ecopress
Οι αμοιβές να διατηρούν ανοιχτή την αγορά στα πλαίσια της νομοθεσίας, επιτρέποντας τη συμμετοχή του κατά το δυνατόν  μεγαλύτερου εύρους ειδικοτήτων   και  πτυχίων μελετών,... ΣΕΠΟΧ: Οι προϋποθέσεις για την επιτυχία του προγράμματος 200 εκατ. ευρώ  των νέων ΤΧΣ

Οι αμοιβές να διατηρούν ανοιχτή την αγορά στα πλαίσια της νομοθεσίας, επιτρέποντας τη συμμετοχή του κατά το δυνατόν  μεγαλύτερου εύρους ειδικοτήτων   και  πτυχίων μελετών, τόνισε ως βάση επιτυχίας την υλοποίηση του μεγάλου έργου εκπόνησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Χωροτακτών Πολεοδομών ΣΕΠΟΧ Σοφία Αυγερινού, Κολώνια.

Στη συνέντευξη Τύπου, όπου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης 200 εκατ. ευρώ, με δανειακή κάλυψη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που θα  διατεθούν από το ΠΔΕ του ΥΠΕΝ, με διαδικασίες μέσω του Πράσινου ταμείου στους Δήμους όλης της χώρας  προκειμένου να υλοποιηθούν από νέα ή επικαιροποιημένα Πολεοδομικά Σχέδια, που -πλέον από το 2016- έχουν θεσμοθετηθεί ως Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) η πρόεδρος του ΣΕΠΟΧ, με παρέμβαση της έθεσε πέντε άξονες για την επιτυχία του νέου αναπτυξιακού προγράμματος.

Η Σοφία Αυγερινού Κολώνια ευχαρίστησε το ΥΠΕΝ και ειδικότερα τη Γενική Γραμματεία Χωρικού σχεδιασμού και Αστικού περιβάλλοντος για την πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει ώστε  να καλυφθουν ν οι Δήμοι της χώρας με τον αναγκαίο σχεδιασμό τους  μέσω των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ). Τα ΤΧΣ θεωρούμε ότι  αποτελούν ένα σύγχρονο εργαλείο σχεδιασμού  στη βάση   του Νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός-Βιώσιμη Ανάπτυξη» (4447/2016, ΦΕΚ 241 Α’/23-12-2016 ).

Η ίδια τόνισε ότι : «η χωρική συνοχή υπηρετείται από το γεγονός ότι ο τοπικός σχεδιασμός ολοκληρώνεται  μέσω των ΤΧΣ στα όρια των καποδιστριακών δήμων  και αυτό δίνει σοβαρές εγγυήσεις για την εξασφάλιση μιας  βιώσιμη ανάπτυξης, της ανθεκτικότητας και της προστασίας της κληρονομιάς  των πόλεων, των οικισμών του χώρου γενικότερα» Σημείωσε ότι  «από τα τέλη του 2017 συνεργαστήκαμε με την Γ. Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού για το θέμα των ΤΧΣ  και ανταλλάξαμε εποικοδομητικά απόψεις  αναφορικά  με τη διατύπωση προτάσεων οργανωτικού πλαισίου και πλαισίου χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στο σύνολο της χώρας. Τέλος διατυπώσαμε και καταθέσαμε  τις προτάσεις του ΣΕΠΟΧ για τις αμοιβές εκπόνησης των μελετών ΤΧΣ»

Πέντε άξονες 

Θέτοντας τους πέντε άξονες για την επιτυχία του νέου προγράμματος εκπόνησης των ΤΧΣ στους Δήμους όλης της χώρας η πρόεδρος του ΣΕΠΟΧ, σημείωσε ότι:

-«Θεωρούμε ότι σήμερα, με την ανακοίνωση του προγράμματος εκπόνησης των ΤΧΣ, γίνεται ένα σημαντικό βήμα και  εκπληρώνονται  ορισμένα σημαντικά  αιτήματα του ΣΕΠΟΧ όπως :

  1. Να υπάρχει μια συνέχεια και σταθερή βάση αναφοράς στον τρόπο υπολογισμού αμοιβών τόσο για διευκόλυνση της διοίκησης, όσο και την καθιέρωση μιας σταθερής αφετηρίας που επιτρέπει συγκρίσεις (κόστους, απαιτούμενης εργασίας κ.τ.λ.)
  2. Οι αμοιβές να διατηρούν ανοιχτή την αγορά στα πλαίσια της νομοθεσίας, επιτρέποντας τη συμμετοχή του κατά το δυνατόν  μεγαλύτερου εύρους ειδικοτήτων   και  πτυχίων μελετών.
  3. Οι νέες αμοιβές θεωρούμε ότι ορθά  αποτυπώνουν τη μετατόπιση των νέων σχεδίων προς τη χωροταξική θεώρηση του αντικειμένου τους
  4. Το κόστος του σχεδιασμού φαίνεται να είναι ανεκτό ως δημόσια δαπάνη, ενώ λαμβάνεται πρόνοια  να συνυπολογίζεται  το κόστος  των λοιπών απαιτούμενων μελετών (πχ ΣΜΠΕ κ.α). Επίσης φαίνεται ότι μέσω των προδιαγραφών  έχουν αρθεί οι επικαλύψεις αντικειμένων.
  5. Σύμφωνα με την ενημέρωση μας οι  αμοιβές των ΤΧΣ προσεγγίζουν τελικά με μεγαλύτερη επιτυχία τις κατηγορίες μεγεθών των οικισμών και προσδιορίζουν λογικότερα τις αμοιβές σχεδιασμού ανά οικισμό λαμβάνοντας υπ’ όψη την αστικότητά τους και τις αντίστοιχες απαιτήσεις μελέτης τόσο με βάση την εμπειρία του Ν.2508/97 αλλά και τους  νεώτερους  νόμους.

Τέλος η Σοφία Αυγερινού Κολώνια σημείωσε ότι «το πρόγραμμα των μελετών ΤΧΣ που ανακοινώνεται  σήμερα φέρνει το χωρικό σχεδιασμό στο προσκήνιο και αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Το επάγγελμα των πολεοδόμων και χωροτακτών έχει  δε να προσφέρει πολλά,   καθώς  ο ρόλος των πολεοδόμων και χωροτακτών είναι ηγετικός στα πλαίσια των  μελετών  των ΤΧΣ»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας