ecopress
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και η μελέτη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για την υλοποίηση... Σε διαβούλευση Πάρκο Υγείας 83 στρεμμάτων στα Μεσόγεια Αττικής

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και η μελέτη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για την υλοποίηση ιδιωτικής επένδυσης Πάρκου Υγείας, σε έκταση 83 περίπου στρεμμάτων στα Μεσόγεια Αττικής.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό στην περιοχή θα αναπτυχθεί το Ιατρικό Πάρκο Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκρότημα Κλινικών δυναμικότητας 420 κλινών νοσηλείας. Ο φορέας υλοποίησης είναι η εταιρεία «Eurosite Υπηρεσίας Υγείας Α.Ε.» η οποία ανήκει στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και το συνολικό ύψος της επένδυσης θα φτάσει τα € 150 εκατ. Η έναρξη των εργασιών προγραμματίζονται στο τέλος του 2023 με στόχο η μονάδα να λειτουργήσει τον Ιανουάριο του 2026. Πρόκειται να δημιουργηθούν τέσσερις νοσηλευτικές μονάδες συνολικής επιφανείας περίπου 17.000 τμ υποστηρικτικοί χώροι 9.750 τμ εργαστηριακοί χώροι 12.000 τμ και κέντρο κλινικών μελετών 1900 τμ

Ο μέσος συντελεστής δόμησης στο σύνολο της έκτασης του ακινήτου (82.530,92 τ.μ) δεν θα υπερβαίνει το 0,45 και η συνολική επιφάνεια της δόμησης τα 37.138,92 τ.μ. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ανέρχεται στο 30%, το μέγιστο ύψος σε 18,0 μ. με μέγιστο αριθμό ορόφων 5.

Περιοχή παρέμβασης

Η περιοχή παρέμβασης περικλείεται από την Λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς στα βορειοδυτικά, την Αττική Οδό και την Οδό Αγίας Μαρίνας στα ανατολικά και την Οδό Αμαλίας στα νοτιοδυτικά και ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας. Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται στα όρια των Δήμων Παλλήνης και Παιανίας, σε άμεση γειτνίαση με το Ελληνο – Αμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ιδιοκτήτες της ως άνω έκτασης είναι η εταιρεία «Eurosite Υπηρεσίας Υγείας Α.Ε.», η οποία ανήκει στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Όπως σημειώνεται μέσα από την προτεινόμενη επένδυση ο όμιλος στοχεύει στη στρατηγική παρουσία του στη Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής με την κάλυψη κοινωνικής υποδομής εθνικού επιπέδου στον τομέα της υγείας. Ειδικότερα για το σκοπό αυτό:

α) θα δημιουργηθούν περίπου 420 κλίνες νοσηλείας,

β) θα δημιουργηθούν περίπου 5.500 νέες θέσεις εργασίας τόσο σε ανειδίκευτο, όσο και σε ιδιαίτερα υψηλού επιστημονικού επιπέδου προσωπικό,

γ) θα πραγματοποιηθεί μια επένδυση της τάξης των 150 εκατ. Ευρώ, με σημαντικά τοπικά και εθνικά οικονομικά οφέλη.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα

ΧΩΡΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.000,00
CENTRE OF EXCELLENCE
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 210,00
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 210,00
ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1.000,00
CENTRE OF EXCELLENCE
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 500,00
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 700,00
ΠΙΣΙΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 260,00
ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Α & Β’ 300,00
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α’ 440,00
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β’ 440,00
ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ  
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 510,00
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 920,00
ΜΟΝΑΔΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ 100,00
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2. 200 ,00
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 500,00
CENTRE OF EXCELLENCE  
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΡΟΜΠΟΤΙ ΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 300,00
DAVINCI  
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΙΕΥΣΕΩΝ 380,00
ΣΗΠΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 160,00
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 500,00
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 600,00
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ Α & Β  
CENTRE OF EXCELLENCE 400,00
ΑΞΟΝΙΚΗ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  
CENTRE OF XCELLENCE 700,00
ΓΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 80,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 460,00
 
ΧΩΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 80,00
ΣΥΝΟΛΟ 12.950,00
ΜΕΤΑΝΕΟΓΝΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 100,00
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΑ 450,00
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1.550,00
ΦΥΛΑΞΗ ΒΡΕΦΩΝ 300,00
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 1. 700,00
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΑΘ-ΑΝ}
CENTRE OF EXCELLENCE 1.500,00
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ – 3D (3D PRINTING) 200
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 100,00
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α’ 1.600,00
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 800,00
ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 500,00
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 1.600,00
ΓΡΑΦΕΙΑ 780,00
ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1-11 480,00
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 1.600,00
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 78 0, 00
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Δ’ 1.600, 00
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 800,00
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΚΑΦΕ 250,00
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 300,00
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 150,00
ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 200,00
ΣΥΝΟΛΟ 17.340,00
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1.000,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 750,00
ΓΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΤΑΜΕΙΑ 150,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ 200,00
ΕΙΣΟΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΑΡΤΕΣ 100,00
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 300,00
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΝΟΘΗΚΗ-ΡΑΦΕΙΟ 350,00
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 700,00
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 200,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 700,00
ΛΟΙΠΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 300,00
ΦΥΛΑΞΗ ΝΕΚΡΩΝ 100,00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 200,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2100, 00
ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΚΤΑΣΕΩΝ 2.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 100,00
ΦΥΛΑΞΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 150,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 100,00
ΠΛΥΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΛΙΝΩΝ 250,00
ΣΥΝΟΛΟ 9.750,00
Α ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 40.040 00
Β ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ(ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ) (από προηγούμενη εμπεψία) 6.800,00
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 46.840,00
Γ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 1.300,00
Δ ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ CENTRE OF EXCELLENCE 1.900,00
Ε ΣΤΑΥΘΜΕΣΗ / PARKING 500 θέσεις
ΣΤ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50.040,00

Δείτε την ΣΠΜΕ και το ΕΠΣ στη διαβούλευση  εδώ

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας