ecopress
Ο Αστικός Οκτώβρης (Urban October) είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία που προωθεί το Πρόγραμμα Ανθρώπινων Οικισμών των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat).... ΣΕΠΟΧ: ανακοίνωση για τον «Αστικό Οκτώβρη 2022»

Ο Αστικός Οκτώβρης (Urban October) είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία που προωθεί το Πρόγραμμα Ανθρώπινων Οικισμών των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat). Αποτελεί μια ετήσια καμπάνια των Ηνωμένων Εθνών, μετά από την υιοθέτηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις πόλεις και κοινότητες στο πλαίσιο μιας συνάντησης υψηλού πολιτικού επιπέδου στη Νέα Υόρκη το 2014.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχοντας εκτιμήσει ότι κλειδί για την παγκόσμια βιωσιμότητα είναι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη διατηρεί σε προτεραιότητα τον στόχο 11, έναν από τους στόχους της παγκόσμιας βιώσιμης ανάπτυξης, που αφορά τη δημιουργία ασφαλών ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων. Έχει υιοθετήσει επίσης από το 2016 την New Urban Agenda.

Ο Αστικός Οκτώβρης, που καθιερώθηκε να εορτάζεται από τον ΟΗΕ κάθε χρόνο ξεκινά με την πρώτη Δευτέρα του Οκτώβρη αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα για τη Στέγαση (World Habitat Day), που καθιερώθηκε στο Ναϊρόμπι το 1986 με καταληκτική την 31η Οκτωβρίου—την Παγκόσμια Ημέρα των Πόλεων (World Cities

Η έμφαση για το 2022 δίνεται στις μεγάλες ανισότητες που δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή, τις πολεμικές συγκρούσεις, την πανδημία, την ενεργειακή και επισιτιστική κρίση. Για την Παγκόσμια Ημέρα για τη Στέγαση 2022 το θέμα είναι «Σκεφτείτε το κενό. Μην αφήνετε κανέναν και κανέναν τόπο πίσω» (Mind the Gap. Leave No One and Place Behind), και αντίστοιχα για την Παγκόσμια Ημέρα των Πόλεων 2022 το θέμα είναι «Ενεργούμε τοπικά για να φθάσουμε στο παγκόσμιο (Act local to go global).

Σε όλη την διάρκεια του Οκτωβρίου ο στόχος είναι να γνωστοποιηθούν στο ευρύτερο κοινό οι εξελίξεις και σκοποί της αστικής βιωσιμότητας και να κινητοποιηθούν οι τοπικές και κεντρικές αρχές καθώς και οι συλλογικοί φορείς, ώστε να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Ο ΣΕΠΟΧ θεωρεί πως στη χώρα μας πρέπει να δοθεί έμφαση στο ρόλο, που διαδραματίζει ο χωρικός σχεδιασμός στην εκπλήρωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην εξάλειψη των ανισοτήτων που δημιουργούνται από την εφαρμογή ή/την απουσία του και την πλημμελή περιβαλλοντική προστασία. Ειδικότερα στόχοι που πρέπει άμεσα να ενσωματωθούν στην ελληνική χωρική πολιτική θα πρέπει να είναι:

  • Η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, των φυσικών πόρων,της γης ως φυσικού πόρου (ιδιαίτερα της γεωργικής γης) και των τοπίων
  • Η ουσιαστική επιδίωξη για την επίτευξη ενός βιώσιμου και ποιοτικού τουρισμού
  • Η αποφυγή με κάθε τρόπο της οικιστικής εξάπλωσης που αφήνει αρνητικό περιβαλλοντικό ενεργειακό και οικονομικό αποτύπωμα
  • Οι εκτεταμένες αναπλάσεις και το πρασίνισμα των πόλεων

Οι στόχοι αυτοί εντάσσονται όχι μόνο στην Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά ήδη έχουν ενσωματωθεί στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσής και άλλων διεθνών κυβερνητικών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ.

Ο ΣΕΠΟΧ συνεισφέρει με τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του, καταθέτοντας τις απόψεις των μελών του και την εμπειρία του σε επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα, παρακολουθώντας τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις και ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολεοδόμων και Χωροτακτών – ECTP-CEU, αλλά και συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητες του Αστικού Οκτώβρη και στον προβληματισμό για το σήμερα και το αύριο των πόλεων στην Ελλάδα.

Ο ΣΕΠΟΧ εύχεται οι προτάσεις του να υιοθετηθούν από την πολιτεία και τις ελληνικές πόλεις, ώστε να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να γίνουν ανταγωνιστικές σε διεθνές πλαίσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΟΧ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας