ecopress
Καλώντας τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδομένα, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) εξέδωσε «Κατευθυντήριες οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους», που... ΣΕΠΕ: Οδηγός για τα μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους

Καλώντας τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδομένα, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) εξέδωσε «Κατευθυντήριες οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους», που βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες και συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και τις προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠO ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ των σημαντικών σημείων, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις επιχειρήσεις επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  • Στην ενότητα 2 (Οδηγίες για τον εργοδότη), επισημαίνεται η αποκλειστική ευθύνη του εργοδότη να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας  και τις
  • Βασικές υποχρεώσεις εργοδοτών
  • Οργανωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν (2.1)
  • Μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας (2.2)
  • Περιβαλλοντικά μέτρα (2.3)
  • Γενικές οδηγίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση των εργασιακών χώρων (2.4)

Ένωση Ελλήνων Χημικών

Τον Οδηγό δημοσιοποιεί η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΧΕ), με την ευκαιρία  της «Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία» αναφέροντας ότι:

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο την επίκληση του ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας στα θέματα της πρόληψης ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Αποτελεί μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης “που έχει ως στόχο να εστιάσει τη διεθνή προσοχή στις αναδυόμενες τάσεις στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και στο μέγεθος των τραυματισμών, των ασθενειών και των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία παγκοσμίως”.

Τη χρονιά αυτή, περισσότερο παρά ποτέ αναδεικνύεται η ανάγκη για τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τις έκτακτες καταστάσεις που επέφερε η πανδημία, με σημαντικές επιπτώσεις που απειλούν όχι μόνο τη βιωσιμότητα αλλά και την ίδια την ύπαρξη τους.

Πράγματι, η εμφάνιση του ιού COVID-19 δημιούργησε αναπάντεχα νέα δεδομένα για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν είχαν πρότερα επενδύσει στη δημιουργία μιας κουλτούρας με επίκεντρο την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ). Ανάμεσα σε αυτές, αναμφίβολα περιλαμβάνονται και εκείνοι οι εργασιακοί χώροι στους οποίους έννοιες όπως το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Κατάστασης και η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου παρέμειναν ξεχασμένες και ανενεργής σε συρτάρια και δεν εξυπηρέτησαν τον σκοπό ύπαρξής τους.

Ωστόσο, τώρα που ολόκληρη η ανθρωπότητα αλλά και ο καθένας χωριστά καλούμαστε να διαφυλάξουμε ενεργά το αγαθό της υγείας που απειλείται, η κουλτούρα για την συστηματική διαχείριση της ΥΑΕ αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας επιβίωσης όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα ίδια τα Κράτη όπου αυτές δραστηριοποιούνται.

Με τον ίδιο τρόπο που διακρίναμε στο παρελθόν διοικήσεις πετυχημένων επιχειρήσεων να ενσκήπτουν έγκαιρα και με την αρμόζουσα σοβαρότητα στην υλοποίηση των ενδεδειγμένων δράσεων για την προαγωγή και ενσωμάτωση των βασικών αρχών της ΥΑΕ στον Οργανισμό τους, παρατηρήσαμε πρόσφατα και τις ηγεσίες διαφόρων Κρατών (μεταξύ των οποίων ευτυχώς και αυτή της χώρας μας) να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα, πληρώνοντας κατά πολύ μικρότερο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές από τα Κράτη εκείνα που δεν κατάφεραν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Κατ’ αναλογία με τα παραπάνω, υπό τις σημερινές συνθήκες (και έως ότου διατεθεί το κατάλληλο εμβόλιο στην αγορά), οι επιπτώσεις για μια Επιχείρηση που δεν θα λάβει έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού στον εργασιακό χώρο, μπορεί να αποδειχθούν καταστρεπτικές».

-«Εμείς οι Έλληνες, αναφέρει η ΕΧΕ  έχοντας αποδείξει κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης ότι μπορούμε να ενωθούμε μπροστά σε σημαντικά κελεύσματα πετυχαίνοντας «απρόσμενα» εξαιρετικές επιδόσεις, έχουμε τώρα μπροστά μας μια δεύτερη μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίσουμε:

> Επανερχόμενοι στους χώρους εργασίας μας, εργοδότες και εργαζόμενοι να συνεργαστούμε αρμονικά για την εμπέδωση αυτής της κουλτούρας για την ΥΑΕ που διαφυλάσσει τη βιωσιμότητα και ευεργετεί την ανάπτυξη μιας και βασίζεται τόσο στην ατομική αλλά και τη συλλογική ευθύνη.

> Το κράτος θα πρέπει να επιβλέπει συνεχώς, την τήρηση των αυστηρών μέτρων, τα οποία έχει νομοθετήσει, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να παρατηρούνται φαινόμενα καταναγκασμού εργαζομένων να δουλέψουν ενώ τυπικά είναι σε αναστολή εργασίας, οι εταιρείες θα πρέπει να υιοθετήσουν την τηλεργασία σε αντικείμενα όπου αυτό είναι εφικτό, ενώ παράλληλα να διασφαλίζουν τους απαιτούμενους όρους υγιεινής για τους εργαζόμενους που πρέπει να εργάζονται με φυσική παρουσία.

Η ΕΕΧ συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και πιστεύοντας στη σημασία της πρόληψης επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών και επιθυμεί να ενθαρρύνει τους εμπλεκόμενους (εργοδότες, εργαζόμενους και αρμόδιους φορείς) να υιοθετήσουν συστηματικά μια κουλτούρα πρόληψης που θα διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι θα επιστρέφουν υγιείς στα σπίτια τους στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Η φετινή συγκυρία επιβάλλει υιοθέτηση τέτοιων αντιλήψεων όσο ποτέ άλλοτε, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται κάτω από συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και όπως θα καθορίζεται από τις κρατικές κατευθύνσεις».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας