ecopress
Αυστηρές συστάσεις προς τον ΑΔΜΗΕ αναφορικά με την αντιμετώπιση των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αναπτύσσονται από τρίτους επενδυτές απευθύνει η ΡΑΕ, εγκρίνοντας για... ΡΑΕ: “κόκκινη κάρτα” στον ΑΔΜΗΕ για εξαφάνιση ενεργειακών έργων!

Αυστηρές συστάσεις προς τον ΑΔΜΗΕ αναφορικά με την αντιμετώπιση των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αναπτύσσονται από τρίτους επενδυτές απευθύνει η ΡΑΕ, εγκρίνοντας για πρώτη φορά, υπό αυστηρούς όρους, βαριές παρατηρήσεις και με πολλούς …αστερίσκους το δεκαετές πρόγραμμα  ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο 2019 – 2028 του ΑΔΜΗΕ.

Η  ΡΑΕ,  δίνοντας ηχηρό μήνυμα  εγκρίνει «υπό όρους το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ), που υποβλήθηκε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»  και καταγράφει στην απόφαση της «τροποποιήσεις και υποδείξεις για ενέργειες, που αφορούν  συγκεκριμένα έργα του Προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους και ορισμένα χαρακτηριστικά τους»  δείχνοντας “κόκκινη κάρτα” στον ΑΔΜΗΕ για  συνολικά επτά θέματα.

Ειδικότερα εστιάζοντας  μεταξύ αυτών, η ΡΑΕ  δίνει εμέσως αλλά σαφώς διορθωτική εντολή, καθώς  διπιστώνει ότι ο ΑΔΜΗΕ εξαφανίζει τις ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις, αφού δεν κάνει σε αυτές ούτε απλή αναφορά στο  δεκαετές πρόγραμμα του,  κατά ανεξήγητο τρόπο, που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για ενδεχόμενη δυσαρμονία των αποφάσεων του ΑΔΜΗΕ  με τις εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές κατευθύνσεις, που χαράσσουν η κυβέρνηση και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για έργα που αναπτύσσονται από εγχώριους και ξένους επενδυτές, ορισμένα από τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης και μπορούν να λειτουργήσουν επ΄ ωφελεία των καταναλωτών, της οικονομίας και του ενεργειακού συστήματος συνολικά, ή είναι ενταγμένα στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης (Ten-year Network Development Plan TYNDP), του ENTSO-E που είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός των διαχειριστών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Το TYNDP αναθεωρείται ανά διετία και η πλέον πρόσφατη λίστα που δημοσιοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου περιλαμβάνει 148 έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 25 επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας.

Τα έργα «τρίτων»

Η ΡΑΕ, δίνοντας ουσιαστικά εντολή στον ΑΔΜΗΕ να εντάξει τις ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις στο δεκαετές πρόγραμμα  ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αναφέρει για τις συγκεκριμένες επενδύσεις τα εξής:

-«Σχετικά με τα έργα «Τρίτων», για λόγους συμφωνίας μεταξύ του εκάστοτε δεσμευτικού Εθνικού Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) και του εκάστοτε μη δεσμευτικού TYNDP του ENTSO-E όπως ορίζεται στο άρθρο 108 παρ. 5 του ν. 4001/2011, ο Διαχειριστής οφείλει να προβαίνει σε αναφορά εντός του ΔΠΑ των ως άνω έργων που περιλαμβάνονται στο TYNDP. Στην κατεύθυνση αυτή, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση της Αρχής σε σχέση με την τοποθέτηση του ΑΔΜΗΕ αναφορικά με το σχεδιασμό, τα οφέλη και τη σκοπιμότητα των εν λόγω έργων, τα οποία έχουν ενταχθεί στον Περιφερειακό Κατάλογο (Regional List) και κατ’ επέκταση στο TYNDP του ENTSO-E. Μάλιστα, εφόσον υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ του Διαχειριστή και των Φορέων Υλοποίησης (Project Promoter) έργων «Τρίτων», θα πρέπει να καταγράφονται εντός του Εθνικού ΔΠΑ».

Έγκριση με όρους, διορθώσεις και παρατηρήσεις

Είναι εντυπωσιακό, καθώς δεν συνηθίζεται να συμβαίνει σε τελική διατύπωση θεσμοθετημένου κειμένου απόφασης, ενώ έχουν ολοκληρωθεί  οι διαδικασίες ανοιχτής διαβούλευσης, ότι η ΡΑΕ εγκρίνει «υπό όρους το Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ), που υποβλήθηκε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και  «κοκκινίζει» την απόφαση με αυστηρές διορθώσεις και παρατηρήσεις  πέραν  του μεγάλου θέματος της εξαφάνισης των ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων για επτά σημαντικά  ζητήματα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι « η ΡΑΕ αποφασίζει  την έγκριση υπό όρους του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ), που υποβλήθηκε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με το υπ’ αριθμ. 12 σχετικό και επικαιροποιήθηκε με τα 14, 16, 19 και 20 σχετικά έγγραφα, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις και υποδείξεις για ενέργειες , που αφορούν συγκεκριμένα έργα του Προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους και ορισμένα χαρακτηριστικά τους». Και ειδικότερα:

1.Για τα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων και συγκεκριμένα: 1. Σε σχέση με τη Φάση Ι του έργου διασύνδεσης της Κρήτης. 2. Σε σχέση με τη Φάση ΙΙ του έργου διασύνδεσης της Κρήτης .3. Σε σχέση με το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων. 4. Ως προς τις πρόσθετες Ενέργειες σχετικά με τα έργα της διασύνδεσης της Κρήτης και των Κυκλάδων. 5. Ως προς την επέκταση του Συστήματος 400kV στην Πελοπόννησο. 6. Ως προς την ενίσχυση της τροφοδότησης Β. Σποράδων και Ανατολικής Μαγνησίας.

2.Την ενσωμάτωση Πορισμάτων της Επιτροπής εξέτασης της οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των MAN

3.Την ικανότητα διακίνησης ισχύος από μονάδες ΑΠΕ στο Σύστημα μέσω των έργων ανάπτυξης και των υφιστάμενων κρίσιμων στοιχείων του Συστήματος

4.Την παρακολούθηση της προόδου των έργων (monitoring)

5.Τις διεθνείς Διασυνδέσεις, που αφορά στα μεγάλα έργα των ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων

6.Για την γνωμοδότηση θετικά  προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και   Ενέργειας για τον  χαρακτηρισμό της Δ’ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων ως έργο μείζονος σημασίας για την οικονομία της Χώρας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3175/2003. Και

7.Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του ΔΠΑ και ιδίως αυτών που έχουν χαρακτηριστεί μείζονος σημασίας, καθώς και των διασυνδέσεων ΜΔΝ και ζητά από τον ΑΔΜΗΕ την επανεξέταση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησής τους και αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας