και εγκρίνεται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), υπό τους εξής ειδικότερους όρους:

(α) Από το σύνολο της έκτασης του ακινήτου, ποσοστό 50% διατίθεται για τη χρήση «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο», σύμφωνα με τις ειδικές χρήσεις του άρθρου 7 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) και ποσοστό 50% για τη χρήση πολεοδομικού κέντρου του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018.

(β) Στη ζώνη που θα αναπτυχθεί η χρήση πολεοδομικού κέντρου:

(βΐ) Επιτρέπονται οι ακόλουθες ειδικές χρήσεις του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018: διοίκηση, κοινωνική πρόνοια, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, συνεδριακά κέντρα, κέντρα έρευνας, εστίαση, αναψυκτήρια, στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και ποδηλάτων, γωνιές ανακύκλωσης.

(β2) Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι ανέρχονται σε ποσοστό 40%.

(β3) Ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,80, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε 60% και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύφος σε είκοσι οκτώ (28) μέτρα.

(γ) Στη ζώνη του ακινήτου, όπου θα αναπτυχθεί η χρήση «Ελεύθεροι Χώροι-Αστικό Πράσινο», επιτρέπεται η ειδική χρήση «πολιτιστικές εγκαταστάσεις» για τα υφιστάμενα κτίρια που θα κριθούν διατηρητέα.

  1. Η απομάκρυνση της ΠΥΡΚΑΛ κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. Ι.Γ. της υπ. αρ. 67564/2332/11.4.1996 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Υμηττού Περιφέρειας Αττικής), καθίσταται άμεση.
  2. Η κατά την παρ. 1 δημιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερων χώρων-αστικού πρασίνου με την ονομασία «Ανδρέας Λεντάκης» εξυπηρετεί σκοπό δημόσιας ωφέλειας, για την εκπλήρωση του οποίου επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’ 17). Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 του ν. 2882/2001, για την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριούμενού ακινήτου και των επικειμένων του και ανεξαρτήτως αν η απαλλοτριωθείσα έκταση υπάγεται ή όχι στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις δυο ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών, εγγεγραμμένων στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες ανατίθενται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία και υποβάλλονται.

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δύο εκθέσεων των ανεξάρτητων εκτιμητών του δεύτερου εδαφίου, για την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριούμενού ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη από το αρμόδιο δικαστήριο, ο μέσος όρος της αξίας που προκύπτει από τις σχετικές εκθέσεις».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας