ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Νομοθετική λύση δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης στο θέμα των περιοδικών επιθεωρήσεων και εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων στις πολυκατοικίες και σε κτίρια... Σε νέο ενιαίο  μητρώο όλοι οι ανελκυστήρες- οι υποχρεώσεις ιδιοκτητών

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Νομοθετική λύση δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης στο θέμα των περιοδικών επιθεωρήσεων και εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων στις πολυκατοικίες και σε κτίρια όλων των κατηγοριών.

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης, με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπεται ότι:

Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου.

Παράλληλα σταματά η επιβολή των «τσουχτερών» προστίμων τα οποία είναι 6.000 ευρώ στο συντηρητή και 1.500 ευρώ στο διαχειριστή του κτιρίου για τις περιπτώσεις που έχουν παρέλθει οι προθεσμίες για τις περιοδικές επιθεωρήσεις, τις εργασίες συντήρησης η και αντικατάστασης του ανελκυστήρα. Πρόστιμα  τα οποία αφορούν σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων καθώς επιβάλλονται τα τελευταία χρόνια από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Δεν προβλέπεται πάντως μέχρι τώρα κάποια ρύθμιση για τα πρόστιμα που ή έχουν επιβληθεί και φαίνεται ότι είναι θέμα προς διευθέτηση.

Τα πρόστιμα θα αρχίσουν να καταλογίζονται εκ νέου με βάση την νέα υπουργική, που θα εκδοθεί σε συνέχεια της ψήφισης της νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή για την ενεργοποίηση του νέου Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων, που συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Στο μεταξύ μέχρι τη δημιουργία του νέου Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων συνεχίζει να ισχύει η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τηρείται αρχείο ανελκυστήρων, το οποίο αποτελείται από το μητρώο και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εγκατεστημένων ανελκυστήρων

Παράλληλα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση ο υπεύθυνος συντηρητής απαλλάσσεται ευθυνών για τη μη τήρηση, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή πολυκατοικίας των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους ανελκυστήρες.

Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων και λοιπές ρυθμίσεις

Η νομοθετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία», προβλέπει ότι:

Στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 (Α΄143) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, ο τρόπος της δημοσιοποίησής του, ο τρόπος εισαγωγής των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η μεταφορά των στοιχείων από το μητρώο του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2604), ο χρόνος παύσης λειτουργίας του τελευταίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, τα υφιστάμενη μητρώα της οποίας καταργούνται από τον χρόνο που θα οριστεί στην κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.».
2. Ο υπεύθυνος συντηρητής του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, των διατάξεων των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται.

Η ρύθμιση

Η ρύθμιση της ΚΥΑ, που αφορά στις προθεσμίες για την επιβολή των προστίμων (παρ. 3 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008) η οποία προβλέπεται ότι καταργείται έχει ως εξής:

«3. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα επιβάλλονται ταυτόχρονα οι προβλεπόμενες από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση κυρώσεις σε όλους όσους συντηρούν ή/και έχουν την ευθύνη λειτουργίας μη νομίμων ανελκυστήρων.
4. Οι έλεγχοι στα πλαίσια του παρόντος άρθρου θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Ειδικότερα ισχύει:
α) Για τους ανελκυστήρες του εδαφίου (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που λειτουργούν σε Δημόσιους χώρους προβλέπεται η πλήρης ενσωμάτωση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων του εδαφίου (δ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και ελέγχονται τα σημεία 1-18 του Παραρτήματος (ΙΙΙ) της υπ’ αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτό ισχύει.
β) Για τους ανελκυστήρες των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 4, δύναται να εφαρμόζεται προαιρετικά η παράγραφος 5.8.3. του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80, και ελέγχονται τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπ’ αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτό ισχύει. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα, ο έλεγχος του σημείου (3) του Παραρτήματος αυτού αφορά προαιρετικό και όχι δεσμευτικό σημείο συμμόρφωσης.
γ) Εφόσον κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων συντηρήσεων, λόγω εξάντλησης του κύκλου ζωής ή μετά από βλάβη, κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση λειτουργικών μερών του ανελκυστήρα, τότε ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται θα πρέπει να φέρει σήμανση CE και να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 για το τμήμα που αντικαθίσταται και συνεπώς ο περιοδικός έλεγχος θα συμπεριλαμβάνει συμπληρωματικά και την αντίστοιχη δέσμη δοκιμών που προβλέπεται για το λειτουργικό μέλος που αντικαθίσταται.
δ) Για την ανωτέρω περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, παρέχεται η προαιρετική δυνατότητα σε όποιον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμο εκπρόσωπό τους το επιθυμεί να συμμορφωθεί μερικά ή πλήρως με τις προδιαγραφές του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81-80 όποτε το κρίνει απαραίτητο, και τότε ο περιοδικός έλεγχος διαμορφώνεται αναλογικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου στο τμήμα που αυτές έχουν υιοθετηθεί.
5. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας για ανελκυστήρες εγκατεστημένους πριν την 30.6.2009, δύναται προαιρετικά να γίνει αντιστάθμιση της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η διάταξη αυτή καθίσταται υποχρεωτική για ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν μετά την 1.7.2009.
6. Για ανελκυστήρες σε κτίρια ιδιαιτέρου αισθητικής ή αρχιτεκτονικής σημασίας, οι εφαρμογή της παρούσας υπόκειται στους περιορισμούς και υποδείξεις της αρμόδιας αρχαιολογικής εφορίας νεότερων μνημείων».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας